Pametno IoT merjenje onesnaženosti

Avtomatizirano spremljanje desetih okoljskih parametrov /
meritve 26 strupenih plinov

do 10 merilnih kategorij

neprestano samodejno merjenje do deset okoljskih parametrov / 26 strupenih plinov

Air Quality Index

vgrajeni vsi potrebni senzorji za izračun AQI, globalnega  indeksa kvalitete zraka

Ugodna cena

bistveno cenejša rešitev od tradicionalnih merilnih postaj

Meritve in analiza

aktivno spremljanje nivojev onesnaženosti v realnem času ter pregled zgodovine meritev

Obveščanje in alarmi

nazoren grafičen prikaz izmerjenih vrednosti, možnost kreiranja poročil in pošiljanja alarmov

Urbanistični pripomoček

prepoznavanje vzorcev onesnaževanja olajša sprejemanje pametnih urbanističnih politik

KAJ PRIDOBIMO Z IoT MERITVAMI ONESNAŽENOSTI?

Onesnaženost zraka je glavni okoljski povzročiteljev prezgodnjih smrti v urbanih okoljih kontinentalne Evrope. V Svetovni banki ocenjujejo, da je onesnaženje v globalnem merilu krivo celo za vsako osmo prezgodnjo smrt. Glavni izvor onesnaženosti je izgorevanje fosilnih goriv, ki ga povzročajo predvsem promet, industrija in energetika. To povzroča celo serijo resnih zdravstvenih težav in bolezni ter odločilno prispeva k segrevanju planeta. Edina rešitev je neprestano merjenje onesnaženosti na čim več lokacijah, opozarjanje in ozaveščanje javnosti ter iskanje krivcev za presežene vrednosti in njihovo kaznovanje.

Kvaliteta zraka na zunanjih površinah je najbolj jasno prikazana prek globalnega Indeksa kvalitete zraka AQI – Air Quality Index. Ta se določa z meritvami vsebnosti treh strupenih plinov: O3 – ozona, NO2 – dušikovega dioksida in SO2 – žveplovega dioksida; ter koncentracije mikro delcev – PM1.0, PM2.5 in PM10. Vsi ti izpusti so nevidni morilci, brez vonja in okusa, zato za merjenje njihovih koncentracij potrebujemo primerno orodje. Klasične merilne postaje so zelo drage in zapletene, kar preprečuje vzpostavitev večjega števila merilnih mest.

Z uporabo IoT senzorskih postaj za merjenje onesnaženosti je končno na voljo naprava, ki presega te težave. S pomočjo uRAD Monitor merilnih senzorskih postaj lahko hitro, preprosto in z nizkimi stroški vzpostavimo brezžičen sistem za neprestano 24/7 pametno oddaljeno merjenja onesnaženosti. Mesta, podjetja in razne organizacije lahko vzpostavijo večje število nadzornih točk na širšem področju in zajamejo vse lokacije, ki so najbolj izpostavljene – okolica obvoznic in industrijskih objektov, šole, vrtci, parki, rekreativne površine, medicinske ustanove, proizvodne hale in skladišča.

Z avtomatizacijo merjenja onesnaženosti pridobimo veliko količino uporabnih podatkov, ki jih lahko analiziramo in tako prepoznamo vzorce onesnaževanja. To znanje lahko uspešno koristimo pri številnih urbanističnih odločitvah, recimo pri umestitvah šol in drugih javnih objektov v prostor, za optimizacijo delovanja semaforjev in prometnih tokov, za sledenje specifičnemu viru onesnaževanja itd.

merjenje onesnaženosti

uRAD Monitor

pametne IoT merilne postaje za napredno merjenje onesnaženosti zraka

uRAD Monitor je družina naprednih avtomatiziranih senzorskih merilih postaj, ki jih uporabljamo za pametno merjenje onesnaženosti. Omogočajo sočasno merjenje do 10 okoljskih parametrov: temperature, relativne vlage, zračnega pritiska, nivoja hrupa ter koncentracije mikro delcev – PM1.0, PM2.5 in PM10. Model Industrial ima štiri razširitvene reže za vgradnjo poljubne kombinacije senzorjev za aktivno spremljanja vrednosti 26 različnih strupenih plinov. Z modelom A3 lahko spremljajo vrednost VOC (hlapne organske spojine) in gama radiacijo.

uRAD Monitor INDUSTRIAL

merjenje desetih okoljskih parametrov in VOC / 26 različnih plinov

preberi več

uRAD Monitor A3

merjenje osmih okoljskih parametrov /
VOC in radiacije

preberi več

PRIKAZ DELOVANJA

Onesnaženost zraka v mestu se spremlja s pomočjo štirih uRAD LoRa merilnih postaj, ki so strateško nameščene po najbolj izpostavljenih lokacijah. Vse meritve iz integriranih senzorjev se zbirajo v LoRa bazni postaji. Ta posreduje pridobljene podatke do strežnika, kjer jih analizira IoT platforma GIoTo. Podatki so v grafični obliki prikazani v namenski responsive spletni strani. Ob preseganju nastavljenih vrednosti, prejmejo željeni uporabniki alarme v obliki SMS in email sporočil.

Kontakt
Telos IoT Novice

Naročite se na Telos IoT novice

Pridružite se naši mailing listi in pošiljali vam bomo zanimive novice iz IoT sveta.

Uspešno ste se prijavili na Telos IoT novice