LoRa IoT REŠITVE
ZA INDUSTRIJO 4.0

Povezane IoT naprave
so temelj industrijske
revolucije 4.0

 

Preberi več

Industrijska panoga se nahaja pred novim generacijskim preskokom, industrijo 4.0. Predpogoj za vstop v obdobje četrte industrijske revolucije je prisotnost namenskega IoT omrežja. V pametni tovarni prek njega poteka samodejna komunikacija med nameščenimi stroji, senzorji in napravami. Z uvedbo naprednih IoT procesov pridobimo občutno izboljšano raven produktivnost in kakovosti, daljšo življenjsko dobo strojev, nižje stroške, večjo varnost zaposlenih ter možnost uvajanja novih perspektivnih produktov in storitev.

Idealna izbira za takojšnjo vzpostavitev lastnega brezžičnega IoT omrežje je LPWAN tehnologija LoRaWAN. Poleg brezplačne uporabe so glavne prednosti LoRaWAN omrežja izjemen domet, zelo nizka potrošnja energije, popolna varnost, velika mrežna zmogljivost in odpornost na motnje. Vzpostavitev LoRa IoT omrežja je izjemno preprosta in stroškovno učinkovita. Za brezhibno brezžično pokritje celotne tovarne zadostuje ena sama LoRa bazna postaja.

LoRa je izjemno prilagodljiva, zato jo lahko uporabimo v širokem naboru rešitev v sodobnih industrijskih okoljih. Primeri rešitev za pametno tovarno so: nadzor strojev z možnostjo štetja proizvodov, prediktivno vzdrževanje, spremljanje okoljskih pogojev (temperatura, vlaga, hrup, plini, prašni delci, emisijski izpusti), spremljanje nivojev in dejavnikov, oddaljeno merjenje porabe števcev, opozorilni sistemi in kopica avtomatiziranih procesov.

Zakaj LoRa IoT v industrijskih okoljih?

Povečanje
produktivnosti

Hitra povrnitev
investicije

Boljša kvaliteta
izdelkov

Nižji vzdrževalni
stroški

Brez dragega
polaganja kablov

Bolj varno
delovno okolje

Daljša življenjska
doba strojev

Virtualizacija
proizvodnje

PRIMERI LoRa IoT REŠITEV ZA INDUSTRIJO 4.0

Nadzorovanje strojev

Prek LoRa omrežja lahko hitro, preprosto in z nizkimi stroški vzpostavimo sistem pametnega nadzorovanja strojev. Na stroje, ki jih želimo oddaljeno spremljati, priključimo namenske LoRa adapterje. Na voljo so adapterji za vse industrijske vhode, v večini primerov uporabimo baterijsko ali neposredno napajane pulzne adapterje. Prek njih lahko brezžično spremljamo podatke o stanju in delovanju vseh željenih strojev v tovarni. Celovit in popolnoma prilagodljiv pregled nad delovanjem, ki vključuje štetje proizvedenih kosov, intervale delovanja, časovnico aktivnosti, spremljamo v IoT platformi GIoTo. Rešitev prinaša občutno večjo učinkovitost strojev in delavcev, boljšo kvaliteto proizvodov in manjše količine odpadnega materiala.

Prediktivno vzdrževanje

LoRa omrežje omogoča vzpostavitev rešitve prediktivnega vzdrževanja strojev. S pomočjo namenskih senzorjev spremljamo in analiziramo njihovo temperaturo, zvok, obrate in ostale karakteristike. Tako lahko v naprej napovemo, kdaj bo potrebno opraviti servis in zamenjati določene komponente. Rešitev izniči možnost kritičnih okvar, ki privedejo do uničenja stroja in imajo za posledico zelo drage zaustavitve proizvodnje. Prediktivno vzdrževanje občutno podaljša življenjsko dobo opreme in zniža stroške nepotrebnih preventivnih servisov.

Spremljanje okoljskih pogojev

V pametni tovarni lahko prek LoRa omrežja vzpostavimo zmogljivo brezžično senzorično omrežje. Prek njega v realnem času neprestano aktivno spremljamo okoljske pogoje – temperaturo, vlago, prisotnost plinov, nivo hrupa, prašnih delcev (PM10/2,5/1) in druge dejavnike. Meritve lahko izvajamo v vseh željenih prostorih, na zunanjih površinah, v komorah, kontejnerjih in ceveh. Rešitev poskrbi za zdravo in varno delovno okolje, omogoča spremljanje željenih karakteristik na nevarnih območjih ter na težko dostopnih mestih. Prek LoRa omrežja lahko vzpostavimo tudi sistem za nadzor nad izpusti strupenih emisij v okolje, prek katerega merimo 10 okoljskih parametrov in 26 različnih plinov.

Pametno merjenje porabe energentov

V vseh industrijskih okoljih se nahaja kopica različnih tipov števcev, ki jih uporabljamo za merjenje porabe plina, vode, elektrike in toplote (kalorimetri). V večini primerov števci niso povezani na omrežje in tako ne omogočajo oddaljenega očitavanja meritev. Za spremljanje porabe se uporablja metoda ročnega odčitavanja, ki je zelo nezanesljiva in zamudna. Prek LoRa IoT omrežja lahko v pametni tovarni meritve porabe izpeljemo bistveno bolj inteligentno. Vse željene števce nadgradimo z namenskimi LoRa adapterji, ki samodejno v nastavljivih intervalih prebirajo in brezžično pošiljajo meritve v IoT platformo GIoTo. Tako pridobimo zelo dober vpogled v dinamiko potrošnje in s tem možnost optimizacije porabe energentov.

Nadzor nivojev in dejavnikov

V tovarnah se nahaja veliko kontejnerjev, silosov in cistern, ki jih uporabljamo za hrambo različnih tekočin in materialov (goriva, olja, voda, odpadki). S pomočjo posebnih LoRa senzorjev lahko v realnem času na daljavo merimo njihove nivoje in tako pridobimo zelo dober vpogled v potrošnjo in optimiziramo nabavo.
Prek LoRa omrežja lahko vzpostavimo tudi sistem za nadzor ključnih dejavnikov v proizvodnem procesu. To je zelo pomembno pri proizvodnji izdelkov, ki pri nastanku zahtevajo zelo specifične okoljske pogoje. Z namestitvijo namenskih senzorjev lahko recimo zagotovimo, da se v vsakem trenutku vzdržuje zahtevana temperatura na kritičnih točkah znotraj proizvodnje.

Vzpostavitev avtomatiziranih procesov

S pomočjo LoRa naprav in senzorjev lahko vzpostavimo kopico avtomatiziranih procesov. Glede na potrebe oblikujemo soslednje logičnih korakov, ki ob doseganju nastavljenih vrednosti samodejno vključijo / izključijo naprave  – ventile, releje, kontrolerje, motorje in črpalke.
Primer 1: ko okoljski senzor zazna povišanje temperature nad nastavljen nivo, sistem pošlje signal LoRa električni vtičnici, da ta vključi klima napravo in ohladi prostor. Primer 2: ko senzor zazna izlitje vode, sistem samodejno zapre LoRa ventil na cevi in tako prepreči nastanek škode.

Opozorilni sistemi

Prek LoRa omrežja lahko vzpostavimo opozorilni sistem s t.i. panic button oz. gumbom za klic v sili. Ob pritisku so vsi odgovorni prek platforme GioTo ali neposredno prek LoRa pagerjev opozorjeni na težavo in lahko urgentno ukrepajo. Rešitev občutno poveča varnost zaposlenih. Gumb je tudi odlična rešitev za postavitev sistema javljanja prisotnosti, potrditve prejema ali pošiljanja zahtevka za dostavo potrebnega repromateriala na proizvodno linijo.

IoT rešitev na ključ

Vas zanima vpeljava pametnih IoT rešitev v vašem podjetju? Brez obveznosti vam bomo pripravili rešitev na ključ!

LoRaWAN ekosistem za industrijo 4.0

V podjetju Telos smo integrirali širok nabor naprav za vzpostavitev naprednega LoRaWAN IoT omrežja v pametni tovarni. Osnovna komponenta sistema s katero vzpostavimo omrežje so zmogljive LoRa bazne postaje. Nanje se brezžično povezujejo LoRa adapterji, prek katerih v omrežje povežemo vse željene stroje, industrijske vhode in števce ter namenski LoRa senzorji s katerimi merimo različne dejavnike. Celovit nadzor in upravljanje sistema poteka prek IoT platforme GIoTo. Predstavljamo vam nekaj najbolj zanimivih primerov naprav, na voljo so še številne druge, za zelo različne scenarije uporabe.

LoRaWAN bazne postaje

Multitech CONDUIT

Profesionalna LoRa bazna postaja za vzpostavitev zmogljivega zasebnega LoRa IoT omrežja v pametni tovarni

Multitech CONDUIT IP67

Profesionalna LoRa bazna postaja za vzpostavitev LoRa IoT omrežja na zunanjih (outdoor) površinah in v najzahtevnejših industrijskih okoljih

Multitech CONDUIT AP

Cenovno ugodna LoRa dostopna točka za hitro vzpostavitev zanesljivega LoRa IoT omrežja v pametni tovarni

LoRaWAN naprave in adapterji

NAS UM3033 Pulse + MBus

LoRa adapter za priključitev strojev in števcev s pulznim ali MBus vhodom

Preberi več

NKE INo Input adapter

Baterijsko ali neposredno napajani LoRa I/O adapter za priključitev strojev na IoT omrežje

Preberi več

ElkoEP AirIM-100L Universal Input

Univerzalni LoRa adapter s pulznim in analognim priključkom ter vgrajenim temp. senzorjem

Preberi več

Amit IoT400-DL

Industrijski podatkovni adapter s 3x analogni 0-10V ali  4-24mA, 1x RS485, 2x DI (pul. ali Dry cont.), 1x DO priključki

Preberi več

Tekelek UltraSonic LoRa sensor

Baterijsko napajani ultrasonični LoRa senzor za natančno merjenje nivojev goriv, olj, vode

Preberi več

Ascoel LoRa Panic Button

Industrijski LoRa gumb za klic v sili, javljanje prisotnosti in pošiljanje zahtevkov

Preberi več

GlobalSat LT100 LoRa pager

LoRa pager namenjen opozarjanju na dogodke znotraj proizvodnega procesa

Preberi več

LoRaWAN senzorji

Lansitec Temp

Baterijsko napajani LoRa senzor temperature in vlage za uporabo v industrijskih okoljih (IP65)

Preberi več

Lansitec Temp S

Industrijski LoRa senzor temperature z 4 sondami. Merjenje razpona od -200ºC do +200ºC

Preberi več

GlobalSat LS111P

LoRa senzor ogljikovega dioksida (CO2), temperature in vlage z vgrajenim zaslonom

Preberi več

uRAD A3

Pametna LoRa  senzorska merilna postaja za merjenje onesnaženosti zraka in radiacije

Preberi več

Prikaz delovanja LoRaWAN pametne tovarne

LoRa IoT omrežje v pametni tovarni je vzpostavljeno prek LoRa bazne postaje. Nanjo se brezžično povezujejo vsi prisotni LoRa senzorji, adapterji in naprave. Je vezni element med IoT omrežjem v pametni tovarni in globalnim spletnim omrežjem.

V proizvodnji je prisotna kopica strojev, ki so opremljeni z raznovrstnimi LoRa adapterji. Prek njih pošiljajo v omrežje podatke o stanju in delovanju strojev. Z adapterji so v omrežje povezani tudi vsi števci, kar omogoča oddaljene meritve porabe. V proizvodni hali je strateško razporejenih tudi večje število LoRa senzorjev. Uporabljamo jih za spremljanje temperature in vlage, nivoja CO2 in prisotnosti strupenih plinov. S senzorjem nivojev spremljamo stanje tekočin v cisterni.

S pomočjo LoRa naprav je vzpostavljena kopica avtomatiziranih postopkov in procesov. V kontejnarju znotraj proizvodne hale se hrani material, ki je izjemno občutljiv na nihanje temperature. V povezavi s podatki iz senzorja temperature, LoRa električna vtičnica prižiga in izklaplja klimo in tako samodejno skrbi za ohranjanje optimalnega nivoja temperature.

Platforma GIoTo omogoča pregleden prikaz v tovarni pridobljenih podatkov in meritev, njihovo analizo ter integracijo v poslovne procese. Ob preseganju nastavljenih vrednosti posameznih elementov platforma pošlje alarme vsem željenim uporabnikom. Obenem prek nje pošiljamo ukaze do naprav in senzorjev. V platformi imamo celovit pregled nad delovanjem sistema in zgodovino izmerjenih vrednosti. GIoTo je lahko nameščen lokalno ali v oblaku.

Kontakt

Veseli bomo vaših vprašanj in sporočil.

Kontakt
Telos IoT Novice

Naročite se na Telos IoT novice

Pridružite se naši mailing listi in pošiljali vam bomo zanimive novice iz IoT sveta.

Uspešno ste se prijavili na Telos IoT novice