Telos IoT
Telos IoT
Dopeka kruha

IoT REŠITEV

Pametna optimizacija dopeke kruha in peciva

Razvili smo popolnoma prilagodljivo IoT rešitev za neposredno brezžično opozarjanje na intervale delovanja peči za dopeko kruha in peciva. Rešitev prepreči ekonomsko škodo ki nastane zaradi zažganega kruha in zmanjša količine po nepotrebnem zavržene hrane.

Optimizacija dopeke kruha

KAJ PRINAŠA IoT OPTIMIZACIJA DOPEKE KRUHA?

 • Popolno avtomatizacijo postopka za dopeko kruha in peciva.
 • Neposredno obveščanje osebja v trgovini, da je potrebno zaključiti interval peke.
 • Izogibanje ekonomski škodi zaradi prepečenega in zažganega kruha.
 • Prek LoRaWAN omrežja lahko vzporedno vzpostavimo sistem za brezžično spremljanje okoljskih pogojev – temperatura, vlaga, CO2…
 • Možnost vzpostavitve sistema merjenja temperature v hladilnikih.
 • Zelo preprosta namestitev in upravljanje brez posegov v obstoječo infrastrukturo.
 • LoRaWAN je zelo zanesljivo in zmogljivo IoT omrežje, odporno na motnje iz okolice.

Sodobne trgovine se lahko pohvalijo s svojo pekarno, ki so odlična vaba za kupce. V pekarni so nameščene peči za dopeko kruha in peciva. Vsakič ko posamezna peč konča svoje delo, na to opozori z zvočnim signalom – alarmom. Ko osebje v trgovini sliši zvočni signal, peč ugasne in tako zaključi postopek peke. Težavo predstavlja dejstvo, da so peči v večini primerov postavljene v prostore, ki so fizično ločeneni od ostalih trgovskih površin. Poleg tega je trgovina precej hrupno okolje, tako da osebje, ki se poleg tega neprestano giblje, alarme enostavno presliši. Posledično se postopki peke ne zaključijo pravočasno zato prihaja do prepeke in zažganega kruha in peciva. To prinaša veliko ekonomsko škodo in dodatne količine po nepotrebnem zavržene hrane.

Temu se lahko elegantno izognemo z vpeljavo pametnega LoRaWAN sistema brezžičnega alarmiranja o delovanju peči. Sistem vsakič, ko od peči dobi signal, da je interval peke končan, samodejno takoj pošlje sporočilo do sledilnikov – pagerjev. Pagerji so male komunikacijske naprave, ki si jih osebje preprosto pripne za pas. Ob prejetju signala, ki oznanja, da je peka končana, začnejo vibrirati in piskati. Osebje je tako neposredno obveščeno, da je potrebno urgentno ugasniti peč. Pagerji se lahko nastavijo tako, da jih ni mogoče utišati. Edini način, da osebje prekine opozarjanje je, da izključi peč. V sistem lahko vključimo večje število pagerjev, način delovanja se lahko prilagodi organizacijskim posebnostim vsake posamezne trgovine.

Kot alternativo opozarjanju prek pagerjev, lahko vzpostavimo tudi sistem opozarjanja z namenskimi sirenami. Ti se aktivirajo vsakič ko iz sistema dobijo opozorilo, da je interval peke zaključen. Pri tem sprožijo zvočni in vizuelni alarm in dajo tako zaposlenim vedeti, da je potrebna intervencija. Namestitev sistema je zelo preprosta in ne zahteva intervencije v obstoječo infrastrukturo.

Z vpeljalo LoRaWAN brezžičnega IoT omrežja si trgovci odpirate vrata v IoT dobo. Poleg sistema za spremljanje delovanja peči, z LoRaWAN omrežjem pridobite izjemno priložnost za neprestano brezžično merjenje temperature v hladilnikih in vseh prostorih, možnost štetja števila kupcev v posameznih delih trgovine, spremljanja nivoja CO2, ter ostalih dejavnikov, ki vplivajo na počutje kupcev, merjenje porabe energentov itd.

Kako deluje sistem optimizacije dopeke kruha?

 1. Peč za dopeko kruha zaključi interval pečenja in to javi LoRaWAN bazni postaji, na katero je neposredno povezana.
 2. LoRa sistem za optimizacijo peke zazna signal iz peči in brezžično pošlje obvestilo na vse LoRa pagerje. Pagerje oz. sledilnike nosijo za pasom vsi člani osebja v trgovini. Ob prejetju signala začnejo vibrirati in piskati, ter tako neposredno obvestijo osebje, da je potrebno takoj izkjučit peč. Opozorjanje ne preneha, dokler sistem ne zazna, da je bila peč izklopljena.
 3. Eden od članov osebja odhiti do peči, jo izklopi in tako prekine alarm. Takoj lahko zloži sveže pecivo na police in začne nov interval peke.
 4. V trgovini je nameščeno tudi večje število različnih LoRaWAN baterijskih senzorjev. Prek njih se izvaja merjenje temperature v hladilnik in prostorih. Prek senzorjev se spremlja tudi nivoje CO/CO2, hrupa in ostalih dejavnikov, ki vplivajo na počutje kupcev. Na strehi trgovine je nameščen LoRa senzor mikro delcev PM2.5, prek katerega se spremlja onesnaženost zraka. Brezžično LoRaWAN IoT omrežje je vzpostavljeno prek ene same LoRaWAN bazne postaje, ki ima domet do 2,5 km znotraj objektov.

Kontaktni obrazec

Veseli bomo vaših vprašanj in sporočil

*Zahtevana polja