Telos IoT
Telos IoT
Merjenje nivojev

IoT REŠITEV

Oddaljeno IoT
merjenje nivojev

Z IoT rešitvijo merjenja nivojev lahko na daljavo brezžično spremljamo zasedenost vseh vrst zbiralnikov – rezervoarjev, kontejnerjev, zabojnikov, sodov in silosov. Stalno merjenje in uravnavanje nivojev tekočin in snovi v njih (vode, goriv, kemikalij, odpadkov itd.), je odločilnega pomena za optimizacijo poslovanja. Z oddaljenim vpogledom v nivoje v realnem času, pridobimo orodje za optimizacijo polnjenja in praznjenja. Rešitev prinaša podjetjem vsaj 20% izboljšano operativno učinkovitost.

Oddaljeno IoT merjenje nivojev

Kaj pridobimo z oddaljenim IoT merjenjem nivojev?

Oddaljeno spremljanje nivojev

stanje nivojev
v realnem času

Oddaljeno spremljanje nivojev

20% povečanje
učinkovitosti

Oddaljeno spremljanje nivojev

optimizacija
polnjenja in praznjenja

Oddaljeno spremljanje nivojev

varne brez
kontaktne meritve

Oddaljeno spremljanje nivojev

vsi podatki
vedno na dlani

Oddaljeno spremljanje nivojev

baterijsko
napajani senzorji

Oddaljeno spremljanje nivojev

alarmi ob
preseganju vrednosti

Oddaljeno spremljanje nivojev

vgrajen GPS za
določanje lokacije

IoT MERJENJE NIVOJEV

Kako rešitev deluje?

Rešitev oddaljnega IoT merjenja nivojev se vzpostavi zelo hitro z minimalno intervencijo v obstoječo postavitev. Na vse zbiralnike, ki jih želimo spremljati, namestimo namenske ultra zvočne IoT senzorje. Meritve nivojev se brežično pošiljajo v internet prek LoRaWAN in NB-IoT omrežja in se zbirajo v nadzorni IoT platformi GIoTo.

Pred namestitvijo na lokaciji vnesemo parametre zbiralnika, ki ga bomo spremljali (višina, širina). Omogočen je prikaz zasedenosti v litrih, cm, m³ in procentih. Glede na potrebe vnesemo tudi kako pogosto senzor pošilja podatek o stanju, recimo vsakih 15 minut, 1x na dan itd. V platformi je na voljo grafičen vpogled v trenutne nivoje vseh vključenih odjemnih mest in pregled nad zgodovino meritev. V rešitev lahko vključimo skoraj neomejeno število prostorsko razpršenih zabojnikov. Sistem nas v realnem času prek email ali SMS sporočil obvešča, da so ravni snovi v zbiralnikih zunaj nastavljenih pragov. Mejne nivoje lahko nastavimo po potrebi za vsak posamezen zbiralnik. Alarmi se tako na primer sprožijo vsakič, ko nivo zasedenosti preseže 90%. To omogoča, da se odzovemo, preden razmere postanejo kritične.

Oddaljeno spremljanje nivojev

Prikaz delovanja: vse meritve nivojev se izvajajo na daljavo prek namenskeka LoRaWAN ali NB-IoT omrežja. V platformi je na voljo grafičen vpogled v trenutne nivoje vseh vključenih odjemnih mest in pregled nad zgodovino meritev.

Spremljanje nivojev smeti v podzemnih zbiralnikih
Spremljanje nivojev odpadnega olja
Oddaljeno spremljanje nivojev
Oddaljeno spremljanje nivojev
Oddaljeno merjenje nivojev

IoT MERJENJE NIVOJEV

Kaj pridobijo uporabniki?

Spremljanje nivojev odpadkov na daljavo

Rešitev prinaša natančen oddaljen vpogled v nivoje snovi in tekočin v vseh vrstah zbiralnikov. Merimo lahko nivoje vseh vrst odpadnih olj in količine odpadkov v smetnjakih in kontejnerjih za smeti (mešani, papir, steklo…). Ti so lahko nameščeni nad in pod površjem – podzemne zbiralnice.

Optimizacija procesov polnjenja / praznjenja

Pametna nadgradnja procesov polnjenje / praznjenje zbiralnikov s konceptom just in time – ekipo pošljemo na lokacijo le takrat, ko nas sistem opozori, da je količina padla oz. narasla pod / nad nastavljen nivo in ne več po v naprej določeni časovnici.

Spremljanje pretokov v ceveh

S pomočno LoRaWAN tehnologije lahko vzpostavimo zmogljiv sistem za spremljanje pretokov različnih tekočin v vseh tipih cevi. Rešitev implementiramo z namestitvijo namenskih ultrasoničnih senzorjev. To pomeni da ni potrebe po zahtevnem posegu v obstoječe inštalacije, vse meritve se izvajajo brezkontaktno.

Merjenje nivojev goriva v agregatih

Možnost spremljanja količine goriva za poganjanje dizelskih agregatov z nastavljivimi opozorili, da je potrebno polnjenje. S tem se elegantno izognemo zapletom ob nenačrtovanih izpadih elektrike zaradi praznih rezervoarjev.

Optimizacija nabave materiala

Odličen pripomoček za optimizacijo nabave pogonskih goriv, kemikalij, krmil in ostalega materiala. Z neposrednim vpogledom v trenutno stanje in s spremljanjem zgodovinskih pregledov dobimo dober vpogled v trende porabe. Tako se lahko lažje prilagodimo dinamiki gibanja cen na trgu.

Upravljanje z vodnimi viri

Vzpostavitev sistema merjenja nivojev vode in pretokov v vodnih zajetjih, rekah in jezerih. S tem dobimo možnost naprednega upravljanja z vodnimi viri in možnost opozorjanja pred poplavami.

Prikaz lokacije zabojnikov in cistern

Nekateri senzorji imajo vgrajen GPS modul, kar prinaša možnost prikaza lokacij vseh zbiralnikov, ki jih uporabljamo. Tako lahko v živo spremljamo zabojnike, ki jih neprestano premikamo po različnih lokacijah in pridobimo nadzor nad cisternami za prevoz goriv in kemikalij.

Brezžični IoT ultra sonični
senzorji nivojev

Baterijsko napajani LoRaWAN / NB-IoT ultra zvočni senzorji omogočajo natančno oddaljeno brezžično spremljanje nivojev tekočin in snovi v vseh tipih zbiralnikov v realnem času

V rešitvi uporabljamo brezžične ultra zvočne IoT senzorje. Ti brezkontaktni senzorji uporabljajo zvočne valove za zaznavanje površine snovi in predmetov, zato jim ni treba priti v stik s snovmi, ki jih merijo. Prav tako so imuni na barvo, odbojnost in prosojnost snovi, ki jih zaznavajo. Odvisno od modelske izvedbe senzorje namestimo neposredno na vrh ali pod zbiralnike, ki jih želimo spremljati. Podprto je merjenje količine vseh vrst snovi in tekočin – voda in odpadna voda, goriva, kemikalije, odpadki itd. Meritve lahko izvajamo v vseh mogočih oblikah zbiralnikov, ne glede na to iz kakšnih materialov so narejene (plastika, kovina).

Na voljo so senzorji za brezžično povezavo v LoRaWAN in NB-IoT omrežje. Senzorji imajo tudi možnost priključitve zunanje antene, kar je ključnega pomena za vzpostavitev IoT povezave na težko dostopnih lokacijah s slabo penetracijo signala (jaški, kleti) in vgrajen GPS.

Glavne lastnosti:

Ultra zvočne meritve

Ultra zvočne meritve

Ultra sonično zaznavanje razdalj za merjenje nivojev vseh vrst snovi in tekočin – voda, goriva, kemikalije…

Ultra zvočne meritve

Nazoren grafičen prikaz stanja

V platformi GIoTo so v L, cm, m³ in % prikazana trenutna stanja zasedenosti vseh vključenih zbiralnikov.

Ultra zvočne meritve

Merjenje nivojev do 7m

Senzorji omogočajo merjenje razdalj od 15cm do 7m. Zagotovljena velika natačnost: +/- 2cm.

Ultra zvočne meritve

Baterijsko napajanje

Senzorje napajajo standardne zamenljive baterije z življenjsko dobo do 10 let.

Ultra zvočne meritve

Robustno ohišje / IP67

Trpežno ohišje z IP67 nivojem zaščite za uporabo tudi v zahtevnih industrijskih okoljih.

Modelske izvedbe senzorjev za spremljanje nivojev

GIoTo

IoT Platforma GIoTo

Podatki o zasedenosti zbiralnikov se prek LoRaWAN ali NB-IoT omrežja brezžično prenašajo v IoT platformo GIoTo. V naprednem uporabniškem vmesniku lahko na zaslonu telefona ali računalnika spremljamo trenutno zasedenost vseh zbiralnikov v sistemu, pregledujemo zgodovino meritev v željenem časovnem obdobju in opazujemo grafični prikaz gibanja trendov. Vnesemo lahko tudi željene pragove, ki sprožijo alarme (ti se samodejno pošiljajo prek emailov ali SMS sporočil), spremljamo nivo baterij v senzorjih in izberemo intervale pošiljanja poročil o meritvah. Prek APIja je omogočena integracija z zunanjimi sistemi nadzora in upravljanja.

Spremljanje nivojev na telefonu

Zgodovina meritev

r

Samodejno pošiljanje alarmov

generiranje poročil

API izvoz podatkov

GIoTo merjenje nivojev