Telos IoT
Telos IoT
Varčevanje elektrike

IoT REŠITEV

Pametno varčevanje elektrike

Z vzpostavitvijo rešitve neposrednega pod merjenja porabe elektrike, pridobimo pametno orodje za varčevanje energentov. Z brezžičnim oddaljenim merjenjem porabe elektrike pri vseh željenih odjemalcih – najemnik, oddelek, poslopje, stroj ali naprava, imamo neposreden vpogled v njihovo porabo. Rešitev omogoča boljši nadzor, optimizacijo in učinkovito upravljanje porabe električne energije. To prinaša velike prihranke pri stroških elektrike, povečuje energetsko učinkovitost in prispeva k trajnostnemu in okolju prijaznemu delovanju.

Varčevanje elektrike

Kaj prinaša rešitev podmerjenja porabe elektrike?

Varčevanje elektrike

učinkovito orodje
za varčevanje elektrike

Varčevanje elektrike

preprosta in prilagodljiva
namestitev in uporaba

Varčevanje elektrike

direktno spremljanje
delovanja porabnikov

Varčevanje elektrike

platforma s prikazom
meritev in analitiko

Varčevanje elektrike

vsi podatki o porabi
vedno na dlani

Varčevanje elektrike

obračun elektrike
po dejanski porabi

Varčevanje elektrike

alarmi ob zaznavi
napak in težav

Varčevanje elektrike

namensko brezžično
IoT omrežje LoRaWAN

IoT SUBMETERING

Kako rešitev deluje?

Vpeljali smo več pristopov za merjenje porabe elektrike pri posameznih odjemalcih, ki jih prilagodimo potrebam naročnika. Za brezžično oddaljeno spremljanje porabe elektrike in nadzor delovanja napajanja uporabimo namenske IoT adapterjepameten merilnik toka, varovalko in 220V vtičnico, ki jih povežemo na porabnike, ki bi jih radi spremljali. Merjenje porabe lahko izpeljemo tudi z daljinskim odčitavanjem obstoječih in na novo nameščenih električnih števcev. 

Z neposrednim vpogledom v porabo elektrike nam je na voljo orodje za optimizacijo potrošnje in znižanje stroškov. To dosežemo s prepoznavo in odpravo nepotrebne porabe. Presežna poraba je lahko posledica neracionalnega obnašanja uporabnikov, napak v delovanju strojev ali nepravilnosti v omrežju. Posledično lahko optimiziramo potrošnjo elektrike za napajanje, ogrevanje, hlajenje in razsvetljavo.

Rešitev pod merjenja porabe elektrike je odlična izbira za različna okolja – proizvodnjo, pisarne, šole, urade, več- stanovanjske objekte in naselja. Sama implementacija je preprosta in hitra ter ne zahteva večjih posegov v obstoječo infrastrukturo. Postavljeno LoRaWAN omrežje lahko uporabimo tudi za vpeljavo različnih dodatnih IoT rešitev.

Za uporabnike, ki upravljajo večje število števcev (vodni, električni, plinski, toplovodni), smo razvili namensko rešitev za vzpostavitev sistema za daljinsko odčitavanja porabe števcev ali AMR.

Oddaljeno spremljanje porabe elektrike za varčevanje energentov

Prikaz delovanja: Meritve porabe elektrike posameznih strojev, naprav, števcev in celotnih objektov se v realnem času brezžično prenašajo v internet prek IoT omrežja LoRaWAN. Tega preprosto in hitro vzpostavimo z namestitvijo LoRaWAN bazne postaje, domet posamezne enote je tudi znotraj objektov do 3 km. Vsi podatki se zbirajo v IoT platformi GIoTo. Prek GIoTa imamo direkten vpogled v trenutno porabo elektrike, v njej spremljamo in analiziramo zgodovinske preglede porabe itd. Dostop do vseh podatkov imamo neposredno na mobilnem telefonu ali računalniku. Sistem nas prek email sporočil samodejno opozori na zaznane nepravilnosti.

Oddaljeno merjenje porabe elektrike v različnih okoljih
Električni števec in LoRaWAN Modbus adapter
Pametni merilnik toka
pametna LoRaWAN varovalka

IoT VARČEVANJE ELEKTRIKE

Kaj pridobijo uporabniki?

Občutno znižanje stroškov elektrike

Z neposrednim vpogledom v porabo elektrike lahko hitro prepoznamo odjemna mesta, ki nepotrebno trošijo energijo. Do tega lahko pride zaradi nepravilnega delovanja strojev, različnih napak in človeškega faktorja. Z opazovanjem trendov v potrošnji lahko hitro opazimo kje prihaja do nepotrebne porabe. Če v pisarni luči gorijo celo noč ali pa je prižgana klima oz. ogrevanje, ko so prostori prazni, je to gotovo nepotrebna potrošnja. Zaznamo lahko tudi presežno porabo strojev in naprav, ki so posledica motenj in napak v delovanju ter neustreznih nastavitev. Ko vzroke prepoznamo, jih lahko hitro odpravimo. Za ta namen smo razvili namensko orodje za varčevanje elektrike.

Pravičen obračun elektrike po dejanski porabi

V več stanovanjskih in pisarniških kompleksih, industrijskih conah, trgovskih centrih, apartmajskih naseljih in sorodnih objektih lahko lastniki / upravitelji s pomočjo submetering rešitve najemnikom pravično zaračunavate energente po dejanski porabi. Z neprestanim vpogledom v porabo, lahko ti načrtujejo in znižajo stroške ter zmanjšajo svoj ogljični odtis. Obenem se izognete nepotrebnim konfliktom zaradi visokih in nejasnih mesečnih obračunov.

Oddaljeno odčitavanje števcev

Zbiranje podatkov o porabi števcev se tradicionalno izvaja prek ročnega odčitavanja. Upravitelji so odvisni od terenskih pregledov števcev, ki se v praksi izvajajo redko in so obenem precej nezanesljivi. Z vzpostavitvijo IoT rešitve daljinskega pod merjenja števcev pridobimo natančen in neposreden oddaljen vpogled v porabo vseh obstoječih in na novo nameščenih števcev v sistemu v realnem času. Preberi več

Spremljanje delovanja strojev v proizvodnji

Pametne merilnike toka lahko priključimo neposredno na vse željene stroje in naprave v proizvodnji in v živo spremljamo porabo elektrike. Pomagajo nam identificirati stroje in naprave, ki porabljajo preveč elektrike. Na podlagi teh informacij lahko sprejmemo ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti, na primer s prilagoditvami načina delovanja.

Z merjenjem toka pridobimo tudi podatek o tem kdaj in koliko časa je stroj deloval. Merilniki toka s samodejno prepoznavo nenadnih dvigov porabe – konic, takoj prepoznajo težave v opremi, ki imajo za posledico drage okvare. S tem predstavljajo odličen pripomoček za preventivno vzdrževanje. Preberi več

Upravljanje elektrike v pametnih stavbah

Pametne varovalke so idealna izbira za vzpostavitev IoT merjenja porabe elektrike v pametnih stavbah. Integriramo jih lahko v novo gradnje ali jih naknadno vgradimo v starejše objekte.

Varovalke omogočajo tudi oddaljen nadzor in upravljanje električnih naprav in sistemov. S pomočjo povezave prek omrežja LoRaWAN lahko varovalke in priključene odjemalce brezžično vklopite ali izklopite na daljavo ter spremljate njihovo stanje, brez potrebe po fizičnem dostopu do lokacij. Preberi več

STROJNA OPREMAadapterji in sistemi

LoRaWAN adapterji in sistemi za

varčevanje elektrike|spremljanje delovanja strojev|upravljanje napajanja|oddaljeno odčitavanje števcev

Namenski LoRaWAN adapterji omogočajo samodejno brezžično oddaljeno spremljanje porabe elektrike, upravljanje naprav in nadzor nad delovanjem električnega omrežja.

Pameten merilec električnega toka

Pametni merilec električnega toka je nepogrešljiv pripomoček za spremljanje, nadzor in optimizacijo porabe elektrike. Merilnik uporabljamo za direktno oddaljeno merjenje porabo elektrike v realnem času za vse željene stroje, pisarne, oddelke in sisteme. Obenem omogoča analitičen vpogled v zgodovino meritev porabe v izbrane obdobju (ura, izmena, teden...). Velika prednost je preprosta namestitev, saj ga s klempami priključimo neposredno na vse porabnike.

Pametna LoRaWAN varovalka

Z uporabo pametnih LoRaWAN varovalk lahko na daljavo brezžično merimo porabo elektrike vseh na njih priključenih odjemalcev – naprav, strojev, oddelkov in uporabnikov. V živo lahko merimo 230V napetost in 63A aktivnega toka, v eno in tri-fazni modelski izvedbi. S pomočjo povezave prek omrežja LoRaWAN lahko varovalke in priključene odjemalce brezžično vklopite ali izklopite na daljavo ter spremljate njihovo stanje, brez potrebe po fizičnem dostopu do lokacij.

Pametna 220V električa vtičnica

Pametno LoRaWAN 220V električno vtičnico uporabljamo za nadzor in upravljanje napajanja ter spremljanje porabe elektrike. Namestimo jo neposredno v standardno šuko vtičnico. Prek nje lahko na daljavo vklapljamo in izklapljamo vse željene električne naprave. Vtičnica je idealna izbira za vzpostavitev naprednih mehanizmov v IoT rešitvah. Primer teh je upravljanje prezračevalnega sistema. Vezano na koncentracijo CO2, vtičnica samodejno vklaplja ventilacijo.

Podmerjenje porabe števcev

Z rešitvijo IoT podmerjenja porabe števcev vzpostavimo inteligentni merilni sistem, ki omogoča brezžično oddaljeno odčitavanje porabe obstoječih in na novo vgrajenih električnih, vodnih, toplotnih in plinskih števcev v realnem času. S stalnim neposrednim dostopom do meritev pridobimo veliko količino zelo koristnih podatkov, ki jih izkoristimo za napredno analitiko in optimiziramo porabo. Rešitev prinaša tudi možnost pravičnega obračunavanja energentov po dejansko porabi.

GIoTo

IoT Platforma GIoTo

Podatki o porabi elektrike se prek LoRaWAN omrežja brezžično prenašajo v IoT platformo GIoTo. V naprednem uporabniškem vmesniku lahko na zaslonu telefona ali računalnika spremljamo trenutno stanje vseh odjemalcev v sistemu, pregledujemo zgodovino meritev v željenem časovnem obdobju in opazujemo grafični prikaz gibanja trendov. Nastavimo lahko tudi dogodke, ki sprožijo alarme in izberemo intervale pošiljanja poročil o meritvah. Prek API-ja je omogočena integracija z zunanjimi sistemi zaračunavanja porabe, nadzora in upravljanja.

Spremljanje porabe na telefonu

Zgodovina meritev

r

Samodejno pošiljanje alarmov

generiranje poročil

API izvoz podatkov

Prikaz pregleda potrošnje števcev v IoT platformi GIoTo

Kontaktni obrazec

Veseli bomo vaših vprašanj in sporočil

*Zahtevana polja