Select Page

Pametna optimizacija dopeke kruha in peciva

Neposredno brezžično opozarjanje na intervale delovanja peči za dopeko.

KAJ NAM PRINESE LoRa OPTIMIZACIJA DOPEKE KRUHA?

 • Popolno avtomatizacijo postopka za dopeko kruha in peciva.
 • Neposredno obveščanje osebja v trgovini, da je potrebno zaključiti interval peke.
 • Izogibanje ekonomski škodi zaradi prepečenega in zažganega kruha.
 • Prek LoRa omrežja lahko vzpostavimo sistem za spremljanje okoljskih pogojev v trgovini (CO/CO2…).
 • Možnost vzpostavitve sistema merjenja temperature v hladilnikih.
 • Zelo preprosta namestitev in upravljanje brez posegov v obstoječo infrastrukturo.
 • LoRa je zelo zanesljivo in zmogljivo IoT omrežje, odporno na motnje iz okolice.

Sodobne trgovine se lahko pohvalijo s svojo pekarno, ki so odlična vaba za kupce. V pekarni so nameščene peči za dopeko kruha in peciva. Vsakič ko posamezna peč konča svoje delo, na to opozori z zvočnim signalom – alarmom. Ko osebje v trgovini sliši zvočni signal, peč ugasne in tako zaključi postopek peke. Težavo predstavlja dejstvo, da so peči v večini primerov postavljene v prostore, ki so fizično ločeneni od ostalih trgovskih površin. Poleg tega je trgovina precej hrupno okolje, tako da osebje, ki se poleg tega neprestano giblje, alarme enostavno presliši. Posledično se postopki peke ne zaključijo pravočasno zato prihaja do prepeke in zažganega kruha in peciva. To prinaša veliko ekonomsko škodo in dodatne količine po nepotrebnem zavržene hrane.

Temu se lahko elegantno izognemo z vpeljavo pametnega LoRa sistema brezžičnega alarmiranja o delovanju peči. Sistem vsakič, ko od peči dobi signal, da je interval peke končan, samodejno takoj pošlje sporočilo do sledilnikov – pagerjev. Pagerji so male komunikacijske naprave, ki si jih osebje preprosto pripne za pas. Ob prejetju signala, ki oznanja, da je peka končana, začnejo vibrirati in piskati. Osebje je tako neposredno obveščeno, da je potrebno urgentno ugasniti peč. Pagerji so nastavljeni tako, da jih ni mogoče utišati. Edini način, da osebje prekine opozarjanje je, da izključi peč. V sistem lahko vključimo večje število pagerjev, način delovanja se lahko prilagodi organizacijskim posebnostim vsake posamezne trgovine. Namestitev sistema je zelo preprosta in ne zahteva intervencije v obstoječo infrastrukturo.

Z vpeljalo LoRa brezžičnega IoT omrežja si trgovci odpirate vrata v IoT dobo. Poleg sistema za spremljanje delovanja peči, z LoRa omrežjem pridobite izjemno priložnost za neprestano brezžično merjenje temperature v hladilnikih in vseh prostorih ter možnost spremljanja nivoja CO/CO2, ter ostalih dejavnikov, ki vplivajo na počutje kupcev.

OPIS DELOVANJA

 • Peč za dopeko kruha zaključi interval pečenja in to javi LoRa bazni postaji, na katero je neposredno povezana.
 • LoRa sistem za optimizacijo peke zazna signal iz peči in brezžično pošlje obvestilo na vse LoRa pagerje. Pagerje oz. sledilnike nosijo za pasom  vsi člani osebja v trgovini. Ob prejetju signala začnejo vibrirati in piskati, ter tako neposredno obvestijo osebje, da je potrebno takoj izkjučit peč. Opozorjanje ne preneha, dokler sistem ne zazna, da je bila peč izklopljena.
 • Eden od članov osebja odhiti do peči, jo izklopi in tako prekine alarm. Takoj lahko zloži sveže pecivo na police in začne nov interval peke.
 • V trgovini je nameščeno tudi večje število različnih LoRa baterijskih senzorjev. Prek njih se izvaja merjenje temperature v hladilnik in prostorih. Prek senzorjev se spremlja tudi nivoje CO/CO2, hrupa in ostalih dejavnikov, ki vplivajo na počutje kupcev. Na strehi trgovine je nameščen LoRa senzor mikro delcev PM2.5, prek katerega se spremlja onesnaženost zraka.

Kontakt