Telos IoT
Telos IoT

IoT nadzor objektov

Brezžično spremljanje temperature, vlage, plinov, prisotnosti, hrupa in ostalih dejavnikov v prostorih

KAJ NAM PRINESE LoRa SENZORNO OMREŽJE?

 • Popoln pregled nad kvaliteto zraka v vseh željenih prostorih in objektih.
 • Spremljanje nivoja ogljikovega monoksida CO in ostalih strupenih plinov.
 • Opozarjanje na previsoko vrednost CO2.
 • Orodje za izboljšanje počutja gostov in uporabnikov prostorov.
 • Odličen pripomoček za nastavljanje optimalne temperature v objektih.
 • Možnost vzpostavitve sistema merjenja temperature v medicinskih hladilnikih.
 • Zelo preprosta namestitev in upravljanje, ter nizki obratovalni stroški.
 • Baterijsko napajanje senzorjev z življenjsko dobo do 10 let.
 • LoRa je zelo zanesljivo in zmogljivo IoT omrežje, odporno na motnje iz okolice.
Raziskave so pokazale, da je v velikem številu primerov zrak znotraj prostorov od dva do pet krat bolj onesnažen kot na zunanjih površinah. Izpostavljanje neprimernim okoljskim pogojem je krivo za številne zdravstvene težave, povzroča slabo počutje in obenem zmanjšuje koncentracijo. Tem problemom se lahko izognemo le tako, da okoljske dejavnike neprestano merimo in se na meritve odzovemo s primernimi dejanji. Prek LoRa IoT tehnologije nam je dana možnost vzpostavitve zmogljivega brezžičnega senzoričnega omrežja s katerim lahko neprestano v realnem času spremljamo temperaturo, vlago, CO in CO2 (ogljikov monoksid in dioksid), hrup ter ostale dejavnike v vseh željenih prostorih.

S pomočjo LoRa prehoda in baterijsko napajanih LoRa senzorjev lahko hitro in preprosto, ter z minimalnimi stroški vzpostavimo zmogljivo senzorično omrežje v podjetjih, izobraževalnih ustanovah, industriji, trgovini in zdravstvu.

Sistem nas samodejno z alarmi opozarja na presežene vrednosti in tako zagotavlja dobro kvaliteto zraka in poskrbi da bivamo in delamo v zdravem okolju. Prek spremljanja temperature v vseh prostorih v objektu pridobimo tudi orodje za optimizacijo ogrevanja, s čimer občutno zmanjšamo stroške ogrevanja in hlajenja. V zdravstevih ustanovah, trgovini in gostinstvu, lahko z LoRa tehnologijo vzpostavimo sistem za napredno spremljanje temperature v hladilnikih. Tako poskrbimo, da se ohranja integriteta vsebine.

OPIS DELOVANJA

 • Kvaliteta zraka v prostorih se neprestano spremlja s pomočjo različnih LoRa senzorjev (1).
 • Meritve iz senzorjev se zbirajo v LoRa bazni postaji (2).
 • LoRa bazna postaja posreduje pridobljene podatke do strežnika, kjer jih analizira platforma GIoTo (3).
 • Platforma GIoTo pošlje ob preseganju nastavljenih vrednosti posameznih elementov alarme vsem željenim uporabnikom. Obenem prek nje pošiljamo ukaze do naprav in senzorjev. V platformi imamo popoln pregled nad zgodovino izmerjenih vrednosti. GIoTo je lahko nameščen lokalno ali v oblaku (4).

Kontakt