Select Page

IoT rešitve
za merjenje
temperature

Neposredno brezžično merjenje temperature na vseh željenih lokacijah s prikazom vrednosti na telefonu

 

Preberi več
IoT merjenje temperature

Želite v vsakem trenutku dneva na svojem telefonu ali računalniku preveriti temperaturo v notranjih in zunanjih prostorih, hladilnikih, cisternah ali na tekočem traku? S pomočjo LoRaWAN IoT tehnologije hitro in preprosto vzpostavimo pameten sistem za avtomatizirano brezžično merjenje temperature. S tem dobimo orodje, ki prinaša občutne prihranke pri stroških ogrevanja in hlajenja, zagotavlja integriteto izdelkov in materialov ter poskrbi za dobro počutje vseh uporabnikov prostorov.

Temperaturo lahko merimo v vseh željenih prostorih in področjih, pisarnah, hladilnikih, komorah, kontejnerjih, v proizvodnem procesu, laboratorijih, možnosti so neomejene. Za meritve uporabimo namenske baterijsko napajane temperaturne senzorje. Vsi izmerjeni podatki se beležijo v IoT platformi GIoTo, v kateri lahko spremljamo trenutno temperaturo vseh vključenih senzorjev, pregledujemo zgodovino meritev in nastavljamo alarme za preseganje vrednosti. Vzpostavitev rešitve je zelo preprosta in stroškovno učinkovita.

Kdo že uporablja našo IoT rešitev za merjenje temperature

Elan
Weiler Abrahives
Carthago
Ekstel
Orbico

Glavne prednosti iot merjenja temperature

podatki o temperaturi vedno na dlani

podatki o temperaturi
vedno na dlani

podatki o temperaturi vedno na dlani

baterijsko napajani
senzorji

optimizacija hlajenja in ogrevanja

optimizacija ogrevanja in hlajenja

podatki o temperaturi vedno na dlani

velika
natančnost meritev

podatki o temperaturi vedno na dlani

neprestano
samodejno merjenje

podatki o temperaturi vedno na dlani

alarmi ob
preseganju vrednosti

podatki o temperaturi vedno na dlani

brez dragega
polaganja kablov

podatki o temperaturi vedno na dlani

boljša kvaliteta materialov in izdelkov

Komponente rešitve IoT merjenja temperature

Brezžični temperaturni senzorji

Brezžični IoT senzorji

natančno samodejno merjenje temperature in vlage

Preberi več

LoRaWAN bazna postaja

LoRaWAN bazna postaja

vzpostavitev IoT omrežja za brezžični prenos podatkov

Preberi več

Brezžični temperaturni senzorji

IoT platforma GIoTo

uporabniški vmesnik za popoln vpogled v nihanje temperature

Preberi več

Kje vse lahko merimo temperaturo?

Merjenje temperature v pisarnah

Merjenje temperature v prostorih

Prek LoRaWAN temperaturnih senzorjev lahko spremljamo ambientalno temperaturo v vseh željenih prostorih in conah. Rešitev je primerna za več-stanovanjske objekte, pisarne, trgovine, hotele, zdravstvene ustanove, tovarne, skladišča, razstavišča in muzeje. Pridobljeni podatki o gibanju temperature so ključni za optimizacijo ogrevanja in hlajenja, kar prinaša velike prihranke pri energetskih stroških. Prava temperatura v prostorih je tudi predpogoj za dobro počutje in zdravje zaposlenih, uporabnikov in gostov. Poleg temperature vsi senzorji merijo tudi vlago. Če gre njena vrednost izven ranga 40-70%, se zmanjša udobje, koncentracija in produktivnost uporabnikov. Na voljo so tudi modelske izvedbe, ki dodatno merijo koncentracijo CO2, kar je ključnega pomena za zagotavljanje primerne kvalitete zraka znotraj prostorov.

IoT merjenje temperature v hladilnikih

Merjenje temperature v hladilnikih

V živilskih trgovinah in restavracijah z neprestanim merjenjem temperature v hladilnikih, zmrzovalnikih in pečeh zagotovimo integriteto prehranskih izdelkov. Zelo natančne meritve temperature se samodejno izvajajo 24 ur na dan, vse dni v letu. Ob preseganju nastavljenih vrednosti nam sistem samodejno pošilje alarm. Rešitev prinaša občutno zmanjšanje stroškov v primerjavi z zamudnim in nenatančnim ročnim odčitavanjem temperature. Sistem je popolnoma prilagodljiv in preprosto razširljiv, baterijsko napajane senzorje lahko dodajamo po potrebi. Rešitev je odličen pripomoček za zagotavljanje in beleženje skladnosti s higienskimi standardi o temperaturni hrambi živil (HACCP).

Merjenje temperature v proizvodnji
Merjenje temperature v skladiščih

Merjenje temperature v proizvodnji in skladiščih

Poleg merjenja ambientalne temperature v vseh željenih prostorih, lahko v industrijskih okoljih spremljamo temperaturo tudi neposredno na proizvodni liniji. Tako izboljšamo kvaliteto izdelkov pri katerih je ključnega pomena konsistentna temperatura znotraj proizvodnega procesa. Primer: v proizvodnji avtomobilskih komponent lahko v realnem času merimo temperaturo barve, ki se nanaša na proizvode.

Za meritve temperature v težko dostopnih področjih uporabimo namenske izvedbe LoRaWAN IoT senzorja s temperaturnimi sondami.  S pomočjo sond lahko izvajamo zelo natančno merjenje temperature tudi v najtežje dostopnih lokacijah znotraj proizvodnega procesa. Podprte so meritve v razponu od -200ºC do +800ºC. Temperaturne sonde lahko vstavimo v kontejnerje, komore in cisterne za merjenje temperature tekočin, goriv, maziv in drugih komponent. Merimo lahko tudi temperaturo v vseh ceveh.

V živo lahko spremljamo temperaturo strojev in tako v okviru predikativnega vzdrževanja poskrbimo za manjše število okvar in tako znižamo obratovalne stroške. Povišana temperatura stroja je namreč prva indikacija, da ta ne deluje pravilno.

Zelo zanimivo je tudi merjenje temperature v skladiščnih. Z vpeljavo IoT rešitve merjenja temperature in vlage v skladiščih precej lažje vzdržujemo optimalne pogoje za zagotavljanje integritete hranjenih produktov. Obenem z avtomatiziranim beleženjem pridobljenih podatkov o temperaturi in vlagi lažje zagotovimo skladnost s predpisi o kakovosti.

Temperatura v podatkovnih centrih

Temperatura v podatkovnih centrih

V podatkovnih centrih v podjetjih in pri operaterjih se nahaja velika količina drage mrežne opreme. Ta je zelo občutljiva na nihanje temperature in vlage. Zato je potrebno vzpostavili napreden sistem merjenja, ki takoj zazna odstopanja od primernih nivojev temperature in vlage. Tako pridobimo orodje, ki nam takoj ko temperature preveč naraste, pošlje alarm. S tem se zelo zmanjša možnost okvare opreme, ki ima za posledico izpad omrežja. Merimo lahko ambientalno temperaturo in s pomočjo sond tudi temperaturo posameznih komponent. V strežniških sobah lahko z uporabo namenskih LoRaWAN senzorjev spremljamo tudi izlitja vode (poplave), nepooblaščene vdore ter zaznavamo dim.

 

Spremljanje temperature v zdravstvenih ustanovah

Spremljanje temperature v zdravstvenih ustanovah

V bolnišnicah, klinikah, zdravstvenih domovih in laboratorijih se v hladilnikih, zmrzovalnikih in komorah hrani velike količine različnega materiala, ki je izjemno občutljiv na spremembe v okolju. Pri hrambi zdravil, cepiv in vzorcev je nujno potrebno ohranjati primerno temperaturo in vlago, saj v nasprotnem primeru lahko hitro pride do uničenja ali kontaminacije. Za zagotavljanje skladnosti je potrebno te vrednosti neprestano spremljati. Ročno beleženje temperature je delovno intenziven proces, ki se izvaja le občasno in pri katerem prihaja do številnih napak. Z vpeljavo IoT rešitve spremljanja temperature in drugih dejavnikov tveganja pridobimo robusten avtomatiziran sistem, ki nas takoj opozori na neprimerne vrednosti. Tako zagotovi integriteto materialov, ter obenem občutno zmanjša operativne in vzdrževalne stroške ter pripomore k optimizaciji dela.

Brezžični IoT
temperaturni
senzorji

Baterijsko napajani LoRaWAN temperaturni
senzorji omogočajo hitro in preprosto
namestitev brez uporabe žic

S senzorji merimo temperaturo in vlago v vseh željenih notranjih in zunanjih prostorih, hladilnikih in zmrzovalnikih, kontejnerjih, rezervoarjih, ceveh, znotraj proizvodne linije, na površinah in v tekočinah. Prosto jih lahko prestavljamo po prostorih, saj jih napajajo baterije. Senzorji trošijo zelo malo energije, vgrajene baterije imajo zelo dolgo življenjsko dobo do 10 let. Kar je ogromna razlika v primerjavi z Wi-Fi senzorji, kjer je potrebno baterije neprestano menjati.

Na voljo je več modelskih izvedb, tudi z vgrajenim LED zaslonom, ki v živo prikazuje trenutno temperaturo in modeli s temperaturnimi sondami. Meritve temperature so izjemno natančne (0,1ºC odstopanja), njihov razpon je od -200ºC do +800ºC.

100% brez žic

100% brez žic

baterijsko napajane senzorje lahko postavimo kamorkoli, tudi neposredno v zmrzovalnik, na tekoči trak, v kontejnerje itd.

100% brez žic

Profesionalne naprave

velika natančnost meritev, IP65/67 nivo zaščite za namestitev v najbolj zahtevnih industrijskih okoljih, AES enkripcija.

100% brez žic

Preprosta uporaba

brezžična rešitev, kar pomeni da ni potrebe po napajanju in podatkovnem ožičenju lokacij postavitve. Samodejno pošiljanje podatkov o temperaturi v realnem času.

Modelske izvedbe LoRaWAN temperaturnih senzorjev

GIoTo

IoT Platforma GIoTo

Meritve temperature se prek LoRaWAN IoT omrežja brezžično prenašajo v IoT platformo GIoTo. V naprednem uporabniškem vmesniku lahko na zaslonu telefona ali računalnika spremljamo trenutno temperaturo, pregledujemo zgodovino meritev v željenem časovnem obdobju in opazujemo grafični prikaz gibanja trendov. Po želji lahko nastavljamo temperaturne pragove, ki sprožijo alarme, spremljamo nivo baterij v senzorjih ter izberemo intervale odčitavanja temperature in pošiljanja poročil o meritvah.

Spremljanje temperature na telefonu

Zgodovina meritev

r

Samodejno pošiljanje alarmov

generiranje poročil

GIoTo merjenje temperature

IoT rešitev na ključ

Vas zanima vpeljava pametnih IoT rešitev v vašem podjetju? Brez obveznosti vam bomo pripravili rešitev na ključ!

Kontakt

Veseli bomo vaših vprašanj in sporočil.

*Zahtevana polja

Kontakt