Telos IoT
Telos IoT
Spremljanje temperature

IoT REŠITEV

Napredno IoT
merjenje temperature

Želite v vsakem trenutku dneva na svojem telefonu ali računalniku na daljavo preveriti temperaturo v vseh željenih prostorih in področjih, pisarnah, hladilnikih, komorah, kontejnerjih, v proizvodnem procesu? S pomočjo LoRaWAN IoT tehnologije hitro in preprosto vzpostavimo pameten sistem za avtomatizirano brezžično merjenje temperature. S tem dobimo orodje, ki prinaša občutne prihranke pri stroških ogrevanja in hlajenja, zagotavlja integriteto izdelkov in materialov ter poskrbi za dobro počutje vseh uporabnikov prostorov.

IoT merjenje temperature

Kdo že uporablja našo rešitev za merjenje temperature

Elan
Elan
Elan
Elan
Elan

Glavne prednosti iot merjenja temperature

podatki o temperaturi vedno na dlani

podatki o temperaturi
vedno na dlani

podatki o temperaturi vedno na dlani

baterijsko
napajani senzorji

podatki o temperaturi vedno na dlani

optimizacija
ogrevanja in hlajenja

podatki o temperaturi vedno na dlani

neprestano
samodejno merjenje

podatki o temperaturi vedno na dlani

boljša kvaliteta
materialov in izdelkov

podatki o temperaturi vedno na dlani

alarmi ob
preseganju vrednosti

analitični podatki za sprejemanje ukrepov

zgodovina meritev
za skladnost z zakonodajo

podatki o temperaturi vedno na dlani

brezžično IoT
omrežje LoRaWAN

Kje vse lahko merimo temperaturo?

Merjenje temperature v pisarnah

Temperatura v prostorih

Prava temperatura v prostorih je predpogoj za dobro počutje in zdravje zaposlenih, uporabnikov in gostov. Prek LoRaWAN temperaturnih senzorjev lahko spremljamo temperaturo v vseh željenih prostorih in conah. Rešitev je primerna za pisarne, trgovine, hotele, razne ustanove, razstavišča, muzeje in za proizvodne in skladiščne hale. Pridobljeni podatki o gibanju temperature so ključni za optimizacijo ogrevanja in hlajenja, kar prinaša izjemne prihranke pri energetskih stroških.

Poleg temperature vsi senzorji merijo tudi vlago. Če gre njena vrednost izven ranga 40-70%, se zmanjša udobje, koncentracija in produktivnost uporabnikov. Na voljo so tudi senzorji za merjenje vsebnosti CO2 (preberi več).

Merjenje temperature v hladilnikih

Temperatura v hladilnikih

V živilskih trgovinah in restavracijah z neprestanim merjenjem temperature v hladilnikih, zmrzovalnikih in pečeh zagotovimo integriteto prehranskih izdelkov. Zelo natančne meritve temperature se samodejno izvajajo 24 ur na dan, vse dni v letu. Ob preseganju nastavljenih vrednosti nam sistem samodejno pošilje alarm prek email ali SMS sporočila. Rešitev prinaša občutno zmanjšanje stroškov v primerjavi z zamudnim in nenatančnim ročnim odčitavanjem temperature. Sistem je popolnoma prilagodljiv in preprosto razširljiv, baterijsko napajane senzorje lahko dodajamo po potrebi. Rešitev je odličen pripomoček za zagotavljanje in beleženje skladnosti s higienskimi standardi HACCP, ki so vezani na predpise o temperaturi pri hrambi živil. Na voljo namenski senzor za merjenje temperature v hladilnikih.

Merjenje temperature v proizvodnji
Merjenje temperature v skladiščih

Temperatura v proizvodnji in skladiščih

V industrijskih okoljih lahko merimo temperaturo v vseh željenih prostorih. S tem rešitev pomaga delodajalcem pri zagotavljanju skladnosti z zakonsko določeno zahtevo po primerni temperaturi na delovnem mestu. Ta ne sme presegati 28°C.

Obenem lahko spremljamo temperaturo tudi neposredno na proizvodni liniji. Tako izboljšamo kvaliteto izdelkov pri katerih je ključnega pomena konsistentna temperatura znotraj proizvodnega procesa. Za meritve uporabimo namenske izvedbe LoRaWAN IoT senzorjev s temperaturno sondo. S pomočjo profesionalnih PT-100 sond lahko izvajamo zelo natančno merjenje temperature tudi v najtežje dostopnih lokacijah znotraj proizvodnega procesa. Temperaturne sonde lahko vstavimo v kontejnerje, komore in cisterne za merjenje temperature tekočin, goriv, maziv in drugih komponent. Merimo lahko tudi temperaturo v vseh ceveh in temperaturo na površini.

V živo lahko spremljamo temperaturo strojev in tako v okviru predikativnega vzdrževanja poskrbimo za manjše število okvar in tako znižamo obratovalne stroške. Povišana temperatura stroja je namreč prva indikacija, da ta ne deluje pravilno.

Zelo zanimivo je tudi merjenje temperature v skladiščnih. Z vpeljavo LoRaWAN rešitve merjenja temperature in vlage v skladiščih precej lažje vzdržujemo optimalne pogoje za zagotavljanje integritete hranjenih produktov. Obenem z avtomatiziranim beleženjem zgodovine pridobljenih podatkov o temperaturi in vlagi lažje zagotovimo skladnost s predpisi o kakovosti. Obenem se izognemo delovno intezivnemu in nenatačnemu roćnemu odčitavanju.

Merjenje temperature v laboratorijih

Temperatura v zdravstvenih ustanovah

V bolnišnicah, klinikah, zdravstvenih domovih in laboratorijih se v hladilnikih, zmrzovalnikih in komorah hranijo velike količine različnega materiala, ki je izjemno občutljiv na spremembe v okolju. Pri hrambi zdravil, cepiv in vzorcev je nujno potrebno ohranjati primerno temperaturo in vlago, saj v nasprotnem primeru lahko hitro pride do uničenja ali kontaminacije. Za zagotavljanje skladnosti je potrebno te vrednosti neprestano ročno spremljati, kar je delovno intenziven proces, pri katerem prihaja do številnih napak. Optimalna rešitev je vzpostavitev avtomatiziranega sistema merjenje temperature, vlage in pritiska, ki samodejno opozori na težave. Z brezžično IoT rešitvijo spremljanja dejavnikov tveganja pridobimo robusten sistem, ki nas takoj opozori na težave.

Merjenje temperature v komunikacijskih sobah

Temperatura v podatkovnih centrih

V podatkovnih centrih v podjetjih in pri operaterjih se nahaja velika količina drage mrežne opreme. Ta je zelo občutljiva na nihanje temperature in vlage. Zato je potrebno vzpostavili napreden sistem merjenja, ki takoj zazna odstopanja od primernih nivojev temperature in vlage. Tako pridobimo orodje, ki nam, takoj ko temperature preveč naraste, pošlje alarm. S tem se zelo zmanjša možnost okvare opreme, ki ima za posledico izpad omrežja. Merimo lahko ambientalno temperaturo in s pomočjo sond tudi temperaturo posameznih komponent. V strežniških sobah lahko z uporabo namenskih LoRaWAN senzorjev spremljamo tudi izlitja vode (poplave), nepooblaščene vdore ter zaznavamo dim.

Komponente IoT merjenja temperature

Brezžični temperaturni senzorji

Brezžični IoT senzorji

natančno samodejno
merjenje temperature

Preberi več

Brezžični temperaturni senzorji

LoRaWAN bazna postaja

vzpostavitev IoT omrežja za
brezžični prenos podatkov

Preberi več

Brezžični temperaturni senzorji

IoT platforma GIoTo

uporabniški vmesnik za
popoln vpogled v delovanje

Preberi več

Brezžični IoT
temperaturni senzorji

Baterijsko napajani LoRaWAN temperaturni senzorji omogočajo hitro in preprosto namestitev

Z namenskimi senzorji merimo temperaturo in vlago v vseh željenih notranjih in zunanjih prostorih, hladilnikih in zmrzovalnikih, kontejnerjih, rezervoarjih, ceveh, znotraj proizvodne linije, v tekočinah in na površinah. Prosto jih lahko prestavljamo po prostorih, saj jih napajajo zamenljive baterije, ki imajo življenjsko dobo do 10 let. Senzorji omogočajo meritve temperature v razponu od -40º do +70ºC in vlage od 0% do 100%RH. So izjemno natančni, odstopanje je manjše od 1%.

Na voljo je več modelskih izvedb, tudi z vgrajenim E-ink zaslonom, ki na pročelju prikazuje trenutno temperaturo, vlago in ostale parametre. Izredno zanimive so izvedbe temperaturnih senzorjev s PT-100 temperaturno sondo. Z njimi lahko merimo temperaturo v tekočinah in snoveh (goriva, kemikalije, polizdelki, komponente) ter na površinah za spremljanje delovanja strojev. Na voljo je več tipov sond, ki jih lahko dodajamo glede na specifične potrebe posamezne rešitve. Sonde omogočajo zelo velik razpon podprtih meritev temperature od -200º do +800ºC.

Glavne prednosti:

Kvalitetni namenski senzorji temperature

Namenski senzorji temperature

Velika natančnost meritev, IP65/67 nivo zaščite za namestitev v najbolj zahtevnih industrijskih okoljih, AES enkripcija za varnost podatkov

Kvalitetni namenski senzorji temperature

Delovanje brez ožičenja

Ni potrebe po vzpostavitvi direktnega napajanja in podatkovnega ožičenja, senzorje lahko postavimo kjerkoli, tudi neposredno v zmrzovalnik, v kontejnerje itd.

Kvalitetni namenski senzorji temperature

PT-100 temperaturne sonde

Na voljo več izvedb namenski temperaturnih sond s strandardom PT-100. Zelo velik razpon podprtih meritev temperature od -200º do +800ºC.

Kvalitetni namenski senzorji temperature

Merjenje temperature v tekočinah

Možnost merjenja temperature v tekočinah in snoveh (goriva, kemikalije, polizdelki, komponente) ter na površinah za spremljanje delovanja strojev.

Modelske izvedbe LoRaWAN temperaturnih senzorjev

GIoTo

IoT Platforma GIoTo

Meritve temperature se prek LoRaWAN IoT omrežja brezžično prenašajo v IoT platformo GIoTo. V naprednem uporabniškem vmesniku lahko na zaslonu telefona ali računalnika na daljavo spremljamo trenutno temperaturo, pregledujemo zgodovino meritev v željenem časovnem obdobju in opazujemo grafični prikaz gibanja trendov. Nastavljamo tudi željene temperaturne pragove, ki sprožijo alarme (ti se samodejno pošiljajo prek emailov ali SMS sporočil), spremljamo nivo baterij v senzorjih in izberemo intervale pošiljanja poročil o meritvah.

Spremljanje temperature na telefonu

Zgodovina meritev

r

Samodejno pošiljanje alarmov

generiranje poročil

API izvoz podatkov

GIoTo_temperatura

Kontaktni obrazec

Veseli bomo vaših vprašanj in sporočil

*Zahtevana polja