Telos IoT
Telos IoT

Netvox pametna LoRaWAN varovalka

Oddaljene meritve porabe elektrike in upravljanje sistemov napajanja

Netvox pametna LoRaWAN varovalka
IoT rešitev za varčevanje elektrike
Varčevanje elektrike

Varčevanje elektrike

Nepogrešljiv pripomoček za brezžično merjenje, nadzor in optimizacijo porabe elektrike

Nastavljivi alarmi

Alarmi in obvestila

Samodejno zaznavanje izrednih dogodkov v električnem omrežju za izogibanje izpadom in okvaram

Oddaljen vklop/izklop

Vklop/izklop na daljavo

Vklop in izklop napajanja odjemalcev na daljavo in možnost vpeljale naprednih IoT mehanizmov

Varčevanje elektrike

Vsi podatki na dlani

Podatke o delovanju električnega omrežja spremljamo v realnem času na zaslonu telefona

Varčevanje elektrike

Modeli za vse potrebe

V živo lahko merimo 230V napetost in 63A aktivnega toka, v eno in tri-fazni modelski izvedbi.

Varčevanje elektrike

LoRaWAN IoT omrežje

Brezžično LoRaWAN IoT omrežje z dometom do 16km na odprtem in 2km znotraj objektov

Netvox pametna LoRaWAN varovalka

Netvox pametne LoRaWAN varovalke omogočajo napreden brezžičen nadzor, upravljanje in zaščito električnih naprav in sistemov. S svojimi prednostmi, kot so merjenje porabe, vklapljanje / izklapljanje na daljavo, avtomatsko odkrivanje napak, učinkovito obvladovanje preobremenitev in zgodovinski pregledi, prispevajo k boljši zanesljivosti, varnosti in učinkovitosti vašega električnega sistema.

Netvox pametna LoRaWAN varovalka

Na posamezen LoRaWAN komunikacijski modul lahko priključimo 4 eno fazne ali 2 tri fazne varovalke. Napajanje je izvedeno prek zunanjega napajalnika. Namenski Modbus (RS485) adapter poskrbi za pretvorbo serijskih podatkov, ki jih generirajo varovalke, v obliko za prenos po LoRaWAN omrežju. Na DIN-Rail vodilo v električni omarici na lokaciji lahko glede na število odjemalcev vključimo večje število potrebnih kompletov.

Glavne prednosti pametne varovalke

Merjenje porabe elektrike

Z uporabo Netvox pametnih varovalk lahko na daljavo brezžično merimo porabo elektrike vseh na njih priključenih odjemalcev – naprav, strojev, oddelkov in uporabnikov. V živo lahko merimo 230V napetost in 63A aktivnega toka, v eno in tri-fazni modelski izvedbi. Pametne varovalke neprestano brezžično pošiljajo podatke o toku, napetosti, moči in frekvenci elektrike.

Oddaljen nadzor in upravljanje

Netvox pametne LoRaWAN varovalke omogočajo oddaljen nadzor in upravljanje električnih naprav in sistemov. S pomočjo povezave prek omrežja LoRaWAN lahko varovalke in priključene odjemalce brezžično vklopite ali izklopite na daljavo ter spremljate njihovo stanje, brez potrebe po fizičnem dostopu do lokacij.

Zaznavanje dogodkov in alarmi

Pametne varovalke so opremljene s sistemom samodejnega zaznavanja dogodkov v električnem omrežju. Sistem nas obvesti o nenormalnih dogodkih – preobremenitvah, pre- in pod- napetosti, previsokih ali prenizkih vrednostih elektrike. Tako nam omogoča hitro ukrepanje v primeru težav, ter preprečuje morebitne okvare opreme, nezaželene izpade in nepotrebno potrošnjo elektrike.

Učinkovita obvladovanje preobremenitev

Netvox pametne LoRaWAN varovalke omogočajo učinkovito obvladovanje preobremenitve električnih naprav. S prepoznavanjem prekomernih obremenitev lahko varovalke samodejno prekinejo pretok električne energije in s tem preprečijo poškodbe naprav ter zmanjšajo tveganje za požare ali okvare strojev in naprav.

Avtomatsko odkrivanje napak

Pametne LoRaWAN varovalke Netvox so opremljene s funkcijo avtomatskega odkrivanja napak, kar omogoča hitro identifikacijo težav v električnih vezjih. To pomaga pri zmanjšanju izpada električne energije, preprečuje poškodbe naprav in izboljšuje zanesljivost električnih sistemov.

Analitika za varčevanje elektrike

Meritve porabe, ki jih generirajo LoRaWAN varovalke se beležijo znotraj IoT platforme GIoTo. V njej lahko spremljamo trenutno porabo in pregledujemo zgodovinske podatke o stanju in porabi električne energije. Ti podatki omogočajo analizo potrošnje elektrike, prepoznavanje vzorcev in optimizacijo električnih sistemov za boljšo energetsko učinkovitost.

Merjenje porabe elektrike v pametnih stavbah

Idealna rešitev za pametne zgradbe

Pametne varovalke so idealna izbira za vzpostavitev IoT merjenja porabe elektrike v pametnih stavbah. Integriramo jih lahko v novo gradnje ali jih naknadno vgradimo v starejše objekte. Tako pridobimo več ključnih koristi in prednosti, vključno z oddaljenim spremljanjem porabe elektrike v realnem času v celotni stavbi, posameznih sklopih ali najemnikih.

Optimizacija energetske učinkovitosti poteka prek identifikacije odjemalcev, ki nepotrebno trošijo elektriko. S tem lahko sprejmemo ukrepe za zmanjšanje nepotrebnih stroškov energije in izboljšamo energetsko učinkovitost stavbe.

Z IoT merjenjem porabe elektrike v pametnih stavbah dosežemo boljši nadzor, optimizacijo in učinkovito upravljanje porabe električne energije. To vodi v prihranke pri stroških energentov, povečuje energetsko učinkovitost in prispeva k trajnostnemu in okolju prijaznemu delovanju stavb.

Prikaz delovanja pametne varovalke

Netvox pametna LoRaWAN varovalka - prikaz delovanja

V diagramu je prikazanih več različnih tipov objektov – poslovni, stanovanjski in bolnišnica. V njih so znotraj električnih omaric nameščeni pametne varovalke, ki aktivno spremljajo porabo elektrike za vse vključene odjemalce in spremljajo delovanje električnega omrežja. Podatki o porabi se iz varovalk se v realnem času brezžično prenašajo na splet prek LoRaWAN IoT omrežja. To je vzpostavljeno prek bazne postaje, ki zagotavlja povezljivost na razdalji do 2,5km znotraj objektov. Iz bazne postaje se izmerjene vrednosti prenašajo v internet in posledično v IoT platformo GIoTo. Do platforme lahko uporabniki kadarkoli in od koderkoli dostopajo prek svojih mobilnih telefonov in računalnikov. V njej so zbrane vse meritve in implementirana analitika, ki uporabnikom pomaga optimizirati porabo elektrike.

OPREMA ZA MERJENJNE PORABE ELEKTRIKEadapterji in sistemi

LoRaWAN adapterji in sistemi za

varčevanje elektrike|spremljanje delovanja strojev|upravljanje napajanja|oddaljeno odčitavanje števcev

Namenski LoRaWAN adapterji omogočajo samodejno brezžično oddaljeno spremljanje porabe elektrike, upravljanje naprav in nadzor nad delovanjem električnega omrežja.

Pameten merilec električnega toka

Pametni LoRaWAN merilec električnega toka je nepogrešljiv pripomoček za spremljanje, nadzor in optimizacijo porabe elektrike. Prinaša občutne prihranke pri stroških energije in obenem poskrbi za bolj zanesljivo delovanje strojev in celotnega lokalnega električnega omrežja. Merilnik omogoča neposredeno oddaljeno merjenje porabo elektrike v realnem času za vse željene stroje, pisarne, oddelke in sisteme. Z zgodovino meritev porabe pridobimo orodje za identifikacijo nepotrebne porabe in njeno optimizacijo. Z njegovo pomočjo lahko pravično zaračunavamo elektriko po dejanski porabi.

Pametna LoRaWAN varovalka

Z uporabo pametnih LoRaWAN varovalk lahko na daljavo brezžično merimo porabo elektrike vseh na njih priključenih odjemalcev – naprav, strojev, oddelkov in uporabnikov. V živo lahko merimo 230V napetost in 63A aktivnega toka, v eno in tri-fazni modelski izvedbi. S pomočjo povezave prek omrežja LoRaWAN lahko varovalke in priključene odjemalce brezžično vklopite ali izklopite na daljavo ter spremljate njihovo stanje, brez potrebe po fizičnem dostopu do lokacij. Pametne varovalke omogočajo večjo zanesljivosti in učinkovitosti električnega sistema.

Pametna 220V električa vtičnica

Pametno LoRaWAN 220V električno vtičnico uporabljamo za nadzor in upravljanje napajanja ter spremljanje porabe elektrike. Namestimo jo neposredno v standardno šuko vtičnico. Prek nje lahko na daljavo vklapljamo in izklapljamo vse željene električne naprave. Vtičnica je idealna izbira za vzpostavitev naprednih mehanizmov v IoT rešitvah. Primer teh je upravljanje prezračevalnega sistema. Vezano na koncentracijo CO2, vtičnica samodejno vklaplja ventilacijo.

Podmerjenje porabe števcev

Z rešitvijo IoT podmerjenja porabe števcev vzpostavimo inteligentni merilni sistem, ki omogoča brezžično oddaljeno odčitavanje porabe obstoječih in na novo vgrajenih električnih, vodnih, toplotnih in plinskih števcev v realnem času. S stalnim neposrednim dostopom do meritev pridobimo veliko količino zelo koristnih podatkov, ki jih izkoristimo za napredno analitiko in optimiziramo porabo. Rešitev prinaša tudi možnost pravičnega obračunavanja energentov po dejansko porabi.