Telos IoT
Telos IoT
LoRaWAN

LoRaWAN IoT

LoRaWAN IoT
omrežje za velike
in male uporabnike

Vrsto let so pravi razmah IoT sistemov ovirale tehnične omejitve obstoječih brezžičnih omrežij – velika potrošnja energije, prekratki dometi, neenotni standardi in predvsem previsoki stroški. Pravi odgovor na vse te dileme prinaša IoT tehnologija LoRaWAN.

LoRaWAN

LoRa LPWAN IOT OMREŽJE

Kaj je LoRaWAN?

LoRaWAN je odprt nelicenčni brezžični IoT komunikacijski standard, ki ga upravlja združenje LoRa Alliance. Nastal je namensko za vzpostavitev zmogljivih in učinkovitih javnih in zasebnih LPWAN (Low Power Wide Area Network) IoT omrežij znotraj in zunaj objektov.

Poleg brezplačne uporabe in minimalnih stroškov za vzpostavitev mrežne infrastrukture, so glavne prednosti LoRa IoT omrežja izjemen domet, zelo nizka potrošnja energije, popolna varnost, velika mrežna zmogljivost, odpornost na motnje in podpora za lokacijske storitve.

km dometa

let doba baterij

MHz ISM

%

varno

Glavne prednosti LoRaWAN tehnologije

Velik domet

Velik domet

LoRa bazna postaja, vzpostavi brezžično LPWAN IoT omrežje v radiju do 16km na odprtem in 3km znotraj objektov. To pomeni, da lahko z eno samo enoto vzpostavimo lastno komunikacijsko omrežje, ki pokriva celotno manjše mesto.

Velik domet

Popolna varnost

Protokol LoRa podpira trikratno AES-128 varnostno enkripcijo podatkov. S tem je zagotovljena popolna varnost podatkovnih prenosov med baznimi postajami in končnimi vozlišči – senzorji in napravami.  Implementirani so zelo podobni varnostni protokoli, kot jih uporablja finančna industrija.

Velik domet

Ugodna cena

Uporaba LoRaWAN omrežja je popolnoma brezplačna. Ni plačevanja naročnine in prenosa podatkov (SIM free). Postavitev omrežja je preprosta in zahteva minimalno investicijo v mrežno infrastrukturo. Prinaša popolnoma nov prebojni poslovni model.

Velik domet

Dvosmerna komunikacija

LoRa brezpogojno podpira dvosmerno komunikacijo med LoRa baznimi postajami in stvarmi, ki se nanje povezujejo. Vse naprave lahko iz omrežja tudi nadzorujemo, upravljamo in nadgrajujemo. Omrežje je izjemno zmogljivo in odporno na motnje iz okolice.

Velik domet

Učinkovitost

Protokol LoRa je zgrajen na način, ki zagotavlja izjemno nizko potrošnjo energije. Življenjska doba baterij, ki napajajo senzorje je kar do 10 let. To pomeni da do njih ni potrebno pripeljati vira napajanja kot smo vajeni pri drugih omrežjih (GSM, LTE, WIFi).

Velik domet

Geolokacijske storitve

LoRa protokol prek triangulacije podpira geolokacijske storitve tako na zunanjih površinah kot tudi znotraj prostorov. Omogoča sledenje brez uporabe energetsko potratnih satelitskih tehnologij (GPS, Glonass, Galileo) in podpira mobilnost.

LoRa tehnologija se že nekaj let izjemno uspešno uporablja v številnih aplikacijah širom sveta. Za vas smo na osnovi LoRaWAN tehnologije razvili širok nabor IoT rešitev, ki jih uspešno uporablja velik krog zahtevnih uporabnikov.

LoRaWAN IoT svet

shema LoRaWAN IoT omrežja

LoRaWAN bazna postaja vzpostavi brezžično LoRaWAN LPWAN IoT omrežje v radiju do 16 km oz. 3 km znotraj objektov. Prek LoRaWAN omrežja poteka zanesljiva dvosmerna komunikacija z več tisoč LoRaWAN senzorji in napravami. Vsi podatki se zbirajo v bazni postaji in se prek žične WAN ali mobilne (4G/LTE) povezave prenašajo v globalno spletno omrežje. Prek nadzorne IoT platforme GIoTo nam je na voljo popoln vpogled v delovanje, ter dana možnost upravljanja in nadzora vseh naprav in senzorjev na terenu.

Telos IoT rešitve

Razvili vrsto naprednih IoT rešitev, ki jih uporablja širok nabor zahtevnih uporabnikov.
Sedaj je čas, da se tudi vi pridružite revoluciji interneta stvari, ki spreminja svet.

Pametno varčevanje elektrike

Z vzpostavitvijo rešitve neposrednega pod merjenja porabe elektrike, pridobimo pametno orodje za varčevanje energentov. Z brezžičnim oddaljenim spremljanjem porabe elektrike pri vseh željenih odjemalcih – najemnik, oddelek, poslopje, stroj ali naprava, imamo neposreden vpogled v njihovo porabo. Rešitev omogoča boljši nadzor, optimizacijo in učinkovito upravljanje porabe električne energije.

Brezžičen nadzor temperature

Rešitev za hitro in preprosto vzpostavitev pametenega sistema za avtomatizirano brezžično merjenje temperature v prostorih, hladilnikih, kontejnerjih, v proizvodnji in skladiščih. Orodje, ki prinaša občutne prihranke pri stroških ogrevanja in hlajenja, zagotavlja integriteto izdelkov in materialov ter poskrbi za dobro počutje uporabnikov prostorov.

Merjenje CO2 in kvaliteta zraka v prostorih

Rešitev spremljanje kvalitete zraka v prostorih se izvaja s preprosto namestitvijo namenskih CO2 senzorjev. Namenjena je uporabi v vseh okoljih v katerih se zadržuje in srečuje večje število ljudi – šole, pisarne, trgovine, restavracije, ustanove in uradi. Neprestano merjenje kvalitete zraka prinaša boljše počutje, koncentracijo in poskrbi za varovanje pred virusi.

IoT rešitve za industrijo 4.0

Predpogoj za vstop v obdobje četrte industrijske revolucije je prisotnost namenskega IoT omrežja. V pametni tovarni prek njega poteka samodejna komunikacija med nameščenimi stroji, senzorji in napravami. Z uvedbo naprednih IoT procesov pridobimo občutno izboljšano raven produktivnost in kakovosti, daljšo življenjsko dobo strojev in nižje stroške.

Daljinsko odčitavanje števcev

Z rešitvijo IoT merjenja porabe števcev vzpostavimo inteligentni merilni sistem za brezžično oddaljeno odčitavanje porabe vodnih, električnih, plinskih in toplotnih števcev v realnem času. Upravitelji z implementacijo občutno znižajo stroške in obenem povečajo učinkovitost, zanesljivost in varnost omrežja. Obenem lahko odjemalcem pravično obračunavajo energente po dejanski porabi.

Oddaljeno IoT merjenje nivojev

Brezžično oddaljeno IoT spremljanje ravni zasedenosti zbiralnikov, prinaša občutno večjo produktivnost in nižje stroške. Z oddaljenim vpogledom v nivoje v realnem času, pridobimo orodje za optimizacijo polnjenja in praznjenja. Sistem nas samodejno opozori kdaj je potrebno napolniti rezervoar v dizelskem agregatu ali izprazniti potopni kontejner.

Pametno kmetijstvo nove IoT dobe

Na kmetijah lahko vzpostavimo sistem za pametno namakanje, spremljamo kvaliteto prsti, izvajamo vremenske meritve, nadzorujemo prisotnost strupenih plinov v objektih, merimo nivoje krmil v silosih. Rešitev poskrbiji za znižanje stroškov, povečanje učinkovitosti ter izboljšanje kakovosti in količine pridelkov.

IoT merjenje onesnaženosti zraka

Z avtomatizacijo merjenja onesnaženosti pridobimo veliko količino uporabnih podatkov, ki jih lahko analiziramo in tako prepoznamo vzorce onesnaževanja. To znanje lahko uporabimo pri številnih urbanističnih odločitvah, za optimizacijo delovanja prometnih tokov, sledenje specifičnemu viru onesnaževanja itd.

Merjenje PM prašnih delcev in strupenih plinov

Predstavljamo vam inovativno IoT rešitev za merjenje koncentracije PM prašnih delcev v realnem času. Poskrbela bo, da boste v vsakem trenutku vedeli, kako čist zrak dihate. V sistem lahko dodatno vključimo tudi senzorje za merjenje raznih strupenih plinov. Idealna rešitev za zagotavljanje skladnosti v proizvodnih obratih.

Referenčni uporabniki

BELA KNJIGA

IoT Sedaj White Paper

Predstavljamo vam Telos IoT Sedaj White Paper, interaktivno brošuro z opisom tehničnih lastnosti IoT tehnologij LoRaWAN, NB-IoT in 5G, predstavitvijo različnih IoT rešitev, ter opisi IoT strojne in programske opreme.

IoT Sedaj White Paper

Kontaktni obrazec

Veseli bomo vaših vprašanj in sporočil

*Zahtevana polja