Select Page

Daljinsko
odčitavanje
števcev

Pametno merjenje porabe
vodnih, plinskih, električnih
in toplotnih števcev

 

Preberi več
Daljinsko odčitavanje števcev

Vzpostavitev sistema za samodejno daljinsko odčitavanja porabe števcev ali AMR (Automatic Meter Reading) prinaša upraviteljem infrastrukture številne prednosti. S stalnim neposrednim dostopom do meritev pridobimo veliko količino zelo koristnih podatkov, ki jih lahko s pridom izkoristimo za napredno analitiko, predvidimo prihodnje potrebe in optimiziramo nabavo. Z našo rešitvijo IoT merjenja porabe števcev vzpostavimo inteligentni merilni sistem, ki omogoča brezžično oddaljeno odčitavanje porabe vodnih, plinskih, električnih in toplotnih števcev v realnem času.

Analiza svetovalne skupine McKinsey ugotavlja, da z uvedbo pametnega merjenja porabe energentov komunalna podjetja, distributerji energentov in upravitelji večjih objektov znižajo operativne stroške za 25%. Obenem povečajo učinkovitost, zanesljivost in varnost ter izboljšajo odnose z odjemalci, ki jim lahko zaračunavajo energente po dejanski porabi. Idealen način za vpeljavo brezžičnega odčitavanja števcev je z uporabo tehnologij LoRaWAN in NB-IoT.

Kaj pridobimo z daljinskim IoT odčitavanjem števcev?

merjenje porabe vode, plina, elektrike in toplote

pametno merjenje porabe vode, plina, elektrike in toplote

20% povečanje učinkovitosti

večja učinkovitost in
25% nižji stroški

nastavljivi intervali odčitavanja

nastavljivi intervali
odčitavanja

vpogled v trenutno stanje porabe

analitični podatki za
optimizacijo nabave

vsi podatki vedno na dlani

vsi podatki iz števcev
vedno na dlani

Zadovoljni uporabniki

povečanje zadovoljstva
končnih uporabnikov

alarmi ob zaznavi anomalij in težav

alarmi ob zaznavi
anomalij in težav

preprečevanje zlorab in kraje

preprečevanje
zlorab in kraje

Gradniki rešitve

Rešitev oddaljnega odčitavanja števcev temelji na brezžičnih LPWAN IoT tehnologijah LoRaWAN in NB-IoT. Pri prvi s pomočjo LoRaWAN baznih postaj vzpostavimo lastno IoT omrežje, na katero se brezžično povezujejo namenski IoT adapterji v radiju do 16km. Pri drugi se adapterji povezujejo v mobilno NB-IoT omrežje. Na vse števce, ki jih želimo spremljati, namestimo primerne namenske adapterje. Poganjajo jih baterije z življenjsko dobo do 10 let.

Gradniki rešitve daljinskega IoT odčitavanja števcev

Pred namestitvijo na lokacije v nadzorni IoT platformi GIoTo nastavimo parametre, ki jih bomo spremljali. Vnesemo lastnosti omrežja, začetno stanje števcev, intervale pošiljanja odčitkov (vsakih 5 minut, 1x na uro, 3x na dan itd). Števce lahko poljubno poimenujemo in razdelimo v skupine. V platformi je na voljo grafičen vpogled v trenutno stanje vseh vključenih odjemnih mest in pregled nad zgodovino meritev. V rešitev lahko dodamo skoraj neomejeno število prostorsko razpršenih števcev. Sistem za daljinsko odčitavanje nas v realnem času obvesti, da so dejavniki zunaj nastavljenih pragov. Tako bomo vedeli, da je prišlo do izlitja vode, opozorjeni bomo na anomalije pri porabi elektrike ali plina.

Prikaz delovanja daljinskega IoT odčitavanja števcev

Prikaz delovanja: v diagramu opazujemo postavitev rešitve oddaljenega odčitavanja števcev. Prek LoRaWAN bazne postaje je vzpostavljeno LoRa omrežje, prisotno je tudi mobilno NB-IoT omrežje. Na prvega se prek pulznega in M-Bus adapterja povezujeta plinski in električni števec. Pulzni NB-IoT adapter skrbi za pošiljanje podatkov iz vodnega števca. Pridobljeni podatki se prek LPWAN omrežja brezžično prenašajo v internet in naprej v IoT platformo GIoTo. V njej so vsi podaki iz števcev nazorno prikazani v grafičnem vmesniku.

Odčitavanje vodnih, plinskih, električnih in toplotnih števcev
Plinski števec povezan z LoRaWAN adapterjem
Usklajenost z EU zakonodajo

IoT odčitavanje števcev

Kaj pridobijo upravitelji omrežja?

Digitalizacija odčitavanja števcev

Zbiranje podatkov o porabi števcev se tradicionalno izvaja prek ročnega odčitavanja. Upravitelji so odvisni od mesečnih odčitkov, ki jih dobijo od uporabnikov. Ti podatki se le redko preverijo na terenu, zato so zelo nenatančni in podvrženi zlorabam. Z vzpostavitvijo IoT rešitve daljinskega odčitavanja števcev pridobimo natančen in neposreden vpogled v porabo vseh števcev v sistemu.

Zadovoljstvo končnih odjemalcev

Z odčitavanjem podatkov v realnem času, lahko upravitelji zaračunavajo energente svojim  odjemalcem po dejanski porabi. Z neprestanim vpogledom v porabo, lahko ti načrtujejo in znižajo svoje stroške ter obenem zmanjšajo ogljični odtis. Poleg tega ni več potrebe po mesečnem odčitavanju števcev in pošiljanju podatkov, kar predstavlja za uporabnike veliko breme.

Upravljanje z viri in nižji stroški

Upraviteljem predstavljajo števci ključni del infrastrukture. Z neposrednim vpogledom v delovanje sistema lahko vnaprej predvidijo težave in jih odpravijo. Obenem ni več potrebe po preverjanju stanja števcev na terenu, kar občutno zniža stroške poslovanja.

Usklajenost z EU zakonodajo

Evropska skupnost je postavila cilj povečanja energetske učinkovitosti. EU zakonodaja tako od upraviteljev zahteva,da dajo uporabnikom možnost vpogleda in vplivanja na svojo porabo energentov. To lahko zagotovimo z vzpostavitvijo IoT sistema odčitavanja.

Optimizacija nabave energentov

Z veliko količino podatkov, ki jih pridobimo iz števcev, lahko izvajamo napredno analitiko in predvidimo trende porabe. Tako lahko izvajamo nakupe optimalne količine energentov po najnižjih mogočih cenah.

Zaračunavanje po dejanski porabi

Z rešitvijo oddaljenega odčitavanja števcev se lahko odjemalcem zaračunava dejansko mesečno porabo. Tako ni več potrebe po pavšalih in letnih poračunih in s tem povezanih zapletih.

Od terenskega očitavanja do brezžičnih IoT adapterjev

Namenski LoRaWAN / NB-IoT adapterji omogočajo samodejno oddaljeno brezžično odčitavanje stanja vodnih, plinskih, električnih in toplotnih števcev

V našem programu je na voljo širok nabor IoT adapterjev, ki jih uporabljamo za povezavo števcev v LoRaWAN in NB-IoT LPWAN omrežje.

Adapterje priključimo neposredno na vgrajene industrijske vhode na števcih oz. jih povežemo s pomočjo modularnih nastavkov. Na voljo so adapterji za vse vhode, ki so prisotni na števcih – pulzni, analogni, Modbus – RS232 / RS485 in MBus.

Adapterje napajajo baterije z življenjsko dobo do 10 let. Vgrajene so različne baterije, tako standarne zamenljive AA/AAA, kot zalite. V primeru, da je zunanje napajanje na lokaciji namestitve prisotno, so na voljo tudi izvedbe z neposrednim napajanjem. Adapterji so nameščeni v industrijskih ohišjih z IP67/68 nivojem zaščite, tako da omogočajo uporabo v najzahtevnejših okolijskih pogojih in na zunanjih površinah (temperaturni razpon od -40° do +60°C).

Z uporabo izvedb, ki omogočajo priključitev zunanje antene, lahko vzpostavimo rešitev daljinskega odčitavanje števcev tudi na lokacijah z zelo slabo penetracijo signala – v kleteh in podzemnih jaških. Adapterji preizkušeno delujejo v povezavi s števci številnih priznanih proizvajalcev – Elster, Diehl, Karlrup, Honeywell, Zenner, Landis+Gyr…

Glavne lastnosti:

podprti različni industrijski vhodi

Podprti vsi industrijski vhodi

Modelske izvedbe za povezavo pulznih, analognih, Modbus – RS232 / RS485 in MBus števcev (vodomeri, plinomeri, korektorji, itd) v LoRaWAN ali NB-IoT omrežje.

Prikaz stanja v L in %

Nazoren grafičen prikaz stanja

Znotraj platforme GIoTo v preglednem grafičnem vmesniku  spremljamo trenutno stanje vseh povezanih števcev in analiziramo trende porabe.

Neprestano samodejno merjenje

Nastavljivo samodejno merjenje

Sistem samodejno pošilja podatke o porabi. Periodo pošiljanja lahko nastavimo po želji  – na 5 minut, vsako uro, enkrat na dan, enkrat na mesec.

Baterijsko napajanje

Baterijsko napajanje in zunanja antena

Adapterje napajajo baterije z življenjsko dobo do 10 let. Na voljo tudi modeli z neposrednim napajanjem in z možnostjo priključitve zunanje antene.

Robustno ohišje

Robustno ohišje - IP67/68

Adapterji se nahajajo v zelo trpežnih ohišjih z IP67/68 nivojem zaščite, kar pomeni, da jih lahko uporabljamo tudi v najbolj zahtevnih industrijskih okoljih.

Modelske izvedbe IoT adapterjev za priključitev števcev

Za priključitev števcev so na voljo namenski adapterji različnih proizvajalcev in cenovih rangov. Adapterji estonskega proizvajalca NAS omogočajo NFC aktivacijo in upravljanje prek mobilne aplikacije. Nekatere NAS modeli imajo vzporedno z LoRaWAN vgrajeno tudi Wireless M-Bus komunikacijo za Drive-by odčitavanje. Adapterji francoskega proizvajalca Adeunis prinašajo vrhunsko kvaliteto in širok nabor naprednih lastnosti. Kitajski Dragino ponuja adapterje z odličnih razmerjem med ceno in kvaliteto. Zelo zanimiv je tudi univerzalni adapter češkega proizvajalca Acrios. Vsi adapterji so trenutno na voljo v LoRaWAN verzijah, nekateri tudi v NB-IoT verziji. Širša podpora za NB-IoT prihaja v kratkem.

Dragino logo
Adeunis
NAS
Acrios
Milesight
LoRaWan Pulzni adapterji
Pulzni IoT adapterji

Pulzni IoT adapterji omogočajo sprejemanje podatkov iz pulznih vhodov na vseh tipih števcev in njihovo brezžično pošiljanje v IoT omrežje.

 • Dragino LSN50 – univerzalni LoRaWAN adapter (več podatkov)
 • Dragino NBSN50 – univerzalni NB-IoT adapter (več podatkov)
 • Milesight EM300-DI – LoRaWAN pulzni adapter (več podatkov)
 • Adeunis Pulse – LoRaWAN pulzni adapter. Na voljo tudi v ATEX izvedbi (več podatkov)
 • NAS UM3081 – LoRaWAN + W-MBus pulzni adapter
Pulzni IoT adapterji
M-bus IoT adapterji

M-Bus IoT adapterji omogočajo sprejemanje podatkov iz M-Bus vhodov na vseh tipih števcev in njihovo brezžično pošiljanje v IoT omrežje.

 • NAS UM3100x#C – LoRaWAN + WMBus M-Bus adapter
  Pulzni IoT adapterji
  Univerzalni IoT adapterji

  Univerzalni IoT adapterji so naprave, ki omogočajo ineroperabilnost med različnimi komunikacijski protokoli in vmesniki. Nanje priključimo števce z različnimi vhodi in jih tako povežemo v LoRaWAN ali NB-IoT omrežje.

  • Acrios IoT converter – LoRaWAN ali NB-IoT univerzalni adapter. M-Bus, RS485 in pulzni vhod (več podatkov)
  Modbus IoT adapterji
  Modbus (RS232/485) IoT adapterji

  Modbus adapterji omogočajo sprejemanje podatkov iz serijskih RS232 in RS485 vhodov na vseh tipih števcev in njihovo brezžično pošiljanje v IoT omrežje.

  • Adeunis Modbus – LoRaWAN Modbus adapter (več podatkov)
  • NAS UM3100x#B – LoRaWAN + WMbus Modbus adapter
  Analogni IoT adapterji
  Analogni IoT adapterji

  Analogni IoT adapterji omogočajo sprejemanje podatkov iz analognih vhodov na vseh tipih števcev in njihovo brezžično pošiljanje v IoT omrežje.

  • Adeunis Analog – LoRaWAN analogni adapter. Baterijsko ali direktno napajanje (več podatkov)
  • NAS UM3100x#A – LoRaWAN + WMBus analogni adapter
  Modularni IoT adapterji
  Modularni IoT adapterji

  Modularni IoT adapterji so namenske naprave, ki jih namestimo neposredno na števce z namenom neposrednega prebiranja podatkov in pošiljanja v IoT omrežje.

  • NAS CM3030 – LoRaWAN Cyble modul za priklop na vodbe števce ki podpirajo Cyble standard (več podatkov)
  • NAS IM3100 – LoRaWAN / NB-IoT modul za priklop na kalorimetre Kamstrup (več podatkov)
  • NAS CM3060 – LoRaWAN BK-G pulzni adapter za Elster števce (več podatkov)
  GIoTo

  IoT Platforma GIoTo

  Podatki o porabi števcev se prek LoRaWAN ali NB-IoT omrežja brezžično prenašajo v IoT platformo GIoTo. V naprednem uporabniškem vmesniku lahko na zaslonu telefona ali računalnika spremljamo trenutno stanje vseh števcev v sistemu, pregledujemo zgodovino meritev v željenem časovnem obdobju in opazujemo grafični prikaz gibanja trendov. Nastavimo lahko tudi dogodke, ki sprožijo alarme (ti se samodejno pošiljajo prek email sporočil), spremljamo nivo baterij v senzorji, izberemo intervale pošiljanja poročil o meritvah in izvozimo zbrane meritve (podprt format csv/pdf). Prek APIja je omogočena integracija z zunanjimi sistemi zaračunavanja porabe, nadzora in upravljanja.

  Spremljanje porabe na telefonu

  Zgodovina porabe

  r

  Samodejno pošiljanje alarmov

  generiranje poročil

  Daljinsko odčitavanje plinskih števcev

  IoT rešitev na ključ

  Vas zanima vpeljava pametnih IoT rešitev v vašem podjetju? Brez obveznosti vam bomo pripravili rešitev na ključ!

  Kontakt

  Veseli bomo vaših vprašanj in sporočil.

  *Zahtevana polja

  Kontakt