Telos IoT
Telos IoT

IoT povezava za vse števce in naprave

Oddaljene meritve porabe energentov in brezžično upravljanje naprav

V IoT ali Internet stvari je že povezanih več milijard najrazličnejših naprav. Premik naprav iz zaprtega lokalnega okolja v sistem, kjer naprave medsebojno komunicirajo, prinaša podjetjem in organizacijam izjemno orodje za bolj učinkovito in produktivno uporabo razpoložljivih resursov in optimizacijo poslovnih procesov. IoT omogoča zbiranje in analizo vseh podatkov, ki jih naprave generirajo ter njihov centraliziran nadzor in upravljanje. Tako pridobimo možnost vpeljave novih poslovnih modelov in naprednih storitev ter občutno znižanje operativnih stroškov.

Velik izziv za pravi razmah IoT rešitev v industrijskih in profesionalnih okoljih predstavlja dejstvo, da je po študiji podjetja IMS research, trenutno kar 85% tovrstnih naprav in senzorjev nepovezanih in zato izoliranih v svojem lokalnem okolju. Rešitev te zagate bi lahko bila menjava vseh obstoječih naprav za nove z vgrajeno komunikacijsko zmogljivostjo. A tu nastopi težava, saj je to zapleten in predvsem zelo drag proces. Poleg tega so profesionalne naprave običajno narejene iz kvalitetnih materialov in imajo dolgo življenjsko dobo, zato je njihova menjava še toliko bolj neracionalna. Potrebna je bolj pametna nova rešitev za povezavo izoliranih industrijskih naprav v IoT okolje. Prinaša jo LPWAN tehnologija LoRa in namenski LoRa adapterji, ki preprosto, učinkovito in z nizkimi stroški dodajo IoT funkcionalnost obstoječim industrijskim napravam.

LoRa LPWAN IOT REŠITEV

Dodajmo pamet industrijskim
števcem, napravam in strojem

V industrijskih okoljih je izoliranih veliko število najrazličnejših števcev, merilcev, senzorjev in ostalih naprav. Z njihovo povezavo v LoRaWAN IoT omrežje jim dodamo pamet, saj dobimo možnost centraliziranega oddaljenega merjenja, nadzora in alarmiranja in neposrednega upravljanja vseh željenih naprav. S pomočjo LoRa tehnologije lahko spremljamo meritve iz raznih števcev in senzorjev, samodejno pridobivamo podatke o napakah in alarmih, na daljavo aktiviramo ali ponastavimo stroje in opremo, štejemo število sprememb v statusu itd. Tako pridobimo izjemno zmogljivo orodje za vzpostavitev IoT rešitev v proizvodnji, energetiki, infrastrukturi, pametnih stavbah in ostalih profesionalnih okoljih, kjer so do sedaj tehnološke omejitve onemogočale IoT povezavo naprav.

Kaj pridobimo z vključitvijo industrijskih naprav v LoRa IoT okolje?

NADZOR

aktivno brezžično spremljanje delovanja vseh števcev naprav in senzorjev

MERITVE

centralizirano pridobivanje intervalnih meritev neposredno iz priključenih naprav

OPOZORILA

pošiljanje opozoril o napakah in preseganju nastavljenih vrednosti

UPRAVLJANJE

možnost oddaljenega upravljanja,  aktivacije in ponastavitve naprav

LoRa adapterji

Za brežično povezavo obstoječih industrijskih naprav v LoRa IoT omrežje uporabimo namenske adapterje. Preprosto jih namestimo na vhode vseh željenih, števcev, naprav in senzorjev in te tako povežemo v LoRa IoT omrežje. Na voljo je širok nabor modelskih izvedb za povezavo sledečih industrijskih mrežnih vhodov in protokolov: inpulzni, Modbus, RS232, RS485, analogni 0-10V / 4-20mA, digitalni Dry Contact in 220V. Adapterji omogočajo uporabo v najzahtevnejših industrijskih pogojih (IP67).

Brezžični IoT nadzor Modbus naprav

Brezžični IoT nadzor Modbus naprav

Adeunis LoRa Modbus adapter uporabimo za IoT povezavo obstoječih žičnih naprav z vgrajenimi serijskimi RS485 in RS232 vhodi, ki komunicirajo prek industrijskega Modbus protokola. Primeri teh so različni števci in merilniki – elektrike, plina, vode, toplote ter standardni žični senzorji – toplote, vlage, svetlobe, hrupa, dima, CO2, CO, prašnih delcev, vetra, pritiska, različni plini itd.
IoT povezovanje industrijskih relejev

IoT povezovanje industrijskih relejev

Adeunis LoRa Dry Contact adapter uporabimo za povezavo obstoječih naprave z digitalnimi priključki (open contact). Primeri teh so različni standardni senzorji – izlitja vode, odpiranja /zapiranja, dima, prisotnosti itd., ter industrijski releji z digitalnim izhodom.
IoT komunikacija obstoječih impulznim števcem

IoT komunikacija obstoječih impulznim števcem

Adeunis LoRa Pulse adapter uporabimo za LoRa IoT povezovanje in nadzor naprav s serijskimi impulznimi priključki. Primeri teh so različni števci in merilniki – elektrike, plina, vode, toplote itd.
Povezovanje in upravljanje naprav z 220V priključki

Povezovanje in upravljanje naprav z 220V priključki

Z uporabo pametne LoRa 220V električne vtičnice in LoRa napajalnega stikala, lahko na daljavo krmilimo električno napajanje željenih naprav. Primeri teh so razni stroji, računalniki, komunikacijske naprave, ventili, svetila, naprave za avtomatizacijo itd.
IoT povezava za analogne žične senzorje

IoT povezava za analogne žične senzorje

Adeunis LoRa Analog adapter uporabimo za povezavo obstoječih žičnih naprav z analognimi priključki – 0-10V / 4-20mA. Primeri teh so različni standardni žični senzorji – toplote, vlage, svetlobe, hrupa, dima, CO2, CO, različni plini itd. Idealna rešitve za povezavo senzorjev v proizvodni hali.

Kako deluje rešitev v praksi?

Na lokaciji je nameščenih večje število različnih profesionalnih industrijskih naprav – števcev, merilcev, senzorjev, relejev in strojev. Za njihovo brezžično povezavo v LoRa IoT omrežje se uporabljajo namenski LoRa adapterji. Na primer za povezovanje električnega števca z RS-485 serijskim vhodom, ki komunicira prek Modbus protokola poskrbi Modbus LoRa adapter. Žično je nameščen neposredno na števec s čimer nam je dana možnost centraliziranega brežičnega oddaljenega merjenja njegove porabe. Na lokaciji so prisotni tudi pulzni števec, analogni senzor, digitalni relej in stroj z pulznim, analognim, digitalnim in 220V vhodom. Vsi so prek namenskih adapterjev povezani v LoRa IoT omrežje. LPWAN IoT mrežje je vzpostavljeno prek LoRa bazne postaje, ki je vezni element med IoT svetom in globalnim spletnim omrežjem. Vsi podatki, ki jih industrijske naprave na lokaciji generirajo, se prek adapterjev brezžično pošiljajo neposredno do LoRa bazne postaje in se prek širokopasovne žične ali mobilne povezave prenašajo v splet oz. oblak. Analiza pridobljenih meritev, nadzor in upravljanje se izvaja znotraj IoT platforme GIoTo. Sistem v primeru preseganja nastavljenih vrednosti samodejno pošlje alarme željenim uporabnikom. Obenem prek nje pošiljamo ukaze do naprav in senzorjev. V platformi imamo popoln pregled nad zgodovino izmerjenih vrednosti. Platforma GIoTo je lahko nameščena lokalno ali v oblaku.

Kontakt