Telos IoT
Telos IoT
Telos novice
Pametno varčevanje elektrike

Telos Novice

SEP.23

Pametno varčevanje elektrike

Neposredno spremljanje porabe elektrike pri vseh željenih porabnikih za občutno nižje stroške

Preberi več

Z vzpostavitvijo rešitve neposrednega pod merjenja porabe elektrike, pridobimo pametno orodje za varčevanje energentov. Z brezžičnim oddaljenim merjenjem porabe elektrike pri vseh željenih odjemalcih – najemnik, oddelek, poslopje, stroj ali naprava, imamo neposreden vpogled v njihovo porabo. Rešitev omogoča boljši nadzor, optimizacijo in učinkovito upravljanje porabe električne energije. Rešitev prinaša velike prihranke pri stroških elektrike, povečuje energetsko učinkovitost in prispeva k trajnostnemu in okolju prijaznemu delovanju.

Namenski LoRaWAN adapterji omogočajo samodejno brezžično oddaljeno spremljanje porabe elektrike, upravljanje naprav in nadzor nad delovanjem električnega omrežja. Merjenje porabe lahko izpeljemo tudi z daljinskim odčitavanjem obstoječih in na novo nameščenih električnih števcev.