Telos IoT
Telos IoT
Merjenje CO2

IoT REŠITEV

Merjenje CO2 in
kvaliteta zraka v prostorih

Sliši se neverjetno, a zrak v prostorih je od 2x do 5x bolj onesnažen kot na zunanjih površinah. Neprimerna kvaliteta zraka v prostorih je kriva za slabo počutje, manjšo produktivnost ter večjo možnost za širjenje nevarnih virusov. Edini način, da težave preprečimo je aktivno spremljanje koncentracije CO2 in neposreden odziv na zaznane vrednosti. Rešitev spremljanje kvalitete zraka v prostorih je namenjena uporabi v vseh okoljih v katerih se zadržuje in srečuje večje število ljudi – šole, pisarne, trgovine, restavracije, ustanove in uradi.

Merjenje CO2 in kvaliteta zraka v prostorih

Kdo že uporablja našo IoT rešitev za merjenje CO2

Kopit
Kopit
Kopit
Kopit
Kopit

Prednosti IoT merjenja CO2 v prostorih

neprestano  samodejno merjenje CO2

merjenje CO2
v realnem času

neprestano  samodejno merjenje CO2

pametni
namenski senzorji

neprestano  samodejno merjenje CO2

odlična obramba
pred virusi

neprestano  samodejno merjenje CO2

CO2 semafor
in brenčalo

neprestano  samodejno merjenje CO2

kvaliteta zraka
vedno na dlani

neprestano  samodejno merjenje CO2

baterijsko ali
direktno napajanje

neprestano  samodejno merjenje CO2

alarmi ob
preseganju vrednosti

neprestano  samodejno merjenje CO2

brezžično IoT
omrežje LoRaWAN

MERJENJE CO2

Kako do primerne kvalitete zraka v prostorih?

Dejavniki, ki negativno vplivajo na kvaliteto zraka v prostorih so večinoma brez vonja in okusa, zato niti ne moremo vedeti, da dihamo slab zrak. Edini način, da preprečimo težave, ki jih povzroča slaba prezračenost prostorov, je aktivno spremljanje koncentracije CO2 in neposreden odziv na zaznane vrednosti. Za zaznavanje kvalitete zraka v vse željene prostore namestimo namenske brezžične IoT senzorje. Ti neprestano v živo spremljajo ključno vrednost za kvaliteto zraka – koncentracijo CO2 (ogljikovega dioksida). Senzorji lahko dodatno merijo tudi temperaturo, vlago, pritisk, prisotnost, svetilnost ter vrednosti VOC, prašne delce – PM 2.5/10, ozon – O3 in formaldehid – HCHO.

Ob preseganju priporočenih vrednosti nas na to z zvočnimi in vidnimi signali opozorijo sami senzorji. Obenem vsi željeni uporabniki prek platforme GIoTo dobijo alarm z opozorilom, da je potrebno ukrepati. To storimo s preprostim odprtjem oken ali aktivacijo prezračevalne naprave. S tem spustimo v prostore svež zunanji zrak ter tako povrnemo kvaliteto zraka na primerno raven. GIoTo omogoča tudi celovit pregled zgodovine meritev, v katerem je jasno razvidno ali je bil prostor po prejemu opozorila dejansko prezračen in so vrednosti CO2 padle.

Merjenje CO2 in kvaliteta zraka v prostorih - komponente sistema

Prikaz delovanja: sistem za spremljanje kvalitete zraka je sestavljen iz LoRa bazne postaje, ki jo lahko namestimo kjerkoli v objektu. Nanjo se brezžično povezujejo namenski CO2 senzorji, ki jih namestimo v vse željene sobe. Ob preseganju nastavljenih vrednosti ogljikovega dioksida (CO2), nas sistem takoj opozori, da je potrebno odpreti okna in prostore prezračiti oz. vključiti prezračevalni sistem. Upravljanje in nadzor se vrši prek IoT platforme GIoTo.

Merjenje CO2 - prikaz delovanja

Brezžični LoRaWAN
CO2 / IAQ senzorji

LoRaWAN CO2/IAQ senzorji omogočajo hitro, preprosto in cenovno ugodno merjenje ogljikovega dioksida in številnih drugih okoljskih dejavnikov.

Namenski IAQ (Indoor Air Quality) senzorji neprestano v živo merijo vrednosti CO2 (ogljikovega dioksida), VOC (hlapnih organskih spojin), PM2.5/10 (mikro delcev), HCHO (formaldehida), O3 (ozona) ter temperaturo, vlago, zračni pritisk, prisotnost in svetilnost.

Senzorji se povezujejo v LoRaWAN IoT omrežje in brezžično pošiljajo meritve v sistem za spremljanje kvalitete zraka v platformi GIoTo. Uporabniki meritve spremljajo na svojih pametnih telefonih. Nekateri modeli imajo vgrajen tudi CO2 semafor in CO2 brenčalo. Ob preseganju dovoljene vrednosti CO2 vse prisotne neposredno z alarmom opozorijo, da je potrebno prostore prezračiti.

Napredne modelske izvedbe senzorjev AM103/107/319 imajo na pročelju vgrajen e-ink zaslon, na katerem se grafično prikazujejo vse trenutne vrednosti merjenih kategorij. S hitrim pogledom na zaslon lahko takoj preverimo kakšna je trenutna kvaliteta zraka v prostoru. Uporabljamo jih lahko tudi kot samostojne enote, brez LoRa povezave.

Senzorji se napajajo neposredno ali prek standardnih baterij z življenjsko dobo do 10 let. Za delovanje do njih ni potrebno pripeljati napajalnega in podatkovnega ožičenja. To pomeni, da jih lahko prosto premikamo po prostorih in namestimo kjerkoli želimo.

Glavne prednosti:

Neprestano merjenje koncentracije CO2

Stalno merjenje ogljikovega dioksida

CO2 je ključni dejavnik za kvaliteto zraka v prostorih. Stalno poskušamo ohranjati vrednosti pod 800 ppm

Neprestano merjenje koncentracije CO2

Do 9 merilnih kategorij

Merjenje CO2, VOC, PM2.5/10, formaldehida, ozona, temperature, vlage, prisotnosti, svetilnosti

Neprestano merjenje koncentracije CO2

Vgrajen CO2 semafor

Barvne lučke na napravah jasno prikazujejo količino CO2 in opozorijo prisotne, ko je potrebno prostore prezračiti

Neprestano merjenje koncentracije CO2

Vgrajeno CO2 brenčalo

Ob doseganju nevarnih koncentracij ogljikovega dioksida senzor takoj sproži glasno sireno

Neprestano merjenje koncentracije CO2

E-ink zaslon

Vgrajen E-ink zaslon nazorno prikazuje vse trenutne vrednosti elementov v prostoru kjer je senzor nameščen

Neprestano merjenje koncentracije CO2

Zunanja (outdoor) namestitev

Posebna IP66 modelska izvedba omogoča namestitev v zahtevnih industrijskih okoljih in na zunanjih površinah

Modelske izvedbe LoRaWAN CO2 senzorjev

Milesight logo
Adeunis
Adeunis
Mutelcor
GIoTo

IoT Platforma GIoTo

Meritve koncentracije CO2, ki jih izvajajo senzorji, se prek LoRaWAN IoT omrežja brezžično prenašajo v IoT platformo GIoTo. V naprednem uporabniškem vmesniku lahko na zaslonu telefona ali računalnika spremljamo trenutne vrednosti CO2 in ostalih kategorij, pregledujemo zgodovino meritev v željenem časovnem obdobju in opazujemo grafični prikaz gibanja trendov. Nastavljamo tudi željene pragove, ki sprožijo alarme (ti se samodejno pošiljajo prek emailov ali SMS sporočil), spremljamo nivo baterij v senzorjih in izberemo intervale pošiljanja poročil o meritvah. Prek APIja je omogočena integracija s sistemi zračenja, gretja, hlajenja in upravljanja pametnih stavb.

Spremljanje nivojev CO2 na telefonu

Zgodovina meritev

r

Samodejno pošiljanje alarmov

generiranje poročil

API izvoz podatkov

Prikaz meritev CO2 v Platformi GIoTo
preprečitev širjenja virusov

Covid-19 in merjenje koncentracije CO2 v prostorih

Študije so pokazale, da je dobra prezračenost notranjih prostorov en od ključnih ukrepov za preprečevanje širjenja virusov. Dokazale so, da se velika večina virusnih okužb zgodi v zaprtih prostorih preko vdihavanja zraka, ki vsebuje aerosole z virusi. V času pandemije Covid-19 s pametnim sistemom opozarjanja na povečanje vsebnosti CO2 v prostorih ustvarimo bolj zdravo okolje in poskrbimo da bo učenje v šolah in delo v pisarnah varnejše.

Covid-19 in merjenje CO2 v prostorih

Vrednost ogljikovega dioksida (CO2) je ključni indikator kvalitete zraka v prostorih. Nastaja zaradi izdihanega zraka oseb, ki se v prostorih zadržujejo. Z izdihanim zrakom se poleg CO2 izločajo tudi aerosoli, na katere so vezani virusi, ki lahko tudi več ur lebdijo v prostoru. Vrednosti sta neposredno povezani, visoka koncentracija CO2 pomeni tudi veliko količino aerosolov in s tem virusov.

Nivo CO2 na zunanjih površinah je tipično 400 ppm (delcev na milijon). V zaprtih notranjih prostorih, kjer preživimo glavnino dneva, so te vrednosti precej višje. Splošna strokovna ocena je, da vrednosti CO2 višje od 1000 ppm povzročajo slabo počutje in številne zdravstvene težave. Optimalna vrednost CO2 je med 500 in 800 ppm, ki jo najlažje dosežemo in ohranjamo z uporabo namenskih senzorjev za merjenje CO2.

V prostorih, kjer je vrednost CO2 visoka je velika verjetnost, da se v primeru pojava okužbe ta bistveno hitreje širi. Najnovejše študije so pokazale, da se s podvojitvijo vrednosti CO2, za 2x poveča tudi verjetnost prenosa Covid-19 okužbe (Vir).

Najboljša obramba pred širjenjem okožbe je vpeljava LoRaWAN sistema za pametno spremljanje CO2 in kvalitete zraka v prostorih. Implementacija sistema je zelo preprosta in stroškovno ugodna. S CO2 ambientalnimi senzorji dobimo zmogljivo orodje, ki nas samodejno v realnem času z zvočnimi in vidnimi alarmi opozori na povišane vrednosti CO2. Tako bomo takoj vedeli, da je potrebno prostore prezračiti in se s tem lažje zavarovali pred nevarnimi virusi.

Kontaktni obrazec

Veseli bomo vaših vprašanj in sporočil

*Zahtevana polja