Telos IoT
Telos IoT

merjenje onesnaženosti

uRAD
Monitor A3

pametna avtomatizirana IoT senzorska merilna postaja za merjenje onesnaženosti zraka in radiacije

IoT Sedaj!

Spremljanje VOC

merjenje koncentracije zdravju škodljivih hlapnih organskih spojin

8 merilnih kategorij

neprestano samodejno merjenje osmih okoljskih parametrov

Merjenje radiacije

vgrajen Gaigerjev števec za odkrivanje gama in x-ray ionizirajočega sevanja

Ugodna cena

bistveno cenejša rešitev od tradicionalnih merilnih postaj

IoT omrežje

zmogljivo brezžično povezovanje prek LoRaWAN ali NB-IoT omrežja

Solarno napajanje

izredno nizka potrošnja energije omogoča tudi solarno napajanje

Meritve in analiza

aktivno spremljanje nivojev onesnaženosti v realnem času ter pregled zgodovine meritev

Obveščanje in alarmi

nazoren grafičen prikaz izmerjenih vrednosti, možnost kreiranja poročil in pošiljanja alarmov

Urbanistični pripomoček

prepoznavanje vzorcev onesnaževanja olajša sprejemanje pametnih urbanističnih politik

uRADMonitor A3

je avtomatizirana senzorska merilna postaja, ki jo uporabljamo za pametno spremljanje onesnaženosti in škodljivih okoljskih dejavnikov, vključno z merjenjem radiacije.  Omogoča sočasno merjenje osmih okoljskih parametrov – temperature, relativne vlage, zračnega pritiska, koncentracije hlapnih organskih spojin (VOC – Volatile organic compounds), koncentracije PM2,5 in PM10 mikro delcev, nivoje CO2 – ogljikovega dioksida in CH2O – formaldehida ter merjenje gama / x-ray ionizirajočega sevanja.

Vse meritve se prek LoRaWAN ali NB-IoT omrežja prenašajo do platforme GIoTo. Tu so izmerjene vrednosti nazorno grafično prikazane, na voljo je tudi zgodovinski pregled in analiza meritev. Platforma GIoTo ob preseganju nastavljenih vrednosti posameznih elementov samodejno pošilja alarme vsem željenim uporabnikom. Obenem lahko vse izmerjene vrednosti prek API vmesnika izvažamo in integriramo v aplikacije in javne portale, z namenom obveščanja in ozaveščanja javnosti. Z avtomatizacijo merjenja onesnaženosti pridobimo veliko količino uporabnih podatkov, ki jih lahko analiziramo in tako prepoznamo vzorce onesnaževanja. To znanje lahko uspešno koristimo pri številnih urbanističnih odločitvah, recimo pri umestitvah šol in drugih javnih objektov v prostor, za optimizacijo delovanja semaforjev in prometnih tokov, za sledenje specifičnemu viru onesnaževanja itd.

Gioto mockup

URAD Monitor A3 je zasnovan kot izjemno kompaktna merilna postaja. Industrijsko aluminijasto ohišje je primerno za namestitev na zunanjih površinah, za optimalno delovanje uporabimo namensko plastično ogrodje, ki omogoča kroženje zraka in obenem varuje pred vremenskimi vplivi – Stevenson screen. Za delovanje potrebuje le 1W energije, tako da jo lahko napajamo tudi prek sončnih panelov. Merilne postaje namestimo na najbolj izpostavljene lokacije v mestih, običajno so to prometne vpadnice in okolica najbolj občutljivih mest – šol, bolnišnic, parkov.

uRADMonitor A3

je avtomatizirana senzorska merilna postaja, ki jo uporabljamo za pametno spremljanje onesnaženosti in škodljivih okoljskih dejavnikov, vključno z merjenjem radiacije.  Omogoča sočasno merjenje osmih okoljskih parametrov – temperature, relativne vlage, zračnega pritiska, koncentracije hlapnih organskih spojin (VOC – Volatile organic compounds), koncentracije PM2,5 in PM10 mikro delcev, nivoje CO2 – ogljikovega dioksida in CH2O – formaldehida ter merjenje gama / x-ray ionizirajočega sevanja.

Gioto mockup

Vse meritve se prek LoRaWAN ali NB-IoT omrežja prenašajo do platforme GIoTo. Tu so izmerjene vrednosti nazorno grafično prikazane, na voljo tudi zgodovinski pregled in analiza meritev. Platforma GIoTo ob preseganju nastavljenih vrednosti posameznih elementov samodejno pošilja alarme vsem željenim uporabnikom. Obenem lahko vse izmerjene vrednosti prek API vmesnika izvažamo in integriramo v aplikacije in javne portale, z namenom obveščanja in ozaveščanja javnosti. Z avtomatizacijo merjenja onesnaženosti pridobimo veliko količino uporabnih podatkov, ki jih lahko analiziramo in tako prepoznamo vzorce onesnaževanja. To znanje lahko uspešno koristimo pri številnih urbanističnih odločitvah, recimo pri umestitvah šol in drugih javnih objektov v prostor, za optimizacijo delovanja semaforjev in prometnih tokov, za sledenje specifičnemu viru onesnaževanja itd.

URAD Monitor A3 je zasnovan kot izjemno kompaktna merilna postaja. Industrijsko aluminijasto ohišje je primerno za namestitev na zunanjih površinah, za optimalno delovanje uporabimo namensko plastično ogrodje, ki omogoča kroženje zraka in obenem varuje pred vremenskimi vplivi. Za delovanje potrebuje le 1W energija, tako da jo lahko napajamo tudi prek sončnih panelov. Merilne postaje namestimo na najbolj izpostavljene lokacije v mestih, običajno so to prometne vpadnice in okolica najbolj občutljivih mest – šol, bolnišnic, parkov.

8 merilnih kategorij

Z uRAD A3 merilno postajo v živo spremljamo temperaturo, relativno vlago, zračni pritisk, koncentracije hlapnih organskih spojin (VOC – Volatile organic compounds) in PM2,5 mikro delcev, nivo CO2 – ogljikovega dioksida in CH2O – formaldehida. Prek vgrajenega Gaiger števca pa merimo vrednost gama / x-ray ionizirajočega sevanja.

temperatura

relativna vlaga

zračni pritisk

VOC

hlapne organske spojine

PM 2.5/10

trdi delci

co2

ogljikov dioksid

CH2O

formaldehid

radiacija

gama / x-ray sevanje

uRADMonitor A3

avtomatska senzorska merilna postaja

8 okoljskih dejavnikov

Popolnoma avtomatizirano merjenje vrednosti osmih okoljskih dejavnikov, tudi koncentracije VOC, nevarnih spojin ki izhlapevajo pri sobni temperaturi.

Merjenje radiacije

Ionizirajoče sevanje izjemno škodljivo vpliva na vse žive organizme, saj povzroča degenerativne poškodbe celic. Zato je izjemno pomembno da jo zaznamo in odstanimo.

prikaz onesnaženosti

Grafičen prikaz izmerjenih vrednosti v realnem času in zgodovinski pregledi meritev prek platforme GIoTo. API vmesnik omogoča tudi izvoz pridobljenih podatkov.

energetska varčnost

Nizka potrošnja energije, naprava za delovanje potrebuje le 1W energije, tako da jo lahko napajamo tudi prek sončnih panelov.

kompaktna naprava

Izjemno majhno in robustno kovinsko ohišje velikosti 110 x 65 x 25 mm. Za namestitev na zunanjih površinah, je na voljo namensko ohišje (Stelton Shield), ki omogoča primerno kroženje zraka.

številne možnosti uporabe

uRAD monitor je idealna rešitev za spremljanje onesnaženosti v pametnih mestih, merjenje koncentracij škodljivih plinov v proizvodnih objektih in skladiščih, JRKB monitoring itd.

Prikaz delovanja

Onesnaženost zraka v mestu se spremlja s pomočjo štirih uRAD A3 LoRa merilnih postaj, ki so strateško nameščene po najbolj izpostavljenih lokacijah. Vse meritve iz integriranih senzorjev se zbirajo v LoRa bazni postaji. Ta posreduje pridobljene podatke do strežnika, kjer jih analizira platforma GIoTo. Podatki so v grafični obliki prikazani v namenski responsive spletni strani. Ob preseganju nastavljenih vrednosti, prejmejo željeni uporabniki alarme v obliki SMS in email sporočil.