Pametne IoT rešitve za Industrijo 4.0

Z minimalno investicijo do občutnega
povečanja učinkovitosti in nižjih stroškov

Industrija se nahaja pred novim generacijskim preskokom, industrijo 4.0. Predpogoj za vstop v obdobje četrte industrijske revolucije je prisotnost namenskega industrijskega IoT omrežja. Prek njega poteka samodejna komunikacija med nameščenimi stroji, senzorji in napravami. Idealna izbira za takojšnjo vzpostavitev lastnega brezžičnega IoT omrežje je LPWAN tehnologija LoRa. Poleg brezplačne uporabe so glavne prednosti LoRa omrežja izjemen domet, zelo nizka potrošnja energije, popolna varnost, velika mrežna zmogljivost in odpornost na motnje. LoRa prinaša revolucijo v proizvodne procese. S povezovanjem sredstev v celotni industrijski vrednostni verigi, zagotavlja popolno operativno prepoznavnost, ki omogoča sprejemanje optimalnih odločitev v realnem času. Tako pridobimo občutno izboljšano raven učinkovitosti in kakovosti, nižje stroške, večjo varnost zaposlenih in možnost uvajanja novih perspektivnih produktov in storitev.

LoRa je izjemno prilagodljiva, zato jo lahko uporabimo v širokem naboru rešitev v sodobnih industrijskih okoljih. Primeri rešitev so: pameten nadzor strojev, prediktivno vzdrževanje, spremljanje okoljskih pogojev in izpustov, sistem za zaznavanje požarov, opozorilni sistem in kopica avtomatiziranih procesov. Ideje, ki so pri drugih tehnologijah zaradi visokih stroškov in tehničnih omejitev neizvedljive, lahko sedaj uresničimo s pomočjo tehnologije LoRa.

PRIMERI LoRa IoT REŠITEV ZA INDUSTRIJO

Nadzorovanje strojev

Prek LoRa omrežja lahko hitro, preprosto in z nizkimi stroški vzpostavimo sistem pametnega nadzorovanja strojev. Na stroje, ki jih želimo spremljati, priključimo namenske LoRa adapterje. Prek njih ti v LoRa omrežje brezžično pošiljajo podatke o svojem stanju in delovanju. V primeru napake ali okvare sistem samodejno pošlje sporočilo do LoRa sledilnikov – pagerjev. V sistem lahko vključimo večje število pagerjev, način delovanja se preprosto prilagodi specifičnim organizacijskim potrebam. Rešitev prinaša občutno večjo učinkovitost strojev, boljšo kvaliteto proizvodov in manjše količine odpadnega materiala.

Prediktivno vzdrževanje

LoRa omrežje omogoča vzpostavitev rešitve prediktivnega vzdrževanja strojev. S pomočjo namenskih senzorjev spremljamo in analiziramo njihovo temperaturo, zvok, obrate in ostale karakteristike. Tako lahko v naprej napovemo, kdaj je potrebno opraviti servis in zamenjati določene komponente. Rešitev izniči možnost kritičnih okvar, ki imajo za posledico zelo drage zaustavitve proizvodnje. Obenem občutno podaljša življenjsko dobo strojev in zniža stroške preventivnih servisov.

Okoljski pogoji

V industrijskih obratih lahko prek LoRa tehnologije vzpostavimo zmogljivo brezžično senzorično omrežje. Prek njega v realnem času neprestano aktivno spremljamo okoljske pogoje v vseh željenih prostorih, na zunanjih površinah, v komorah, kontejnerjih, ceveh itd. Rešitev poskrbi za zdravo in varno delovno okolje, omogoča spremljanje željenih karakteristik na nevarnih območjih ter na nedostopnih mestih, recimo v ceveh. Prek LoRa tehnologije vzpostavimo tudi sistem za nadzor nad izpusti strupenih emisij v okolje.

Avtomatizirani procesi

S pomočjo LoRa naprav lahko vzpostavimo kopico avtomatiziranih procesov. Glede na potrebe oblikujemo soslednje logičnih korakov, ki ob doseganju nastavljenih vrednosti samodejno vključijo / izključijo naprave (ventili, releji, kontrolerji,.. ). Primer 1: ko okoljski senzor zazna povišanje temperature nad nastavljen nivo, sistem pošlje signal LoRa električni vtičnici, da ta vključi klima napravo in ohladi prostor. Primer 2: ko senzor zazna izlitje vode, sistem samodejno zapre LoRa ventil na cevi in tako prepreči nastanek škode.

Opozorilni sistemi

Prek LoRa omrežja lahko vzpostavimo opozorilni sistem s t.i. panic button oz. gumbom za klic v sili. Ob pritisku so vsi odgovorni prek platforme GioTo ali neposredno prek LoRa pagerjev opozorjeni na težavo in lahko urgentno ukrepajo. Rešitev občutno poveča varnost zaposlenih. Gumb je tudi odlična rešitev za postavitev sistema javljanja prisotnosti, potrditve prejema ali pošiljanja zahtevka.

Zaznavanje požarov

Prek LoRa omrežja lahko vzpostavimu sistem za zaznavanje požarov. Za to uporabimo baterijsko napajane LoRa senzorje dima in ognja, ki jih postavimo po celotnem objektu. V povezavi z ostalimi senzorji (temperatura, plini) LoRa sistem bistveno hitreje zazna, natančno locira in ovrednoti požar, kar je ključnega pomena za pravočasno ukrepanje. Gasilci lahko s podatki iz LoRa omrežja bistveno hitreje omejijo in pogasijo požar.

OPIS DELOVANJA / KOMPONENTE SISTEMA

  • LoRa brezžično IoT omrežje v proizvodnjem podjetju je vzpostavljeno prek LoRa bazne postaje. Nanjo se povezujejo vsi prisotni LoRa node-i. Je vezni element med IoT svetom in globalnim spletnim omrežjem.
  • Nameščenih je kopica raznovrstnih LoRa senzorjev. S senzorji temperature so opremljeni vsi stroji, saj z njimi aktivno spremljamo njihovo delovanje. Ob preseganju nastavljene vrednosti, ki nakazuje na napako, so o tem takoj neposredno obveščeni nadzorniki in vzdrževalci, da lahko urgentno ukrepajo in jo odpravijo. V industrijski proizvodni hali je strateško razporejenih tudi večje število LoRa okoljskih senzorjev. Uporabljamo jih za spremljanje temperature in vlage, nivoja CO2 in prisotnosti strupenih plinov. Tako je poskrbljeno za večjo varnost zaposlenih. Prek LoRa omrežja je prek LoRa senzorjev dima implementiran tudi sistem zaznavanja požarov.
  • S pomočjo LoRa naprav je vzpostavljena kopica avtomatiziranih postopkov in procesov. LoRa pagerji, ki jih nosijo za pasov nadzorniki in vzdrževalci, zažnejo vibrirati in piskati ob prejetju signala, ki označuje težave na strojih, požar ali pritisk na LoRa Panic gumb. V kontejnarju znotraj proizvodne hale se hrani material, ki je izjemno občutljiv na nihanje temperature. V povezavi s podatki iz senzorja temperature, LoRa električna vtičnica prižiga in izklaplja klimo in tako samodejno skrbi za ohranjanje optimalnega nivoja.
  • Platforma GIoTo pošlje ob preseganju nastavljenih vrednosti posameznih elementov alarme vsem željenim uporabnikom. Obenem prek nje pošiljamo ukaze do naprav in senzorjev. V platformi imamo popoln pregled nad zgodovino izmerjenih vrednosti. GIoTo je lahko nameščen lokalno ali v oblaku.

Kontakt
IoT novice

Naročite se na Telos IoT novice

Pridružite se naši mailing listi in pošiljali vam bomo zanimive novice iz IoT sveta.

Uspešno ste se prijavili na Telos IoT novice