Telos IoT
Telos IoT
IoT merjenje PM prašnih delcev v realnem času

IoT REŠITEV

Merjenje PM
prašnih delcev

Onesnaženost zraka s PM prašnimi delci je velik problem, ki ima ogromen vpliv na naše zdravje. Te mikroskopske delce vdihavamo globoko v pljuča, kar povzroča številne bolezni dihal, kot so astma, bronhitis in pljučni rak. Edina zaščita pred visokimi nivoji PM delcev je stalno merjenje njihovih vrednosti na čim več lokacijah, opozarjanje na presežene vrednosti in iskanje njihovega izvora. Predstavljamo vam inovativno IoT rešitev za merjenje koncentracije PM prašnih delcev v realnem času. Poskrbela bo, da boste v vsakem trenutku vedeli, kako čist zrak dihate. Obenem lahko s pomočjo IoT tehnologij spremljamo tudi koncentracijo številnih strupenih plinov.

IoT merjenje PM prašnih delcev

Kaj pridobimo z merjenjem koncentracije PM delcev?

merjenje PM delcev v realnem času

merjenje PM delcev
v realnem času

analitični podatki za sprejemanje ukrepov

analitični podatki za sprejemanje ukrepov

opozarjanje na presežene vrednosti PM

alarmi ob preseženi
dovoljeni vrednosti

Merjenje različnih strupenih plinov

dodatno merjenje
strupenih plinov

zaznava PM delcev vseh velikosti

zaznava PM delcev
vseh velikosti

Skrb za zdravje in okolje

skrb za zdravje in
varovanje okolja

Kvalitetni namenski senzorji prašnih delcev

kvalitetni namenski
senzorji prašnih delcev

LoRaWAN in NB-IoT omrežje

brezžično IoT omrežje
LoRaWAN in NB-IoT

MERJENJE PM DELCEV

Zakaj je stalno spremljanje PM delcev tako pomembno?

Mikro delci PM2,5 in PM10 sodijo med najbolj nevarne onesnaževalce zraka. PM2,5 so manjši, fini delci, ki imajo premer manjši od 2,5 mikrometra (µm), PM10 pa so delci, ki vključujejo delce s premerom med 2,5 in 10 mikrometrov. Predpisana mejna vrednost za PM10 znaša 50 µg/m3 in za delce PM2,5 25 µg/m3.

Naša IoT rešitev prinaša uporabnikom možnost stalnega merjenja koncentracije PM delcev vseh velikosti. Nadzor nad PM delci lahko vzpostavimo na vseh željenih zunanjih površinah in znotraj prostorov. Na zunanjih površinah je potrebno spremljati PM delce na čim več lokacijah, še posebej na bolj izpostavljenih področjih. Glavni viri omesnaženja s PM delci so industrija, promet in še posebej v zimskih mesecih individualna kurišča.

Pridobljeni podatki o vrednostih PM so ključni za razumevanje in obvladovanje onesnaženosti zraka ter zaščito javnega zdravja in okolja. Z avtomatizacijo merjenja pridobimo veliko količino uporabnih podatkov, ki jih lahko analiziramo in tako prepoznamo vzorce onesnaževanja. To znanje lahko uspešno koristimo pri številnih urbanističnih odločitvah, recimo pri umestitvah šol in drugih javnih objektov v prostor in za sledenje specifičnim virom onesnaževanja.

Merjenje PM delcev - prikaz delovanja

Prikaz delovanja: Sistem za spremljanje onesnaženosti zraka s PM delci je sestavljen iz 3 delov. Osnova sistema so namenski IoT senzorji (1), ki neprestano v živo spremljajo koncentracije PM delcev. Izmerjene vrednosti se brezžično prenašajo v splet prek IoT omrežje (2) LoRaWAN, ki ga vzpostavimo s pomočjo LoRaWAN bazne postaje, ali prek mobilnega NB-IoT omrežja. Upravljanje in nadzor sistema se vrši prek IoT platforme GIoTo (3). Na svojih telefonih in računalnikih lahko uporabniki poleg trenutne vredosti, spremljate tudi zgodovinske preglede koncentracij PM delcev. To nam pomaga pri prepoznavi virov in zaznavi trendov onesnaženja. V sistem lahko dodatno vključimo tudi senzorje za merjenje raznih strupenih plinov. Idealna rešitev za zagotavljanje skladnosti v proizvodnih obratih.

Glavni viri onesnaženja s PM prašnimi delci

Brezžični IoT senzorji
PM delcev 1.0/2.5/10

LoRaWAN in NB-IoT PM senzorji omogočajo hitro, preprosto in natančno merjenje koncentracije mikro prašnih delcev.

Namenski PM (Particle Matter) senzorji neprestano v živo merijo vrednosti mikro delcev v prostoru in na zunanjih površinah. Podprte so meritve prašnih delcev velikosti 1, 2.5 in 10 mikrometra (µg). Nekatere modelske izvedbe omogočajo spremljanje številnih dodatnih okoljskih parametrov – temperature, vlage, CO2, VOC, O3, formaldehida…

Senzorji se napajajo neposredno prek DC napajalnika ali s pomočjo standardnih baterij z življenjsko dobo do 10 let. Za delovanje do njih ni potrebno pripeljati napajalnega in podatkovnega ožičenja. To pomeni, da jih lahko prosto premikamo po površinah in namestimo kjerkoli želimo.

Senzorji se brezžično povezujejo v LoRaWAN ali NB-IoT omrežje in v realnem času pošiljajo podatke o koncentraciji PM delcev v platformo GIoTo. Uporabniki meritve spremljajo na svojih pametnih telefonih ali računalnikih.

Glavne prednosti:

PM prašni delci

Stalno merjenje koncentracije PM delcev

Senzorji nas z alarmi opozorijo, da je presežena mejna vrednost PM2,5 25 µg/m3 in PM10 50 µg/m3.

PM prašni delci

Vgrajen E-ink ali LCD zaslon

Na vgrajenem E-ink ali LCD zaslonu se prikazujejo trenutne vrednosti PM delcev v okolju.

PM prašni delci

Direktno ali baterijsko napajanje

Napajanje senzorjev je izvedeno prek DC napajalnika ali baterij z življenjsko dobo do 10 let.

PM prašni delci

Zunanja (outdoor) namestitev

Na voljo je namensko ohišje (Stelton Shield), ki omogoča montažo senzorjev na zunanjih površinah.

PM prašni delci

Semafor kvalitete zraka

Barvne lučke na senzorju AM319 prikazujejo količino CO2 in opozorijo da je potrebno prostore prezračiti.

Modelske izvedbe senzorjev PM prašnih delcev

Milesight
Magnasci
Chao sensors
Rainbow
GIoTo

IoT Platforma GIoTo

Podatki ki jih izmerijo senzorji PM delcev se prek LoRaWAN ali NB-IoT omrežja brezžično prenašajo v IoT platformo GIoTo. V njenem naprednem uporabniškem vmesniku lahko na zaslonu telefona ali računalnika spremljamo trenutno koncentracije PM delcev, pregledujemo zgodovino meritev v željenem časovnem obdobju in opazujemo grafični prikaz gibanja trendov. Nastavimo lahko tudi mejne dovoljene vrednosti, ki sprožijo alarme. Ti se samodejno pošiljajo prek emailov. Obenem lahko spremljamo nivo baterij v senzorjih in izberemo intervale pošiljanja poročil o meritvah. Prek APIja je omogočena integracija z zunanjimi sistemi nadzora in upravljanja.

Spremljanje vrednosti PM na telefonu

Zgodovina meritev prašnih delcev

r

Samodejno pošiljanje alarmov

generiranje poročil

API izvoz podatkov

Graf gibanja koncentracij prašnih delcev PM 2.5 in PM10 v 24 urah
Senzorji za merjenje strupenih plinov
Varna proizvodnja

Poleg PM prašnih delcev lahko s pomočjo IoT rešitve v realnem času merimo nivoje raznih strupenih plinov. Na voljo je širok nabor senzorjev za spremljanje koncentracije številnih plinov: CO2 – ogljikov dioksid, O2 – kisik, H3N2 – formaldehid, H2S – vodikov sulfid, H2 – vodik, NH3 – amonijak, CH4 – metan, CO – oglikov oksid, O3 – ozon, C2H5OH – etanol, C3H8 – propan in drugih. Rešitev je namenjena implementaciji v proizvodnih obratih, kjer v proizvodnem procesu nastaja večja količina izpustov. To lahko resno ogrozi zdravje zaposlenih in povzroči onesnaženje okolja. Zato je potrebno koncentracije strupenih plinov neprestano spremljati in ob preseganju dovoljenih vrednosti primerno ukrepati.

Kontaktni obrazec

Veseli bomo vaših vprašanj in sporočil

*Zahtevana polja