Telos IoT
Telos IoT
Industrija 4.0

IoT REŠITEV

Internet stvari
za industrijo 4.0

Vstopna točka v obdobje četrte industrijske revolucije je prisotnost namenskega brezžičnega IoT omrežja. V pametni tovarni prek njega poteka komunikacija med nameščenimi stroji, senzorji in napravami. Z uvedbo naprednih IoT procesov pridobimo občutno izboljšano raven produktivnost in kakovosti, daljšo življenjsko dobo strojev in nižje stroške. Idealna izbira za takojšnjo digitalizacijo proizvodnje je vzpostavitev lastnega brezžičnega IoT omrežja LoRaWAN.

Internet stvari za Industrijo 4.0

Kaj prinaša internet stvari v industrijska okolja?

večja
produktivnost

hitra povrnitev
investicije

boljša kvaliteta
izdelkov

bolj varno
delovno okolje

daljša življenjska
doba strojev

brez dragega
polaganja kablov

nižji vzdrževalni
stroški

brezžično IoT
omrežje LoRaWAN

Primeri IoT rešitev za industrijo 4.0

Nadzorovanje strojev

Prek LoRa omrežja lahko hitro, preprosto in z nizkimi stroški vzpostavimo sistem pametnega nadzorovanja strojev. Na stroje, ki jih želimo oddaljeno spremljati, priključimo namenske LoRa adapterje. Prek njih lahko brezžično spremljamo podatke o stanju in delovanju vseh željenih strojev v tovarni. Celovit in popolnoma prilagodljiv pregled nad delovanjem, ki vključuje štetje proizvedenih kosov, intervale delovanja, časovnico aktivnosti, spremljamo v IoT platformi GIoTo. Rešitev prinaša občutno večjo učinkovitost strojev in delavcev, boljšo kvaliteto proizvodov in manjše količine odpadnega materiala.

Prediktivno vzdrževanje

LoRa omrežje omogoča vzpostavitev rešitve prediktivnega vzdrževanja strojev. S pomočjo namenskih senzorjev spremljamo in analiziramo njihovo temperaturo, zvok, obrate in ostale karakteristike. Tako lahko v naprej napovemo, kdaj bo potrebno opraviti servis in zamenjati določene komponente. Rešitev izniči možnost kritičnih okvar, ki privedejo do uničenja stroja in imajo za posledico zelo drage zaustavitve proizvodnje. Prediktivno vzdrževanje tako občutno podaljša življenjsko dobo opreme in zniža stroške nepotrebnih preventivnih servisov.

Vzpostavitev avtomatiziranih procesov

S pomočjo LoRa naprav in senzorjev lahko vzpostavimo kopico avtomatiziranih procesov. Glede na potrebe oblikujemo soslednje logičnih korakov, ki ob doseganju nastavljenih vrednosti samodejno vključijo / izključijo naprave  – ventile, releje, kontrolerje, motorje in črpalke.
Primer 1: ko okoljski senzor zazna povišanje temperature nad nastavljen nivo, sistem pošlje signal LoRaWAN električni vtičnici, da ta vključi klima napravo in ohladi prostor.
Primer 2: ko senzor zazna izlitje vode, sistem samodejno zapre LoRaWAN ventil na cevi in tako prepreči nastanek škode.

Pametno varčevanje elektrike

Z vzpostavitvijo rešitve neposrednega pod merjenja porabe elektrike, pridobimo pametno orodje za varčevanje energentov. Z namenskimi adapterji lahko spremljamo porabo vseh željenih strojev in daljinsko odčitavamo električne, plinske, toplotne in vodne števce. Rešitev omogoča boljši nadzor, optimizacijo in učinkovito upravljanje porabe električne energije. To prinaša velike prihranke pri stroških elektrike, povečuje energetsko učinkovitost in prispeva k trajnostnemu in okolju prijaznemu delovanju. Opis rešitve

Spremljanje okoljskih pogojev

V pametni tovarni lahko prek LoRa omrežja vzpostavimo zmogljivo brezžično senzorično omrežje. Prek njega v realnem času neprestano aktivno spremljamo okoljske pogoje – temperaturo, vlago, prisotnost plinov, nivo hrupa, prašnih delcev (PM10/2,5/1) in strupenih plinov. Meritve lahko izvajamo v vseh željenih prostorih, na zunanjih površinah, v komorah, kontejnerjih in ceveh. Rešitev poskrbi za zdravo in varno delovno okolje, omogoča spremljanje željenih karakteristik na nevarnih območjih ter na težko dostopnih mestih. Prek LoRa omrežja lahko vzpostavimo tudi sistem za nadzor nad izpusti strupenih emisij v okolje. Opis rešitve

Nadzor nivojev in dejavnikov

V tovarnah se nahaja veliko kontejnerjev, silosov in cistern, ki jih uporabljamo za hrambo različnih tekočin in materialov (goriva, olja, voda, odpadki). S pomočjo posebnih LoRaWAN senzorjev lahko v realnem času na daljavo merimo njihove nivoje in tako pridobimo zelo dober vpogled v potrošnjo in optimiziramo nabavo. Opis rešitve. Prek LoRa omrežja lahko vzpostavimo tudi sistem za nadzor ključnih dejavnikov v proizvodnem procesu. Z namestitvijo namenskih senzorjev lahko recimo zagotovimo, da se v vsakem trenutku vzdržuje zahtevana temperatura na kritičnih točkah. Opis rešitve.

Opozorilni sistemi

Prek LoRa omrežja lahko vzpostavimo opozorilni sistem s t.i. panic button oz. gumbom za klic v sili. Ob pritisku so vsi odgovorni prek platforme GioTo ali neposredno prek LoRaWAN pagerjev opozorjeni na težavo in lahko urgentno ukrepajo. Rešitev občutno poveča varnost zaposlenih. Gumb je tudi odlična rešitev za postavitev sistema javljanja prisotnosti, potrditve prejema ali pošiljanja zahtevka za dostavo potrebnega repromateriala na proizvodno linijo. Na voljo je tudi LoRaWAN sirena, ki z zvočnim in vidnim alarmom ob izpolnitvi nastavljenih pogojev vse prisotne opozori na dogodek.

LoRaWAN ekosistem za industrijo 4.0

Integrirali smo širok nabor naprav za vzpostavitev naprednega LoRaWAN IoT omrežja v pametni tovarni. Osnovna komponenta sistema s katero vzpostavimo omrežje so zmogljive LoRa bazne postaje. Brezžični domet posamezne enote je tudi znotraj objektov do 3 km. Nanje se povezujejo LoRaWAN adapterji, prek katerih v omrežje povežemo vse željene stroje, industrijske vhode in števce ter namenski LoRaWAN senzorji s katerimi merimo različne dejavnike. Celovit nadzor in upravljanje sistema poteka prek IoT platforme GIoTo. Predstavljamo vam nekaj najbolj zanimivih primerov naprav, na voljo so še številne druge, za zelo različne scenarije uporabe.

Multitech
Multitech
Multitech
Multitech
Multitech

LoRaWAN naprave in adapterji

LoRaWAN senzorji

LoRaWAN bazne postaje

Prikaz delovanja pametne IoT tovarne

IIoT prikaz delovanja

LoRaWAN IoT omrežje v pametni tovarni je vzpostavljeno prek LoRa bazne postaje. Nanjo se brezžično povezujejo vsi prisotni LoRaWAN senzorji, adapterji in naprave. Je vezni element med IoT omrežjem v pametni tovarni in globalnim spletnim omrežjem.

V proizvodnji je prisotna kopica strojev, ki so opremljeni z različnimi LoRaWAN adapterji. Prek njih se pošiljajo v omrežje podatki o stanju in delovanju strojev. Z adapterji so v omrežje povezani tudi vsi števci, kar omogoča oddaljene meritve porabe. V proizvodni hali je strateško razporejenih tudi večje število LoRaWAN senzorjev. Uporabljamo jih za spremljanje temperature in vlage, nivoja CO2 in prisotnosti strupenih plinov. S senzorjem nivojev spremljamo stanje tekočin v cisterni.

S pomočjo LoRaWAN naprav je vzpostavljena kopica avtomatiziranih postopkov in procesov. V kontejnarju znotraj proizvodne hale se hrani material, ki je izjemno občutljiv na nihanje temperature. V povezavi s podatki iz senzorja temperature, LoRaWAN električna vtičnica prižiga in izklaplja klimo in tako samodejno skrbi za ohranjanje optimalnega nivoja temperature.

Platforma GIoTo omogoča pregleden prikaz v tovarni pridobljenih podatkov in meritev, njihovo analizo ter integracijo v poslovne procese. Ob preseganju nastavljenih vrednosti posameznih elementov platforma pošlje alarme vsem željenim uporabnikom. Obenem prek nje pošiljamo ukaze do naprav in senzorjev. V platformi imamo celovit pregled nad delovanjem sistema in zgodovino izmerjenih vrednosti. GIoTo je lahko nameščen lokalno ali v oblaku.

Kontaktni obrazec

Veseli bomo vaših vprašanj in sporočil

*Zahtevana polja