Telos IoT
Telos IoT
Varčevanje energentov

IoT REŠITEV

Pametno kmetijstvo
nove IoT dobe

Kmetijstvo se v 21. stoletju sooča s številnimi izzivi. Kljub vpeljavi novih orodij je še vedno močno odvisno od ročnega dela in podvrženo vedno bolj ekstremnemu nihanju vremena, izsuševanju zemljišč in slabšanju kvalitete prsti. Da bi premagali te težave in zadostili zahtevam po povečanju proizvodnih količin, je nujna digitalizacija z vpeljavo novih pametnih IoT rešitev za kmetijstvo. Te poskrbijo za znižanje stroškov, povečanje učinkovitosti ter izboljšanje kakovosti in količine pridelkov. Rešitev olajša prehod v trajnostno kmetijstvo z optimalno porabo vode, gnojil in pesticidov.

Pametno kmetijstvo IoT dobe

Kaj pridobimo s pametnim IoT kmetijstvom?

Večji hektarski donos

večji
hektarski donos

Večji hektarski donos

spremljanje
vremena

Večji hektarski donos

boljša
kvaliteta pridelkov

Večji hektarski donos

vpogled v
stanje prsti

Večji hektarski donos

optimalna poraba
gnojil in herbicidov

Večji hektarski donos

nadzor nad
inventarjem

Večji hektarski donos

optimizacija
namakanja

Večji hektarski donos

vsi podatki
vedno na dlani

IoT KMETIJSTVO

Kako rešitev deluje?

IoT rešitve v kmetijstvu temeljijo na brezžičnih LPWAN IoT tehnologijah LoRaWAN in NB-IoT. Pri prvi s pomočjo LoRa bazne postaje vzpostavimo lastno IoT omrežje, na katero se brezžično povezujejo namenski IoT senzorji v radiju do 16km. Pri drugi se senzorji samodejno povezujejo v mobilno NB-IoT omrežje. Za vzpostavitev rešitve na vse željene lokacije namestimo namenske IoT senzorje za spremljanje izbranih dejavnikov. Napajajo jih baterije z življenjsko dobo do 10 let.

V nadzorni IoT platformi GIoTo nastavimo parametre vseh uporabljenih senzorjev. Vnesemo lastnosti omrežja, senzorje poljubno poimenujemo in razdelimo v skupine. Obenem nastavimo intervale pošiljanja odčitkov – vsakih 5 minut, 1x na uro, 1x na dan. V platformi je na voljo grafičen vpogled v trenutno stanje vseh parametrov, ki jih spremljamo in pregled nad zgodovino meritev. V rešitev lahko dodamo skoraj neomejeno število prostorsko razpršenih senzorjev. Sistem nas v realnem času obvesti, da so merjeni dejavniki zunaj nastavljenih pragov. Tako bomo obveščeni, da je vlaga v rastlinjaku prenizka in je potrebno zalivanje, da je kislost Ph prsti narasla nad željeno raven in bo potrebno posuti apnenec. Senzorji nas bodo tudi opozorili, da je nivo krme v silosih na nizki ravni in je potrebno naročiti novo zalogo.

Komponente sistema za pametno kmetijstvo

Prikaz delovanja: v diagramu opazujemo postavitev rešitve spremljanja različnih dejavnikov na kmetiji. Na omrežje se brezžično povezujejo različni namenski senzorji. Pridobljeni podatki se prenašajo v internet in naprej v IoT platformo GIoTo. Vse podatke iz senzorjev uporabniki spremljajo neposredno na svojih telefonih.

Prikaz delovanja rešitve za pametno kmetijstvo
Optimalno namakanje / gnojenje / škropljenje / apnenje

IoT KMETIJSTVO

Kaj pridobijo uporabniki?

Z neposrednim vpogledom v nivoje vlage, temperaturo, količine hranilnih snovi v prsti in številne druge dejavnike, optimiziramo uporabo razpoložljivih virov. Na kmetijah lahko vzpostavimo rešitev za pametno namakanje, spremljamo kvaliteto prsti, izvajamo vremenske meritve, nadzorujemo prisotnost strupenih plinov v objektih, merimo nivoje krmil v silosih in kontejnerjih ter številne druge.

Pameten namakalni sistem

Voda je ključnega pomena za rast rastlin in kvaliteto pridelkov. Z uporabo namenskih senzorjev vlage in temperature, lahko vzpostavimo IoT rešitev za pametno namakanje poljščin, kar bistveno poveča učinkovitost porabe vode. Postopek zalivanja sprožimo ob pravem času, le na tistih delih polja, kjer je to potrebno in pri tem uporabimo primerno količino vode. Obenem lahko vzpostavimo tudi pameten avtomatiziran namakalni sistem. Takoj ko senzorji zaznajo prenizek nivo vlage, samodejno, brez potrebe po ročnem posegu, sprožijo zalivanje in zalivanje ustavijo, ko je nivo vlage pravi. S tem postane namakalni sistem bistveno bolj učinkovit. Pametno namakanje poskrbi za zdrave in kvalitetne posevke in obenem prinaša nižje stroške dela.

Neposreden vpogled v kvaliteto prsti

Kmetje so bili za vpogled v kvaliteto prsti do sedaj odvisni od zamudnih in nenatančnih ročnih pregledov na terenu. IoT rešitev s pomočjo namenskih senzorjev omogoča oddaljeno spremljanje stanje zemlje od kjerkoli. Neposredno v prsti lahko spremljamo temperaturo in vlago na različnih globinah, beležimo kislost – Ph in prevodnost – EC prsti, vsebnost dušika, kalija in fosforja ter druge karakteristike. Ti podatki nam omogočajo optimalno zalivanje, apnenje, škropljenje in gnojenje. To občutno zniža stroške, poveča kvaliteto in kvantiteto pridelkov in poskrbi za varovanje našega krhkega planeta. Z zgodovinsko analizo je olajšana tudi odločitev na kateri del zemljišča posaditi določene posevke in kateri deli so problematični in potrebujejo sanacijo.

Spremljanje vremena

Kmetijska dejavnost je zelo odvisna od nestanovitnega vremena. Neprestano spremljanje precej nezanesljivih vremenskih aplikacij in meteoroloških napovedi je zelo stresno in zamudno. Pravo rešitev prinaša IoT meteorološka postaja. Ta omogoča neposredno lokalno merjenje hitrosti in smeri vetra, temperature in vlažnosti zraka, zračnega tlaka, prašnih delcev, količine padavin, radiacije, UV sevanja in svetilnosti. S pridobljenimi podatki lahko z večjo gotovostjo napovemo gibanje vremena ter spremljamo okolijske pogoje in se na njih prilagajamo.

Nadzor rastlinjakov

Rastlinjaki zagotavljajo nadzorovano okolje, ki je popolnoma prilagojeno potrebam vegetacije, ki se goji v notranjosti. Tradicionalno se mikro klimatski in agronomski pogoji v rastlinjakih spremljajo ročno z neprestanimi pregledi na lokaciji. Prepoznavanje stanja je odvisno od občasnih nezanesljivih ocen. Z integracijo IoT senzorjev je ugibanja konec, saj lahko v vsakem trenutku na daljavo preverimo vse pomembne faktorje za optimalno rast rastlin in se na meritve takoj odzovemo. Tako pridobimo občutno povečanje kvalitete in kvantitete pridelkov.

Spremljanje nivojev v silosih in zbiralnikih

Na kmetijah se običajno nahaja večje število silosov, zbiralnikov in kontejnerjev, ki se uporabljajo za hranjenje pridelkov, krmil, vode, gnojil, pogonskih goriv, odpadnih olj in sorodnega materiala. Ročno pregledovanje stanja nivojev vsebine je zelo zamudno, nenatančno in tudi nevarno. Z oddaljenim IoT vpogledom v nivoje v realnem času, v vsakem trenutku dneva točno vemo koliko krmil, vode, goriv in ostalega materiala je še na voljo. Rešitev nas sama obvesti, da je potrebno naročiti novo zalogo krmil, napolniti vodni rezervoar ali izprazniti sode z odpadnimi olji. Podrobno o rešitvi oddaljenega spremljanja nivojev.

Merjenje strupenih plinov in temperature v prostorih

Kmetijski obrati, ki se ukvarjajo s perutninarstvom, govedorejo in prašičjerejo so neposredno odvisni od kvalitete zraka znotraj prostorov. V primeru, da v hlevih in kokošnjakih pride do velikega nenadnega povečanja temperature, CO, CO2, mikro delcev – PM, amonijaka in metana, so posledice lahko katastrofalne, saj lahko pride do množične zastrupitve in pogina živali. S pomočjo namenske senzorske postaje lahko v realnem času spremljamo okoljske pogoje in prisotnost strupenih plinov. V primeru težav nam sistem takoj pošlje alarm. Tako se lahko takoj primerno odzovemo in preprečimo najhujše.

Brezžični IoT senzorji za
pametno kmetijstvo

Namenski LoRaWAN / NB-IoT senzorji omogočajo samodejno spremljnje številnih dejavnikov na kmetijah

Osnoven gradnik IoT rešitev za kmetijstvo so namenski pametni senzorji. Uporabljamo jih za samodejno spremljanje številnih parametrov, vključno z vremenom, svetlobo, temperaturo in vlago na zunanjih površinah, v prsti in v objektih (rastlinjaki, hlevi), količino hranljivih snovi v prsti, prisotnost strupenih snovi v prostorih, nivojih krmil v silosih itd.

Prek LoRaWAN ali NB-IoT omrežja se podatki iz raznovrstnih senzorjev nameščenih po celotni površini posestva v nastavljivih intervalih brezžično prenašajo v oblačno IoT platformo GIoTo. Do nje od kjerkoli dostopajo uporabniki prek svojih telefonov, tablic in računalnikov in v realnem času spremljajo vse parametre, zgodovinske preglede in prek nje prejemajo avtomatične alarme ob preseganju nastavljenih vrednosti. Podatke lahko prek API vmesnika prenašamo v sisteme upravljanja za nadaljnjo uporabo.

Senzorji so napajani baterijsko in ker za delovanje potrebujejo zelo malo energije, je življenjska doba baterij do 10 let. Odlikuje jih tudi trpežno IP67/68 industrijsko ohišje, ki je odporno na najzahtevnejše vremenske in okoljske pogoje. Dana je tudi možnost izvedbe zunanjega in solarnega napajanja.

Glavne prednosti:

podprti različni industrijski vhodi

Pametni namenski IoT senzorji

Širok nabor IoT senzorjev za povezavo v LoRaWAN in NB-IoT omrežje. Neposredno spremljanje vseh za kmetijstvo pomembnih dejavnikov.

podprti različni industrijski vhodi

Nazoren grafičen prikaz stanja

Znotraj platforme GIoTo v preglednem grafičnem vmesniku spremljamo meritve iz vseh vključenih senzorjev in spremljamo zgodovinske preglede.

podprti različni industrijski vhodi

Nastavljivo samodejno merjenje

Sistem samodejno pošilja meritve s terena. Periodo pošiljanja lahko nastavimo po želji  – na 5 minut, vsako uro, enkrat na dan, enkrat na mesec.

podprti različni industrijski vhodi

Baterijsko napajanje

Senzorje napajajo baterije z življenjsko dobo do 10 let. Na voljo tudi modeli z neposrednim napajanjem in z možnost izvedbe solarnega napajanja.

podprti različni industrijski vhodi

Robustno ohišje - IP67/68

Senzorji se nahajajo v zelo trpežnih ohišjih z IP67/68 nivojem zaščite, kar pomeni, da jih lahko uporabljamo tudi v najbolj zahtevnih okoljih in v stiku z vodo.

Modelske izvedbe IoT senzorjev za uporabo v kmetijstvu

Na voljo več tipov senzorjev različnih proizvajalcev in cenovih rangov. Vsi senzorji so trenutno na voljo v LoRaWAN verzijah, nekateri tudi v NB-IoT verziji. Širša podpora za NB-IoT prihaja v kratkem.

Dragino logo
Dragino logo
Dragino logo
Dragino logo
GIoTo

IoT Platforma GIoTo

Podatki iz senzorjev se prek LoRaWAN ali NB-IoT omrežja brezžično prenašajo v IoT platformo GIoTo. V naprednem uporabniškem vmesniku lahko na zaslonu telefona ali računalnika spremljamo vse aktualne meritve, pregledujemo zgodovino v željenem časovnem obdobju in opazujemo grafični prikaz gibanja trendov. Nastavimo lahko tudi dogodke, ki sprožijo alarme (ti se samodejno pošiljajo prek emailov ali SMS sporočil), spremljamo nivo baterij v senzorjih in izberemo intervale pošiljanja poročil o meritvah. Prek APIja je omogočena integracija z zunanjimi sistemi zaračunavanja porabe, nadzora in upravljanja.

Spremljanje meritev na telefonu

Zgodovina meritev

r

Samodejno pošiljanje alarmov

generiranje poročil

API izvoz podatkov

Oddaljeno spremljanje senzorjev

Kontaktni obrazec

Veseli bomo vaših vprašanj in sporočil

*Zahtevana polja