Telos IoT
Telos IoT
Merjenje nivojev

IoT REŠITEV

Daljinsko
odčitavanje števcev

Z rešitvijo IoT merjenja porabe števcev vzpostavimo inteligentni merilni sistem, ki omogoča brezžično oddaljeno odčitavanje porabe vodnih, električnih, plinskih in toplotnih števcev v realnem času. Analiza svetovalne skupine McKinsey ugotavlja, da z uvedbo pametnega merjenja porabe energentov upravitelji večjih objektov, komunalna podjetja in dobavitelji energentov znižajo stroške za 25%. Obenem povečajo učinkovitost, zanesljivost in varnost ter izboljšajo odnose z odjemalci, ki jim lahko zaračunavajo energente po dejanski porabi.

Daljinsko odčitavanje števcev

Kaj pridobimo z daljinskim IoT odčitavanjem števcev?

merjenje porabe vode,  plina, elektrike in toplote

spremljanje porabe vode, plina, elektrike in toplote

merjenje porabe vode,  plina, elektrike in toplote

nastavljivi intervali
odčitavanja

merjenje porabe vode,  plina, elektrike in toplote

večja učinkovitost in
25% nižji stroški

merjenje porabe vode,  plina, elektrike in toplote

analitični podatki za
optimizacijo upravljanja

merjenje porabe vode,  plina, elektrike in toplote

vsi podatki iz števcev
vedno na dlani

merjenje porabe vode,  plina, elektrike in toplote

pravičen obračun
po dejanski porabi

merjenje porabe vode,  plina, elektrike in toplote

alarmi ob zaznavi
anomalij in težav

merjenje porabe vode,  plina, elektrike in toplote

podpora za povezavo
vseh tipov števcev

IoT ODČITAVANJE ŠTEVCEV

Kako rešitev deluje?

Rešitev oddaljnega odčitavanja števcev temelji na brezžičnih LPWAN IoT tehnologijah LoRaWAN in NB-IoT. Pri prvi s pomočjo LoRa bazne postaje vzpostavimo lastno IoT omrežje, na katero se brezžično povezujejo namenski IoT adapterji v radiju do 16km. Pri drugi se adapterji povezujejo v mobilno NB-IoT omrežje. Na števce, ki jih želimo daljinsko odčitavati, namestimo primerne namenske adapterje. Povežemo lahko vse obstoječe ali na novo nameščene števce elektrike, vode, plina in toplote.

Pred namestitvijo na lokacije v nadzorno IoT platformo GIoTo nastavimo parametre števcev, ki jih bomo spremljali. Vnesemo lastnosti omrežja, začetno stanje, intervale pošiljanja odčitkov (vsakih 5 minut, 1x na uro, 1x na dan itd). Števce lahko poljubno poimenujemo in razdelimo v skupine. V platformi je na voljo grafičen vpogled v trenutno stanje vseh vključenih odjemnih mest in pregled nad zgodovino porabe. V rešitev lahko dodamo skoraj neomejeno število prostorsko razpršenih števcev. Sistem za daljinsko odčitavanje nas v realnem času obvesti, da so dejavniki zunaj nastavljenih pragov. Tako bomo vedeli, da je prišlo do izlitja vode, opozorjeni bomo na anomalije pri porabi elektrike ali plina.

Daljinsko odčitavanje števcev - delovanje rešitve

Prikaz delovanja: v diagramu opazujemo postavitev rešitve oddaljenega odčitavanja števcev. Prek LoRaWAN bazne postaje je vzpostavljeno LoRa omrežje, prisotno je tudi mobilno NB-IoT omrežje. Na prvega se prek pulznega in Modbus RS485 adapterja povezujeta plinski in električni števec. Pulzni NB-IoT adapter skrbi za pošiljanje podatkov iz vodnega števca. Pridobljeni podatki se prek LPWAN omrežja brezžično prenašajo v internet in naprej v IoT platformo GIoTo. V njej so vsi podaki nazorno prikazani v grafičnem vmesniku.

Daljinsko odčitavanje števcev prikaz delovanja
Odčitavanje vodnih, plinskih, električnih in toplotnih števcev
Vodni števec in IoT adapter
Podprti vodilni proizvajalci števcev

AMR (Automatic Meter Reading)

Kaj pridobijo uporabniki?

Digitalizacija odčitavanja števcev - Smart Metering

Zbiranje podatkov o porabi števcev se tradicionalno izvaja prek ročnega odčitavanja. Upravitelji so odvisni od mesečnih odčitkov, ki jih izvajajo sami oz. jih dobijo od uporabnikov. Ti podatki se le redko preverijo na terenu, zato so zelo nenatančni in podvrženi napakam. Z vzpostavitvijo IoT rešitve brezžičnega daljinskega odčitavanja števcev – Smart Metering, pridobimo natančen in neposreden vpogled v porabo vseh števcev v sistemu v realnem času.

Pravičen obračun po dejanski porabi

Z direktnim oddaljenim odčitavanjem porabe, lahko upravitelji pravično zaračunavajo mesečno porabo svojim odjemalcem po dejanski porabi. Z neprestanim vpogledom v porabo, lahko ti načrtujejo in znižajo svoje stroške ter obenem zmanjšajo ogljični odtis. Evropska skupnost je postavila cilj povečanja energetske učinkovitosti. EU zakonodaja tako od upraviteljev zahteva, da dajo uporabnikom možnost vpogleda in vplivanja na svojo porabo vode in energentov. Za ta namen smo razvili namensko orodje za varčevanje elektrike.

Nadzor nad viri in nižji stroški

Upraviteljem predstavljajo števci ključni del infrastrukture. Z neposrednim vpogledom v delovanje sistema lahko v naprej predvidijo težave in jih odpravijo. Z veliko količino podatkov, ki jih pridobimo iz števcev, lahko izvajamo napredno analitiko in predvidimo trende porabe. Tako lahko opravimo nakupe optimalne količine energentov po najnižjih mogočih cenah.

Podpora za zahtevne lokacije in širok nabor števcev

Z uporabo naprednih izvedb IoT adapterjev, ki omogočajo priključitev zunanje antene, lahko vzpostavimo rešitev daljinskega odčitavanje števcev tudi na lokacijah z zelo slabo penetracijo signala – v kleteh in podzemnih jaških. Adapterji preizkušeno delujejo v povezavi s števci številnih priznanih proizvajalcev – Zenner, Elster, Diehl, Honeywell, Inepro, Itron, Kamstrup…

Od terenskega očitavanja do brezžičnih IoT adapterjev

Namenski LoRaWAN / NB-IoT adapterji omogočajo samodejno oddaljeno brezžično odčitavanje stanja vodnih, plinskih, električnih in toplotnih števcev

V našem programu je na voljo širok nabor IoT adapterjev, ki jih uporabljamo za povezavo števcev v LoRaWAN in NB-IoT LPWAN omrežje.

Adapterje priključimo neposredno na vgrajene industrijske vhode na števcih oz. jih povežemo s pomočjo modularnih nastavkov. Na voljo so adapterji za vse tipe vhodov, ki so prisotni na števcih – pulzni, analogni, Modbus – RS232 / RS485 in MBus.

Adapterje napajajo baterije z življenjsko dobo do 10 let. Vgrajeni so različni tipi izmenljivih baterij. V primeru, da je zunanje napajanje na lokaciji namestitve prisotno, so na voljo tudi izvedbe z neposrednim napajanjem. Adapterji so nameščeni v industrijskih ohišjih z IP67/68 nivojem zaščite, tako da omogočajo uporabo v najzahtevnejših okolijskih pogojih in na zunanjih površinah, temperaturni razpon od -40° do +60°C.

Z uporabo izvedb, ki omogočajo priključitev zunanje antene, lahko vzpostavimo rešitev daljinskega odčitavanje števcev tudi na lokacijah z zelo slabo penetracijo signala – v kleteh in podzemnih jaških. Adapterji preizkušeno delujejo v povezavi s števci številnih priznanih proizvajalcev.

Glavne prednosti:

podprti različni industrijski vhodi

Podprti vsi industrijski vhodi

Modelske izvedbe za povezavo pulznih, analognih, Modbus – RS232 / RS485 in MBus števcev (vodomeri, plinomeri, korektorji, itd) v LoRaWAN ali NB-IoT omrežje.

podprti različni industrijski vhodi

Nazoren grafičen prikaz stanja

Znotraj platforme GIoTo v preglednem grafičnem vmesniku  spremljamo trenutno stanje vseh povezanih števcev in analiziramo trende porabe.

podprti različni industrijski vhodi

Nastavljivo samodejno merjenje

Sistem samodejno pošilja podatke o porabi. Periodo pošiljanja lahko nastavimo po želji  – na 5 minut, vsako uro, enkrat na dan, enkrat na mesec.

podprti različni industrijski vhodi

Baterijsko napajanje in zunanja antena

Adapterje napajajo baterije z življenjsko dobo do 10 let. Na voljo tudi modeli z neposrednim napajanjem in z možnostjo priključitve zunanje antene.

podprti različni industrijski vhodi

Robustno ohišje - IP67/68

Adapterji se nahajajo v zelo trpežnih ohišjih z IP67/68 nivojem zaščite, kar pomeni, da jih lahko uporabljamo tudi v najbolj zahtevnih industrijskih okoljih.

Modelske izvedbe IoT adapterjev za priključitev števcev

Milesight
Milesight
Milesight
GIoTo

IoT Platforma GIoTo

Podatki o porabi števcev se prek LoRaWAN ali NB-IoT omrežja brezžično prenašajo v IoT platformo GIoTo. V naprednem uporabniškem vmesniku lahko na zaslonu telefona ali računalnika spremljamo trenutno stanje vseh števcev v sistemu, pregledujemo zgodovino meritev v željenem časovnem obdobju in opazujemo grafični prikaz gibanja trendov. Nastavimo lahko tudi dogodke, ki sprožijo alarme (ti se samodejno pošiljajo prek emailov ali SMS sporočil), spremljamo nivo baterij v senzorjih in izberemo intervale pošiljanja poročil o meritvah. Prek APIja je omogočena integracija z zunanjimi sistemi zaračunavanja porabe, nadzora in upravljanja.

Spremljanje porabe na telefonu

Zgodovina meritev

r

Samodejno pošiljanje alarmov

generiranje poročil

API izvoz podatkov

Daljinsko odčitavanje plinskih števcev

Kontaktni obrazec

Veseli bomo vaših vprašanj in sporočil

*Zahtevana polja