Telos IoT
Telos IoT
Onesnaženost zraka

IoT REŠITEV

IoT merjenje
onesnaženosti zraka

Onesnaženost zraka je glavni okoljski povzročiteljev prezgodnjih smrti v urbanih okoljih kontinentalne Evrope. Glavni izvor onesnaženosti je izgorevanje fosilnih goriv, ki ga povzročajo predvsem promet, industrija in energetika. To povzroča celo serijo resnih zdravstvenih težav in bolezni ter odločilno prispeva k segrevanju planeta. Edina rešitev je neprestano merjenje onesnaženosti na čim več lokacijah, opozarjanje in ozaveščanje javnosti ter iskanje krivcev za presežene vrednosti in njihovo kaznovanje.

IoT merjenje onesnaženosti zraka

KAJ PRIDOBIMO Z IoT MERITVAMI ONESNAŽENOSTI?

10 merilnih kategorij

neprestano samodejno merjenje do deset okoljskih parametrov / 26 strupenih plinov

Air Quality Index

vgrajeni vsi potrebni senzorji za izračun AQI, globalnega indeksa kvalitete zraka

Ugodna cena

bistveno cenejša rešitev od tradicionalnih merilnih postaj

Meritve in analiza

aktivno spremljanje nivojev onesnaženosti v realnem času ter pregled zgodovine meritev

Obveščanje in alarmi

nazoren grafičen prikaz izmerjenih vrednosti, možnost kreiranja poročil in pošiljanja alarmov

Urbanistični pripomoček

prepoznavanje vzorcev onesnaževanja olajša sprejemanje pametnih urbanističnih politik

Kvaliteta zraka na zunanjih površinah je najbolj jasno prikazana prek globalnega Indeksa kvalitete zraka AQI – Air Quality Index. Ta se določa z meritvami vsebnosti treh plinov: O3 – ozona, NO2 – dušikovega dioksida in SO2 – žveplovega dioksida; ter koncentracije mikro delcev – PM1.0, PM2.5 in PM10. Vsi ti izpusti so nevidni morilci, brez vonja in okusa, zato za merjenje njihovih koncentracij potrebujemo primerno orodje. Klasične merilne postaje so zelo drage in zapletene, kar preprečuje vzpostavitev večjega števila merilnih mest. Z uporabo IoT senzorskih postaj za merjenje onesnaženosti je končno na voljo naprava, ki presega te težave.

Z avtomatizacijo merjenja onesnaženosti pridobimo veliko količino uporabnih podatkov, ki jih lahko analiziramo in tako prepoznamo vzorce onesnaževanja. To znanje lahko uspešno koristimo pri številnih urbanističnih odločitvah, recimo pri umestitvah šol in drugih javnih objektov v prostor, za optimizacijo delovanja semaforjev in prometnih tokov, za sledenje specifičnemu viru onesnaževanja itd.

uRAD Monitor

IoT merilne postaje za napredno merjenje onesnaženosti zraka

uRAD Monitor je družina naprednih avtomatiziranih senzorskih merilih postaj, ki jih uporabljamo za pametno merjenje onesnaženosti. Omogočajo sočasno merjenje do 10 okoljskih parametrov: temperature, relativne vlage, zračnega pritiska, nivoja hrupa ter koncentracije mikro delcev – PM1.0, PM2.5 in PM10. Model Industrial ima štiri razširitvene reže za vgradnjo poljubne kombinacije senzorjev za aktivno spremljanja vrednosti 26 različnih strupenih plinov. Z modelom A3 lahko spremljajo vrednost VOC (hlapne organske spojine) in gama radiacijo.

S pomočjo uRAD Monitor merilnih senzorskih postaj lahko hitro, preprosto in z nizkimi stroški vzpostavimo brezžičen sistem za neprestano 24/7 pametno oddaljeno merjenja onesnaženosti. Mesta, podjetja in razne organizacije lahko vzpostavijo večje število nadzornih točk na širšem področju in zajamejo vse lokacije, ki so najbolj izpostavljene – okolica obvoznic in industrijskih objektov, šole, vrtci, parki, rekreativne površine, medicinske ustanove, proizvodne hale in skladišča.

Magnasci logo

PRIKAZ DELOVANJA

Merjenje onesnazenost zraka - prikaz delovanja

Onesnaženost zraka v mestu se spremlja s pomočjo štirih uRAD merilnih postaj, ki so strateško nameščene po najbolj izpostavljenih lokacijah. Vse meritve iz integriranih senzorjev se prek LoRaWAN ali NB-IoT omrežja brezžično pošiljajo v splet. Zbirajo se v strežniku, kjer jih analizira IoT platforma GIoTo. Podatki so v grafični obliki prikazani v namenski responsive spletni strani. Ob preseganju nastavljenih vrednosti, prejmejo željeni uporabniki alarme v obliki SMS in email sporočil.

GIoTo

IoT Platforma GIoTo

Podatki ki jih spremljajo merilne postaje se prek LoRaWAN ali NB-IoT omrežja brezžično prenašajo v IoT platformo GIoTo. V naprednem uporabniškem vmesniku lahko na zaslonu telefona ali računalnika spremljamo trenutno vrednosti vseh kategorij, pregledujemo zgodovino meritev v željenem časovnem obdobju in opazujemo grafični prikaz gibanja trendov. Nastavimo lahko tudi dogodke, ki sprožijo alarme (ti se samodejno pošiljajo prek emailov ali SMS sporočil), spremljamo nivo baterij v senzorjih in izberemo intervale pošiljanja poročil o meritvah. Prek APIja je omogočena integracija z zunanjimi sistemi nadzora in upravljanja.

Spremljanje vrednosti na telefonu

Zgodovina meritev

r

Samodejno pošiljanje alarmov

generiranje poročil

API izvoz podatkov

Prikaz v Platformi GIoTo

Kontaktni obrazec

Veseli bomo vaših vprašanj in sporočil

*Zahtevana polja