Select Page

IoT za pametno
kmetijstvo
nove dobe

Napredne rešitve za lažje
upravljanje kmetij, ki
povečajo učinkovitost
in znižajo stroške

 

Preberi več
IoT za pametno kmetijstvo nove dobe

Kmetijstvo se v 21. stoletju sooča s številnimi izzivi. Kljub vpeljavi novih orodij je še vedno močno odvisno od ročnega dela in podvrženo vedno bolj ekstremnemu nihanju vremena, izsuševanju zemljišč in slabšanju kvalitete prsti. Da bi premagali te težave in zadostili zahtevam po povečanju proizvodnih količin, je nujna digitalizacija z vpeljavo novih pametnih IoT rešitev za kmetijstvo. Te poskrbijo za znižanje stroškov, povečanje učinkovitosti ter izboljšanje kakovosti in količine pridelkov.

Za hitro vpeljavo IoT rešitev v kmetijstvo je optimalna uporaba LPWAN tehnologij LoRaWAN in NB-IoT. Odlikuje jih izjemen domet, nizki stroški in preprosta implementacija. Prek LPWAN omrežja poteka brezžična komunikacija med namenskimi senzorji, ki spremljajo različne dejavnike na polju in v objektih ter pametnimi napravami (telefoni, tablice). Uporabniki te dejavnike v živo spremljajo in se lahko na njih neposredno odzivajo. Rešitev olajša prehod v trajnostno kmetijstvo z optimalno porabo vode, gnojil in pesticidov in tako zmanjša onesnaževanje.

Kaj pridobimo s pametnim IoT kmetijstvom?

Večji hektarski donos

večji
hektarski donos

spremljanje vremena

spremljanje
vremena

Boljša kvaliteta pridelka

boljša
kvaliteta pridelkov

kvaliteta prsti

vpogled v
stanje prsti

Optimalna poraba gnojil in herbicidov

optimalna poraba
gnojil in herbicidov

nadzor nad inventarjem

nadzor nad
inventarjem

Optimizacija namakanja

optimizacija
namakanja

vsi podatki vedno na dlani

vsi podatki
vedno na dlani

Gradniki rešitve

IoT rešitve v kmetijstvu temeljijo na brezžičnih LPWAN IoT tehnologijah LoRaWAN in NB-IoT. Pri prvi s pomočjo LoRa bazne postaje vzpostavimo lastno IoT omrežje, na katero se brezžično povezujejo namenski IoT senzorji v radiju do 16km. Pri drugi se senzorji samodejno povezujejo v mobilno NB-IoT omrežje. Za vzpostavitev rešitve na vse željene lokacije namestimo namenske IoT senzorje za spremljanje izbranih dejavnikov. Napajajo jih baterije z življenjsko dobo do 10 let.

Prikaz delovanja Iot rešitve v kmetijstvu

V nadzorni IoT platformi GIoTo nastavimo parametre vseh uporabljenih senzorjev. Vnesemo lastnosti omrežja, senzorje poljubno poimenujemo in razdelimo v skupine. Obenem nastavimo intervale pošiljanja odčitkov  – vsakih 5 minut, 1x na uro, 1x na dan. V platformi je na voljo grafičen vpogled v trenutno stanje vseh parametrov, ki jih spremljamo in pregled nad zgodovino meritev. V rešitev lahko dodamo skoraj neomejeno število prostorsko razpršenih senzorjev. Sistem nas v realnem času obvesti, da so merjeni dejavniki zunaj nastavljenih pragov. Tako bomo obveščeni, da je vlaga v rastlinjaku prenizka in je potrebno zalivanje, da je kislost Ph prsti narasla nad željeno raven in bo potrebno posuti apnenec. Senzorji nas bodo tudi opozorili, da je nivo krme v silosih na nizki ravni in je potrebno naročiti novo zalogo.

Prikaz delovnja

Prikaz delovanja IoT rešitev v kmetijstvu

V diagramu opazujemo postavitev rešitve spremljanja različnih dejavnikov na kmetiji. Prek LoRaWAN bazne postaje je vzpostavljeno LoRa omrežje, prisotno je tudi mobilno NB-IoT omrežje. Na omrežje se brezžično povezujejo različni namenski senzorji. Pridobljeni podatki se prenašajo v internet in naprej v IoT platformo GIoTo. Vse podatke iz senzorjev uporabniki spremljajo neposredno na svojih telefonih.

Optimalno namakanje / gnojenje / škropljenje / apnenje
Namenski IoT senzorji za kmetijstvo

IoT rešitve v kmetijstvu

Praktični primeri uporabe za sodobno precizno kmetovanje

Z neposrednim vpogledom v nivoje vlage, temperaturo, količine hranilnih snovi v prsti in številne druge dejavnike, optimiziramo uporabo razpoložljivih virov. Na kmetijah lahko vzpostavimo rešitev za pametno namakanje, spremljamo kvaliteto prsti, izvajamo vremenske meritve, nadzorujemo prisotnost strupenih plinov v objektih, merimo nivoje krmil v silosih in kontejnerjih ter številne druge.

Pameten namakalni sistem

Voda je ključnega pomena za rast rastlin in kvaliteto pridelkov. Z uporabo namenskih senzorjev vlage in temperature, lahko vzpostavimo IoT rešitev za pametno namakanje poljščin, kar bistveno poveča učinkovitost porabe vode. Postopek zalivanja sprožimo ob pravem času, le na tistih delih polja, kjer je to potrebno in pri tem uporabimo ravno toliko vode, kot je potrebno. Obenem lahko vzpostavimo tudi pameten avtomatiziran namakalni sistem. Takoj ko senzorji zaznajo prenizek nivo vlage, samodejno, brez potrebe po ročnem posegu, sprožijo zalivanje in zalivanje ustavijo, ko je nivo vlage primeren. S tem postane namakalni sistem bistveno bolj učinkovit. Pametno namakanje poskrbi za zdrave in kvalitetne posevke in obenem prinaša nižje stroške dela.

Neposreden vpogled v kvaliteto prsti

Kmetje so bili za vpogled v kvaliteto prsti do sedaj odvisni od zamudnih in nenatančnih ročnih pregledov na terenu. IoT rešitev s pomočjo namenskih senzorjev omogoča oddaljeno spremljanje stanje zemlje od kjerkoli. Neposredno v prsti lahko spremljamo temperaturo in vlago na različnih globinah, beležimo kislost – Ph in prevodnost – EC prsti, vsebnost dušika, kalija in fosforja ter druge karakteristike. Ti podatki nam omogočajo optimalno zalivanje, apnenje, škropljenje in gnojenje. To občutno zniža stroške, poveča kvaliteto in kvantiteto pridelkov in poskrbi za varovanje našega krhkega planeta. Z zgodovinsko analizo je olajšana tudi odločitev na kateri del zemljišča posaditi določene posevke in kateri deli so problematični in potrebujejo sanacijo.

Spremljanje vremena

Kmetijska dejavnost je zelo odvisna od nestanovitnega vremena. Neprestano spremljanje precej nezanesljivih vremenskih aplikacij in meteoroloških napovedi je zelo stresno in zamudno. Pravo rešitev prinaša IoT meteorološka postaja. Ta omogoča neposredno lokalno merjenje hitrosti in smeri vetra, temperature in vlažnosti zraka, zračnega tlaka, prašnih delcev, količine padavin, radiacije, UV sevanja in svetilnosti. S pridobljenimi podatki lahko z večjo gotovostjo napovemo gibanje vremena ter spremljamo okolijske pogoje in se na njih prilagajamo.

Nadzor rastlinjakov

Rastlinjaki zagotavljajo nadzorovano okolje, ki je popolnoma prilagojeno potrebam vegetacije, ki se goji v notranjosti. Tradicionalno se mikro klimatski in agronomski pogoji v rastlinjakih spremljajo ročno z neprestanimi pregledi na lokaciji. Prepoznavanje stanja je odvisno od občasnih nezanesljivih ocen. Z integracijo IoT senzorjev je ugibanja konec, saj lahko v vsakem trenutku na daljavo preverimo vse pomembne faktorje za optimalno rast rastlin in se na meritve takoj odzovemo. Tako pridobimo občutno povečanje kvalitete in kvantitete pridelkov.

Spremljanje nivojev v silosih in zbiralnikih

Na kmetijah se običajno nahaja večje število silosov, zbiralnikov in kontejnerjev, ki se uporabljajo za hranjenje pridelkov, krmil, vode, gnojil, pogonskih goriv, odpadnih olj in sorodnega materiala. Ročno pregledovanje stanja nivojev vsebine je zelo zamudno, nenatančno in tudi nevarno. Z oddaljenim IoT vpogledom v nivoje v realnem času, v vsakem trenutku dneva točno vemo koliko krmil, vode, goriv in ostalega materiala je še na voljo. Rešitev nas sama obvesti, da je potrebno naročiti novo zalogo krmil, napolniti vodni rezervoar ali izprazniti sode z odpadnimi olji. Podrobno o rešitvi oddaljenega spremljanja nivojev.

Merjenje strupenih plinov in temperature v prostorih

Kmetijski obrati, ki se ukvarjajo s perutninarstvom, govedorejo in prašičjerejo so neposredno odvisni od kvalitete zraka znotraj prostorov. V primeru, da v hlevih in kokošnjakih pride do velikega nenadnega povečanja temperature, CO, CO2, mikro delcev – PM, amonijaka in metana, so posledice lahko katastrofalne, saj lahko pride do množične zastrupitve in pogina živali. S pomočjo namenske senzorske postaje lahko v realnem času spremljamo okoljske pogoje in prisotnost strupenih plinov. V primeru težav nam sistem takoj pošlje alarm. Tako se lahko takoj primerno odzovemo in preprečimo najhujše.

Od zamudnih ročnih pregledov do IoT senzorjev

Namenski LoRaWAN / NB-IoT senzorji omogočajo samodejno spremljnje številnih dejavnikov na kmetijah

Osnoven gradnik IoT rešitev za kmetijstvo so namenski pametni senzorji. Uporabljamo jih za samodejno spremljanje številnih parametrov, vključno z vremenom, svetlobo, temperaturo in vlago na zunanjih površinah, v prsti in v objektih (rastlinjaki, hlevi), količino hranljivih snovi v prsti, prisotnost strupenih snovi v prostorih, nivojih krmil v silosih itd.

Prek LoRaWAN ali NB-IoT omrežja se podatki iz raznovrstnih senzorjev nameščenih po celotni površini posestva v nastavljivih intervalih brezžično prenašajo v oblačno IoT platformo GIoTo. Do nje od kjerkoli dostopajo uporabniki prek svojih telefonov, tablic in računalnikov in v realnem času spremljajo vse parametre, zgodovinske preglede in prek nje prejemajo avtomatične alarme ob preseganju nastavljenih vrednosti. Podatke lahko prek API vmesnika prenašamo v sisteme upravljanja za nadaljnjo uporabo.

Senzorji so napajani baterijsko in ker za delovanje potrebujejo zelo malo energije, je življenjska doba baterij do 10 let. Odlikuje jih tudi trpežno industrijsko ohišje, ki je odporno na najzahtevnejše vremenske in okoljske pogoje. Dana je tudi možnost izvedbe zunanjega in solarnega napajanja.

Glavne lastnosti:

podprti različni industrijski vhodi

Pametni namenski IoT senzorji

Širok nabor IoT senzorjev za povezavo v LoRaWAN in NB-IoT omrežje. Neposredno spremljanje vseh za kmetijstvo pomembnih dejavnikov.

Prikaz stanja v L in %

Nazoren grafičen prikaz stanja

Znotraj platforme GIoTo v preglednem grafičnem vmesniku spremljamo meritve iz vseh vključenih senzorjev in spremljamo zgodovinske preglede.

Neprestano samodejno merjenje

Nastavljivo samodejno merjenje

Sistem samodejno pošilja meritve s terena. Periodo pošiljanja lahko nastavimo po želji  – na 5 minut, vsako uro, enkrat na dan, enkrat na mesec.

Baterijsko napajanje

Baterijsko napajanje

Senzorje napajajo baterije z življenjsko dobo do 10 let. Na voljo tudi modeli z neposrednim napajanjem in z možnost izvedbe solarnega napajanja.

Robustno ohišje

Robustno ohišje - IP67/68

Senzorji se nahajajo v zelo trpežnih ohišjih z IP67/68 nivojem zaščite, kar pomeni, da jih lahko uporabljamo tudi v najbolj zahtevnih okoljih in neposredno v vodi.

Modelske izvedbe IoT senzorjev za uporabo v kmetijstvu

Na voljo več tipov senzorjev različnih proizvajalcev in cenovih rangov. Vsi senzorji so trenutno na voljo v LoRaWAN verzijah, nekateri tudi v NB-IoT verziji. Širša podpora za NB-IoT prihaja v kratkem.

Dragino logo
Rika sensors logo
Milesight
Magnasci logo
Dragino LSPH01 - LoRaWAN senzor kislosti prsti (Ph)
Senzor kislosti (pH) in temperature prsti

Dragino LSPH01 je baterijsko napajan LoRaWAN senzor za merjenje kislosti (pH) in temperature prsti. Izredno trpežen IP68 senzor vstavimo direktno v prst na vseh področjih posesti, ki bi jih radi spremljali. Vgrajena namenska sonda v senzorju vsebuje elektrodo s srebrovim kloridom, ki omogoča zelo natančno in stabilno spremljanje kislosti prsti. Stalni pritok podatkov o kislosti / alkalnosti zemlje nam s pomočjo apnenja omogoča neposredno uravnavanje optimalne vrednosti. To prinaša večjo kvaliteto in kvaliteto posevkov.

več podatkov

Dragino - LoRaWAN - NB-IoT senzor vlage in prevodnosti prsti
Senzor prevodnosti, temperature in vlage prsti

Dragino LSE01 / NSE01 je baterijsko napajan LoRaWAN / NB-IoT senzor za merjenje vlage, temperature in električne prevodnosti (EC) prsti. Namenjen je merjenju vlažnosti tal v slano-alkalni in ilovnati zemlji. Senzor uporablja metodo FDR za izračun vlažnosti prsti s kompenzacijo temperature in prevodnosti tal. Pridobljeni podatki nam služijo za določanje optimalnega intervala in količine zalivanja in gnojenja.

več podatkov

uRAD Monitor INDUSTRIAL - napredna senzorska
IoT senzorska postaja

Z uRAD Industrial merilno postajo v živo spremljamo 10 okoljskih kategorij: VOC, temperaturo, relativno vlago, zračni pritisk, nivo hrupa ter koncentracijo mikro delcev – PM1.0, PM2.5 in PM10. Štiri razširitvene reže so namenjene vgradnji poljubne kombinacije senzorjev za aktivno spremljanje vrednosti 26 različnih plinov. Za kmetijska okolja je zanimivo spremljanje: NH3 – amonijaka, H2S – vodikovega sulfida, NO2 – dušikovega dioksida, HF – vodikovega fluorida, SO2 – žveplovega dioksida, CI2 – klora, O3 – ozona, C2H4 – etilena, CH2O – formaldehid. Senzorska postaja nas z alarmi aktivno opozori, ko pride do preseganja nastavljenih varnih vrednosti.

več podatkov

Dragino LoRaWAN - NB-IoT senzor za zaznavanje razdalje
IoT senzor za zaznavanje nivojev

Dragino LDDS75 je baterijsko napajani LoRaWAN senzor za zaznavanje razdalj, ki omogoča zunanjo namestitev (IP68 nivo zaščite). Ultrasonični brezkontaktni senzor uporabljamo za natančno merjenje razdalje med senzorjem in ravnim predmetom oz. površino. Podprte so meritve razdalij od 0.3 do 7,5m. V kmetijstvu LDDS75 uporabljamo za merjenje zasedenosti / polnosti silosov in raznih zbiralnikov. Z oddaljenim IoT vpogledom v nivoje v realnem času, v vsakem trenutku dneva točno vemo koliko krmil, vode, goriv in ostalega materiala je še na voljo. Rešitev nas sama obvesti, da je potrebno naročiti novo zalogo krmil, napolniti vodni rezervoar ali izprazniti sode z odpadnimi olji.

več podatkov

SEnzor temperature in vlage
LoRaWAN senzor temperature in vlage

Milesight EM300-TH je cenovno ugoden kompakten LoRaWAN senzor temperature in vlage. Senzor se povezuje v LoRaWAN IoT omrežje z izjemnim dometom do 16km. Z eno LoRa bazno postajo brez težav pokrijemo tudi večji kompleks. Vgrajen je napreden Sensirion temperaturni modul, ki omogoča zelo natančno merjenje temperature z le 0.1°C odstopanja. Podprto je merjenje temperature v rangu -30°C do +70°C in vlage od 0% do 100%RH.

več podatkov

Dragino LLMS01 - LoRaWAN senzor vlage v listih
Senzor vlage in temperature v listih

Dragino LLMS01 je LoRaWAN senzor s katerim zaznavamo vlago in temperaturo v listih rastlin. Posebna namenska sonda v obliki lista vsebuje 15 listnih žil na cm in s tem zelo natančno simulira značilno delovanje lista oz. rastline. Senzor je izjemno občutljiv tudi na zelo majhne spremembe temperature in vlage. S pridobljenimi podatki lahko prepoznamo stanje listov: zalivanje, vlaženje, rosa, zamrznitev in se na njih takoj odzovemo. Sonda je IP67 vodotesna in baterijsko napajana.

več podatkov

Dragino LSNPK01 - LoRaWAN senzor hranilnih snovi v zemlji
LoRaWAN senzor hranilnih snovi v prsti

Dragino LSNPK01 je baterijsko napajan LoRaWAN NPK senzor, ki ga uporabljamo za spremljanje količine hranilnih snovi v prsti. S pomočjo TDR metode meri količino dušika, fosforja in kalija v zemlji. S podporo za IP68 nivo zaščite omogoča neposredno namestitev v zemljo na vseh delih polja, ki bi jih radi spremljali. Z realno časnimi podatki o vsebnosti hranilnih snovi dobimo zelo uporabno orodje, ki nam služi za optimizacijo gnojenja in zalivanja. Tako lahko z nižjimi stroški dobimo občutno boljši hektarski donos.

več podatkov

Rika modularna IoT vremenska postaja
IoT vremenska postaja

Rika Sensors RK900-01 je modularna IoT meteorološka postaja. Uporabljamo jo za neposredno lokalno merjenje hitrosti in smeri vetra, temperature in vlažnosti zraka, zračnega tlaka, prašnih delcev, količine padavin, radiacije, UV sevanja in svetilnosti. Meteorološka postaja je zasnovana modularno, tako da lahko glede na potrebe poljubno dodajamo senzorje za spremljanje željenih dejavnikov. Na voljo so vse komponente za različne vrste montaže. Postaja je narejena in izredno trpežnih materialov in tako omogoča namestitev tudi na najbolj zahtevne lokacije. Napajanje lahko izvedemo prek solarnih panelov.

več podatkov

Rika RK500-09 senzor kvalitete vode
Senzor kvalitete vode

Rika sensors RK500-09 je kompleksen senzor kakovosti vode. Z njim lahko vzporedno merimo do 8 različnih parametrov. Spremljamo lahko: DO, COD, pH, ORP, EC/slanost, NH4+, motnost itd. Zaznane meritve se prek RS-485 vhoda na katerega je priključen LoRaWAN ali NB-IoT adapter prenašajo v platformo GIoTo, kjer so nazorno prikazani. Integriran je avtomatski čistilni mehanizem, ki lahko učinkovito očisti površino senzorja in tako prepreči oprijem mikroorganizmov, kar močno zmanjša stroške vzdrževanja.

več podatkov

Milesight EM500
LoRaWAN CO2 ambientalni senzor

Milesight EM500-CO2 je LoRaWAN senzor s katerim aktivno spremljamo koncentracije ogljikovega dioksida CO2, zračni pritisk, temperaturo in vlago. S podporo za IP68 nivo zaščite je omogočena namestitev tako znotraj kot zunaj prostorov, tudi v najbolj zahtevnih pogojih. Napajanje je izvedeno prek zelo zmogljive 19000mAh baterije, ki omogoča do 10 let neprekinjenega delovanja.

več podatkov

GIoTo

IoT Platforma GIoTo

Podatki iz senzorjev se prek LoRaWAN ali NB-IoT omrežja brezžično prenašajo v IoT platformo GIoTo. V naprednem uporabniškem vmesniku lahko na zaslonu telefona ali računalnika spremljamo vse aktualne meritve, pregledujemo zgodovino v željenem časovnem obdobju in opazujemo grafični prikaz gibanja trendov. Nastavimo lahko tudi dogodke, ki sprožijo alarme (ti se samodejno pošiljajo prek emailov ali SMS sporočil), spremljamo nivo baterij v senzorjih in izberemo intervale pošiljanja poročil o meritvah. Prek APIja je omogočena integracija z zunanjimi sistemi zaračunavanja porabe, nadzora in upravljanja.

Spremljanje meritev na telefonu

Zgodovinski pregledi

r

Samodejno pošiljanje alarmov

generiranje poročil

Oddaljeno spremljanje senzorjev

IoT rešitev na ključ

Vas zanima vpeljava pametnih IoT rešitev v vašem podjetju? Brez obveznosti vam bomo pripravili rešitev na ključ!

Kontakt

Veseli bomo vaših vprašanj in sporočil.

*Zahtevana polja

Kontakt