Select Page

Merjenje CO2 in
kvaliteta zraka
v prostorih

Odlična rešitev za izboljšanje
kakovosti bivanja, večjo produktivnost
in varovanje zdravja pred virusi

 

Preberi več
Merjenje Co2 v prostorih - idealena rešitev za izboljšanje kakovosti bivanja, večjo produktivnost in obrambo pred Covid-19

Kvaliteta zraka v prostorih ima zelo velik vpliv naš vsakdan, saj v povprečju kar 90% vsega razpoložljivega časa preživimo znotraj objektov. Sliši se neverjetno, a zrak v prostorih je od 2x do 5x bolj onesnažen kot na zunanjih površinah. Neprimerna kvaliteta zraka ima za posledico slabo počutje, vrtoglavice, glavobole, utrujenost in alergijske reakcije. V slabo prezračenih prostorih trpi kakovost bivanja, zmanjša se koncentracija in produktivnost ter poveča možnost za širjenje nevarnih virusov.

Rešitev spremljanje kvalitete zraka v prostorih se izvaja s preprosto namestitvijo cenovno ugodnih namenskih senzorjev ogljikovega dioksida (CO2). Namenjena je uporabi v vseh okoljih v katerih se zadržuje in srečuje večje število ljudi – šole, pisarne, trgovine, restavracije, ustanove in uradi. Neprestano merjenje kvalitete zraka v prostorih je še posebej pomembno v času Covid-19 epidemije. Količina aerosolov s katerimi se virusi širijo je namreč neposredno povezana s koncentracijo CO2. Koncentracije CO2 je potrebno neprestano spremljati in ob povečanju vrednosti nad varno raven prostore prezračiti. Tako bomo lahko posrbeli za zdravo bivanje in omejili širjenje Covid-19.

Prednosti IoT merjenja CO2 v prostorih

neprestano  samodejno merjenje CO2

merjenje CO2
v realnem času

pametni namenski senzorji

pametni
namenski senzorji

odlična obramba pred Covid-19

odlična obramba
pred Covid-19

Co2 semafor in brenčalo

CO2 semafor
in brenčalo

vsi podatki vedno na dlani

vsi podatki
vedno na dlani

baterijsko ali direktno napajanje

baterijsko ali
direktno napajanje

alarmi ob preseganju vrednosti

alarmi ob
preseganju vrednosti

brezžično LoRa IoT omrežje

brezžično LoRa
IoT omrežje

Kako do primerne kvalitete zraka v prostorih?

Dejavniki, ki negativno vplivajo na kvaliteto zraka v prostorih so večinoma brez vonja in okusa, zato niti ne moremo vedeti, da dihamo slab zrak. Edini način, da preprečimo težave, ki jih povzroča slaba prezračenost prostorov, je aktivno spremljanje koncentracije CO2 in neposreden odziv na zaznane vrednosti. Za zaznavanje kvalitete zraka v vse željene prostore namestimo namenske brezžične IoT senzorje. Ti neprestano v živo spremljajo ključno vrednost za kvaliteto zraka – koncentracijo CO2 (ogljikovega dioksida). Senzorji merijo tudi temperaturo, vlago, pritisk, prisotnost, svetilnost ter vrednosti VOC, PM 2.5/10, O3 in HCNO.

Ob preseganju priporočenih vrednosti nas na to z zvočnimi in vidnimi signali opozorijo sami senzorji. Obenem vsi željeni uporabniki prek platforme GIoTo dobijo alarm z opozorilom, da je potrebno ukrepati. To storimo s preprostim odprtjem oken ali aktivacijo prezračevalne naprave. S tem spustimo v prostore svež zunanji zrak ter tako povrnemo kvaliteto zraka na primerno raven. GIoTo omogoča tudi celovit pregled zgodovine meritev, v katerem je jasno razvidno ali je bil prostor po prejemu opozorila dejansko prezračen in so vrednosti CO2 padle.

Komponente sistema

Vzpostavimo lahko tudi napreden avtomatiziran mehanizem ohranjanja optimalne kvalitete zraka v prostorih. Ob zaznavi vrednosti CO2, ki presegajo nastavljene vrednosti, se bo obstoječ prezračevalni sistem prek LoRaWAN kontrolerja samodejno vključil in poskrbel za zračenje prostorov. Ko se vrednosti vrnejo na željeno raven, se prezračevanje samodejno prekine in tako izniči nepotrebno trošenje energije za prezračevanje, gretje in hlajenje.

Boljše počutje uporabnikov

Prikaz delovanja: sistem za spremljanje kvalitete zraka je sestavljen iz LoRa bazne postaje, ki jo lahko namestimo kjerkoli v objektu. Nanjo se brezžično povezujejo namenski ambientalni CO2 senzorji, ki jih namestimo v vse željene sobe. Ob preseganju nastavljenih vrednosti ogljikovega dioksida (CO2), nas sistem takoj opozori, da je potrebno odpreti okna in prostore prezračiti oz. vključiti prezračevalni sistem. Upravljanje in nadzor se vrši prek naše IoT platforme GIoTo.

Brezžični LoRaWAN
CO2 senzorji

LoRaWAN ambientalni CO2 senzorji omogočajo hitro, preprosto in cenovno ugodno merjenje ogljikovega dioksida in številnih drugih okoljskih dejavnikov.

Namenski IoT senzorji neprestano v živo merijo vrednosti CO2 (ogljikovega dioksida), VOC (hlapnih organskih spojin), PM2.5/10 (mikro delcev), formaldehida (HCHO), ozona (O3) ter temperaturo, vlago, pritisk, prisotnost in svetilnost.

Senzorji se povezujejo v LoRaWAN IoT omrežje in brezžično pošiljajo meritve v sistem za spremljanje kvalitete zraka v platformi GIoTo. Uporabniki meritve spremljajo na svojih pametnih trelefonih. Nekateri modeli imajo vgrajen tudi CO2 semafor in CO2 brenčalo. Ob preseganju primerne vrednosti CO2 vse prisotne neposredno z alarmom opozorijo, da je potrebno prostore prezračiti.

Napredna modelska izvedba senzorja AM107/319 ima na pročelju vgrajen velik e-ink zaslon, na katerem se grafično prikazujejo vse trenutne vrednosti merjenih kategorij. S hitrim pogledom na zaslon lahko takoj preverimo kakšna je trenutna kvaliteta zraka v prostoru. Uporabljamo jih lahko tudi kot samostojne enote, brez LoRa povezave.

Senzorji se napajajo neposredno ali prek standardnih baterij z življenjsko dobo do 10 let. Za delovanje do njih ni potrebno pripeljati napajalnega in podatkovnega ožičenja. To pomeni, da jih lahko prosto premikamo po prostorih in namestimo kjerkoli želimo.

Glavne prednosti:

Neprestano merjenje koncentracije CO2

Stalno merjenje ogljikovega dioksida

CO2 je ključni dejavnik za kvaliteto zraka v prostorih. Stalno poskušamo ohranjati vrednosti pod 800 ppm

Do 9 merilnih kateg

Do 9 merilnih kategorij

Merjenje CO2, VOC, PM2.5/10, formaldehida, ozona, temperature, vlage, prisotnosti, svetilnosti

Vgrajen CO2 semafor

Vgrajen CO2 semafor

Barvne lučke na napravah jasno prikazujejo količino CO2 in opozorijo prisotne ko je potrebno prostore prezračiti

Vgrajeno CO2 brenčalo

Vgrajeno CO2 brenčalo

Ob doseganju nevarnih koncentracij ogljikovega dioksida senzor takoj sproži glasno sireno

Vgrajen E-ink zaslon

E-ink zaslon

Vgrajen E-ink zaslon z nazornim prikazom vseh elementov, ki jih spremlja senzor

Outdoor namestitev - IP66

Zunanja (outdoor) namestitev

Posebna IP66 modelska izvedba omogoča namestitev v zahtevnih industrijskih okoljih in na zunanjih površinah

Modelske izvedbe LoRaWAN CO2 senzorjev

Adeunis
Mutelcor
Adeunis
Milesight logo
Adeunis Comfort CO2 - Senzor CO2 ogljikovega dioksida
adeunis Comfort CO2

adeunis Comfort CO2 je brezžični IoT senzor s petimi funkcijami. Prek vgrajenih senzorjev ogljikovega dioksida CO2, temperature in vlage se izvaja neprestano spremljanje kvalitete zraka znotraj prostorov. Digitalni vhod uporabimo za vzpostavitev naprednih IoT mehanizmov, medtem ko alarmni gumb služi za pošiljanje klicev v sili.

Preberi več

Milesight AM107
Milesight AM107

Milesight AM107 je LoRaWAN ambientalni senzor, s katerim merimo sedem različnih kategorij. Vse izmerjene vrednosti se v živo prikazujejo na 2.3″ e-ink zaslonu. Naprava neprestano spremlja vrednosti CO2 – ogljikovega dioksida, VOC – hlapnih organskih spojin, prisotnosti, svetilnosti, temperature, vlage in zračnega pritiska.

Preberi več

Milesight AM319
Milesight AM319

Milesight AM319 je napredni LoRaWAN ambientalni senzor, s katerim merimo kar devet različnih kategorij. Vse izmerjene vrednosti se v živo prikazujejo na velikem e-ink zaslonu. na katerem trenutno kvaliteto zraka v prostoru označujejo Emoji. Naprava neprestano spremlja vrednosti CO2, TVOC, PM 2.5/10, O3, HCHO, prisotnosti, svetilnosti, temperature, vlage in zračnega pritiska. Vsakič, ko kvaliteta zraka v prostoru pade pod primeren nivo, nas na to opozori vgrajen semafor in brenčalo.

Preberi več

Mutelcor Smart CO2 napredni LoRaWAN CO2 senzor z vgrajenim brenčalom
Mutelcor Smart CO2

Mutelcor Smart CO2 je zmogljiv LoRaWAN senzor CO2, temperature in vlage. Naprava vsaki dve sekundi izmeri nivo ogljikovega dioksida (CO2) v prostoru. Ob preseganju varnih vrednosti, se takoj sproži vgrajen zvočni alarm (brenčalo) in vklopi alarmna lučka. Tako senzor vse prisotne samodejno z zvočnim in vidnim alarmom neposredno opozori, da je potrebno prostor prezračiti.

Preberi več

Nexelec Aero ambientalni senzor z vgrajenim semaforjem
Nexelec Aero senzor

Nexelec Aero je zmogljiv LoRaWAN ambientalni senzor, s katerim merimo sedem različnih kategorij. Naprava neprestano spremlja vrednosti CO2, VOC, svetilnosti, hrupa, temperature, vlage in zračnega pritiska. Na pročelju je vgrajen CO2 semafor, ki s pomočjo barvnih lučk prikazuje trenutno kvaliteto zraka v prostoru.

Preberi več

Milesight EM500 - CO2 senzor za zunanjo namestitev
Milesight EM500 IP66

Milesight EM500 je robustni LoRaWAN CO2 senzor namenjen zunanji (outdoor) namestitvi. Naprava neprestano spremlja vrednosti CO2, temperature, vlage in zračnega pritiska in jo sporoča vsem željenim uporabnikom. S podporo za standard IP66, je omogočena uporaba tudi v najbolj zahtevnih industrijskih okoljih in na zunanjih površinah.

Preberi več

Covid-19 in merjenje koncentracije CO2 v prostorih

Študije so pokazale, da je dobra prezračenost notranjih prostorov en od ključnih ukrepov za preprečevanje širjenja virusov. Dokazale so, da se velika večina virusnih okužb zgodi v zaprtih prostorih preko vdihavanja zraka, ki vsebuje aerosole z virusi. V času pandemije Covid-19 s pametnim sistemom opozarjanja na povečanje vsebnosti CO2 v prostorih ustvarimo bolj varno okolje in poskrbimo da bo vrnitev v šole in delovna mesta hitrejša in varnejša.

Covid-19 in merjenje CO2 v prostorih

Vrednost ogljikovega dioksida (CO2) je ključni indikator kvalitete zraka v prostorih. Nastaja zaradi izdihanega zraka oseb, ki se v prostorih zadržujejo. Z izdihanim zrakom se poleg CO2 izločajo tudi aerosoli, na katere so vezani virusi, ki lahko tudi več ur lebdijo v prostoru. Vrednosti sta neposredno povezani, visoka koncentracija CO2 pomeni tudi veliko količino aerosolov in s tem virusov.

Nivo CO2 na zunanjih površinah se tipično giblje v rangu 250 do 400 ppm (delcev na milijon). V zaprtih notranjih prostorih, kjer preživimo glavnino dneva, so te vrednosti precej višje. Splošna strokovna ocena je, da vrednosti CO2 višje od 1000 ppm povzročajo slabo počutje in številne zdravstvene težave. Optimalna vrednost CO2 je med 500 in 800 ppm, ki jo najlažje dosežemo in ohranjamo z uporabo namenskih senzorjev za merjenje CO2.

V prostorih, kjer je vrednost CO2 visoka je velika verjetnost, da se v primeru pojava okužbe ta bistveno hitreje širi. Najnovejše študije so pokazale, da se s podvojitvijo vrednosti CO2, za 2x poveča tudi verjetnost prenosa Covid-19 okužbe (Vir).

Najboljša obramba pred širjenjem okožbe je vpeljava LoRaWAN sistema za pametno spremljanje CO2 in kvalitete zraka v prostorih. Implementacija sistema je zelo preprosta in cenovno ugodna. S CO2 ambientalnimi senzorji dobimo zmogljivo orodje, ki nas samodejno v realnem času z zvočnimi in vidnimi alarmi opozori na povišane vrednosti CO2. Tako bomo takoj vedeli, da je potrebno prostore prezračiti in se s tem lažje zavarovali pred nevarnimi virusi.

preprečitev širjenja virusov
GIoTo

IoT Platforma GIoTo

Meritve koncentracije CO2, ki jih izvajajo senzorji, se prek LoRaWAN IoT omrežja brezžično prenašajo v IoT platformo GIoTo. V naprednem uporabniškem vmesniku lahko na zaslonu telefona ali računalnika spremljamo trenutne vrednosti CO2 in ostalih kategorij, pregledujemo zgodovino meritev v željenem časovnem obdobju in opazujemo grafični prikaz gibanja trendov. Nastavljamo tudi željene pragove, ki sprožijo alarme (ti se samodejno pošiljajo prek emailov ali SMS sporočil), spremljamo nivo baterij v senzorjih in izberemo intervale pošiljanja poročil o meritvah. Prek APIja je omogočena integracija s sistemi zračenja, gretja, hlajenja in upravljanja pametnih stavb.

Spremljanje dejavnikov na telefonu

Zgodovina meritev

r

Samodejno pošiljanje alarmov

generiranje poročil

Prikaz CO2 senzorjev v IoT platformi GIoTo

IoT rešitev na ključ

Vas zanima vpeljava pametnih IoT rešitev v vašem podjetju? Brez obveznosti vam bomo pripravili rešitev na ključ!

Kontakt

Veseli bomo vaših vprašanj in sporočil.

*Zahtevana polja

Kontakt