Select Page

Merjenje CO2 in
kvaliteta zraka
v prostorih

Odlična rešitev za izboljšanje kakovosti bivanja, večjo produktivnost in varovanje zdravja pred virusi

 

Preberi več
Merjenje CO2

Kvaliteta zraka v prostorih ima zelo velik vpliv naš vsakdan, saj v povprečju kar 90% časa preživimo znotraj objektov. Sliši se neverjetno, a zrak v prostorih je od 2x do 5x bolj onesnažen kot na zunanjih površinah. Neprimerna kvaliteta zraka ima za posledico slabo počutje, vrtoglavice, glavobole, utrujenost in alergijske reakcije. V slabo prezračenih prostorih trpi kakovost bivanja, zmanjša se koncentracija in produktivnost ter poveča možnost za širjenje nevarnih virusov.

Rešitev spremljanje kvalitete zraka v prostorih se izvaja s preprosto namestitvijo namenskih senzorjev ogljikovega dioksida (CO2). Namenjena je uporabi v vseh okoljih v katerih se zadržuje in srečuje večje število ljudi – šole, pisarne, trgovine, restavracije, ustanove in uradi. Koncentracije CO2 je potrebno neprestano spremljati in ob povečanju vrednosti nad varno raven prostore prezračiti. Neprestano merjenje kvalitete zraka v prostorih je še posebej pomembno v času Covid-19 epidemije.  Tako bomo lahko posrbeli za zdravo bivanje in omejili širjenje Covid-19.

Kdo že uporablja našo IoT rešitev za merjenje CO2

BC Naklo
Kopit
Ekonomska šola Novo mesto
Gimnazija Vič
Šolski center Ljubljana Aškerčeva

Prednosti IoT merjenja CO2 v prostorih

neprestano  samodejno merjenje CO2

merjenje CO2
v realnem času

pametni namenski senzorji

pametni
namenski senzorji

odlična obramba pred Covid-19

odlična obramba
pred Covid-19

Co2 semafor in brenčalo

CO2 semafor
in brenčalo

vsi podatki vedno na dlani

vsi podatki
vedno na dlani

baterijsko ali direktno napajanje

baterijsko ali
direktno napajanje

alarmi ob preseganju vrednosti

alarmi ob
preseganju vrednosti

brezžično LoRa IoT omrežje

brezžično LoRaWAN
IoT omrežje

Kako do primerne kvalitete zraka v prostorih?

Dejavniki, ki negativno vplivajo na kvaliteto zraka v prostorih so večinoma brez vonja in okusa, zato niti ne moremo vedeti, da dihamo slab zrak. Edini način, da preprečimo težave, ki jih povzroča slaba prezračenost prostorov, je aktivno spremljanje koncentracije CO2 in neposreden odziv na zaznane vrednosti. Za merjenje kvalitete zraka v vse željene prostore namestimo namenske brezžične IoT senzorje. IAQ (Indoor Air Quality) senzorji neprestano v živo spremljajo ključno vrednost za kvaliteto zraka – koncentracijo CO2 (ogljikovega dioksida). Obenem senzorji merijo tudi temperaturo, vlago, pritisk, prisotnost, svetilnost ter vrednosti VOC, PM 2.5/10, O3 in HCHO. Optimalna postavitev senzorjev je na steno, ki je nasproti izvora prezračevanja (oken, zračnikov), v višini od 120 do 150cm.

Komponente sistema

Ob preseganju priporočenih vrednosti nas na to z zvočnimi in vidnimi signali opozorijo sami senzorji. Poleg tega vsi željeni uporabniki prek platforme GIoTo dobijo alarm z opozorilom, da je potrebno ukrepati. To storimo s preprostim odprtjem oken ali aktivacijo prezračevalne naprave. S tem spustimo v prostore ravno pravo količino svežega zunanjega zraka ter tako povrnemo kvaliteto zraka na primerno raven. GIoTo omogoča tudi celovit pregled zgodovine meritev, iz katerih je jasno razvidno ali je bil prostor po prejemu opozorila dejansko prezračen in so vrednosti CO2 padle.

Prikaz delovanja

Boljše počutje uporabnikov

Sistem za spremljanje kvalitete zraka je sestavljen iz LoRa bazne postaje, ki jo lahko namestimo kjerkoli v objektu. Nanjo se brezžično povezujejo namenski ambientalni CO2 senzorji, ki jih namestimo v vse željene sobe. Ob preseganju nastavljenih vrednosti ogljikovega dioksida (CO2), nas sami senzorji z vidnimi opozorili na napravi in sistem z email sporočili takoj opozorijo, da je potrebno odpreti okna in prostore prezračiti oz. vključiti prezračevalni sistem. Vzpostavimo lahko tudi napreden avtomatiziran mehanizem ohranjanja optimalne kvalitete zraka v prostorih. Ob zaznavi vrednosti CO2, ki presegajo nastavljene vrednosti, se bo obstoječ prezračevalni sistem prek LoRaWAN kontrolerja samodejno vključil in poskrbel za zračenje prostorov. Ko se vrednosti vrnejo na željeno raven, se prezračevanje samodejno prekine in tako prepreči nepotrebno trošenje energije za prezračevanje, gretje in hlajenje. Upravljanje in nadzor se vrši prek IoT platforme GIoTo.

Brezžični LoRaWAN
CO2 / IAQ senzorji

LoRaWAN ambientalni CO2/IAQ senzorji omogočajo hitro, preprosto in cenovno ugodno merjenje ogljikovega dioksida in številnih drugih dejavnikov kvalitete zraka

Namenski IoT senzorji neprestano v živo merijo vrednosti CO2 (ogljikovega dioksida), VOC (hlapnih organskih spojin), PM2.5/10 (mikro delcev), formaldehida (HCHO), ozona (O3) ter temperaturo, vlago, pritisk, prisotnost in svetilnost.

Senzorji se brezžično povezujejo v LoRaWAN IoT omrežje in pošiljajo meritve v sistem za spremljanje kvalitete zraka v platformi GIoTo. Uporabniki meritve spremljajo na svojih pametnih trelefonih ali računalnikih. Nekateri modeli imajo vgrajen tudi CO2 semafor in CO2 brenčalo. Ob preseganju primerne vrednosti CO2 vse prisotne neposredno opozorijo, da je potrebno prostore prezračiti.

Napredne modelske izvedbe senzorjev AM103/107/319 imajo na pročelju vgrajen velik e-ink zaslon, na katerem se grafično prikazujejo vse trenutne vrednosti merjenih kategorij. S hitrim pogledom na zaslon lahko takoj preverimo kakšna je trenutna kvaliteta zraka v prostoru.

Senzorji se napajajo neposredno ali prek standardnih baterij z življenjsko dobo do 10 let. Za delovanje do njih ni potrebno pripeljati napajalnega in podatkovnega ožičenja. To pomeni, da jih lahko prosto premikamo po prostorih in namestimo kjerkoli želimo.

Glavne prednosti:

Neprestano merjenje koncentracije CO2

Stalno merjenje ogljikovega dioksida

CO2 je ključni dejavnik za kvaliteto zraka v prostorih. Cilj nam je ohranjati vrednosti pod 800 ppm

Do 9 merilnih kateg

Do 9 merilnih kategorij

Merjenje CO2, VOC, PM2.5/10, formaldehida, ozona, temperature, vlage, prisotnosti in svetilnosti

Vgrajen E-ink zaslon

E-ink zaslon

Vgrajen E-ink zaslon z nazornim prikazom vseh trenutnih vrednosti elementov v prostoru kjer je senzor nameščen

Vgrajen CO2 semafor

Vgrajen CO2 semafor

Barvne lučke na senzorjih jasno prikazujejo količino CO2 in opozorijo prisotne ko je potrebno prostore prezračiti

Vgrajeno CO2 brenčalo

Vgrajeno CO2 brenčalo

Ob doseganju nevarnih koncentracij ogljikovega dioksida senzor takoj sproži glasno sireno

Outdoor namestitev - IP66

Zunanja (outdoor) namestitev

Posebna IP67 modelska izvedba omogoča namestitev v zahtevnih industrijskih okoljih in na zunanjih površinah

Modelske izvedbe LoRaWAN CO2 senzorjev

Milesight logo
Adeunis
Adeunis
Mutelcor

Covid-19 in merjenje koncentracije CO2 v prostorih

Študije so pokazale, da je dobra prezračenost notranjih prostorov en od ključnih ukrepov za preprečevanje širjenja virusov. Dokazale so, da se velika večina virusnih okužb zgodi v zaprtih prostorih preko vdihavanja zraka, ki vsebuje aerosole z virusi. V času pandemije Covid-19 s pametnim sistemom opozarjanja na povečanje vsebnosti CO2 v prostorih ustvarimo bolj varno okolje in poskrbimo da bo učenje, delo in bivanje varnejše.

Covid-19 in merjenje CO2 v prostorih

Vrednost ogljikovega dioksida (CO2) je ključni indikator kvalitete zraka v prostorih. Nastaja zaradi izdihanega zraka oseb, ki se v prostorih zadržujejo. Z izdihanim zrakom se poleg CO2 izločajo tudi aerosoli, na katere so vezani virusi, ki lahko tudi več ur lebdijo v prostoru. Vrednosti sta neposredno povezani, visoka koncentracija CO2 pomeni tudi veliko količino aerosolov in s tem virusov.

Nivo CO2 na zunanjih površinah se tipično giblje v rangu 250 do 400 ppm (delcev na milijon). V zaprtih notranjih prostorih, kjer preživimo glavnino dneva, so te vrednosti precej višje. Splošna strokovna ocena je, da vrednosti CO2 višje od 1000 ppm povzročajo slabo počutje in številne zdravstvene težave. Optimalna vrednost CO2 je med 500 in 800 ppm, ki jo najlažje dosežemo in ohranjamo z uporabo namenskih senzorjev za merjenje CO2.

V prostorih, kjer je vrednost CO2 visoka je velika verjetnost, da se v primeru pojava okužbe ta bistveno hitreje širi. Najnovejše študije so pokazale, da se s podvojitvijo vrednosti CO2, za 2x poveča tudi verjetnost prenosa Covid-19 okužbe (Vir).

Najboljša obramba pred širjenjem okožbe je vpeljava LoRaWAN sistema za pametno spremljanje CO2 in kvalitete zraka v prostorih. Implementacija sistema je zelo preprosta in cenovno ugodna. S CO2 ambientalnimi IAQ senzorji dobimo zmogljivo orodje, ki nas samodejno v realnem času z zvočnimi in vidnimi alarmi opozori na povišane vrednosti CO2. Tako bomo takoj vedeli, da je potrebno prostore prezračiti in se s tem lažje zavarovali pred nevarnimi virusi.

preprečitev širjenja virusov
GIoTo

IoT Platforma GIoTo

Meritve koncentracije CO2, ki jih izvajajo senzorji, se prek LoRaWAN IoT omrežja brezžično prenašajo v IoT platformo GIoTo. V naprednem uporabniškem vmesniku lahko na zaslonu telefona ali računalnika spremljamo trenutne vrednosti CO2 in ostalih kategorij, pregledujemo zgodovino meritev v željenem časovnem obdobju in opazujemo grafični prikaz gibanja trendov. GIoTo jasno pokaže ali so bili ob zaznavi prekoračitve mejne vrednosti CO2 prostori ustrezno prezračeni. Nastavljamo tudi željene pragove, ki sprožijo alarme, spremljamo nivo baterij v senzorjih in izberemo intervale pošiljanja poročil o meritvah. Prek APIja je omogočena integracija z nadzornimi sistemi zračenja, gretja, hlajenja in upravljanja pametnih stavb.

Spremljanje dejavnikov na telefonu

Zgodovina meritev

r

Samodejno pošiljanje alarmov

generiranje poročil

Spremljanje vrednosti CO2 prek IoT aplikacije GIoTo

IoT rešitev na ključ

Vas zanima vpeljava pametnih IoT rešitev v vašem podjetju? Brez obveznosti vam bomo pripravili rešitev na ključ!

Kontakt

Veseli bomo vaših vprašanj in sporočil.

*Zahtevana polja

Kontakt