Telos IoT
Telos IoT
merjenje onesnaženosti

uRAD Monitor INDUSTRIAL

pametna avtomatizirana IoT senzorska merilna postaja za napredno merjenje onesnaženosti zraka

IoT Sedaj!

Air Quality Index

vgrajeni vsi potrebni senzorji za izračun indeksa kvalitete zraka

10 merilnih kategorij

neprestano samodejno merjenje desetih okoljskih parametrov

26 različnih plinov

možnost aktivnega spremljanja vrednosti 26 strupenih plinov

Ugodna cena

bistveno cenejša rešitev od tradicionalnih merilnih postaj

IoT omrežje

zmogljivo brezžično povezovanje prek LoRaWAN ali NB-IoT omrežja

Solarno napajanje

izredno nizka potrošnja energije omogoča tudi solarno napajanje

Meritve in analiza

aktivno spremljanje nivojev onesnaženosti v realnem času ter pregled zgodovine meritev

Obveščanje in alarmi

nazoren grafičen prikaz izmerjenih vrednosti, možnost kreiranja poročil in pošiljanja alarmov

Urbanistični pripomoček

prepoznavanje vzorcev onesnaževanja olajša sprejemanje pametnih urbanističnih politik

uRAD Monitor INDUSTRIAL

je izredno napredna avtomatizirana senzorska merilna postaja, ki jo uporabljamo za pametno spremljanje onesnaženosti. Omogoča sočasno merjenje kar desetih okoljskih parametrov. Z uRAD Industrial  v živo merimo temperaturo, relativno vlago, zračni pritisk, nivo hrupa ter koncentracijo mikro delcev – PM1.0, PM2.5 in PM10. Vgrajen je tudi VOC senzor, ki meri koncentracije hlapnih organskih spojin. Štiri razširitvene reže so namenjene vgradnji poljubne kombinacije elektro kemičnih senzorjev za aktivno spremljanje vrednosti 26 različnih plinov in s tem možnost izvedbe merjenja po meri. Vsak posamezen senzor je individualno testiran in kalibriran. Senzorji nam dajo vse potrebne podatke za določanje AQI  – Air Quality Indexa, globalno priznanega pokazatelja kvalitete zraka.

Vse meritve se prek LoRaWAN ali NB-IoT omrežja prenašajo do platforme GIoTo. Tu so izmerjene vrednosti nazorno grafično prikazane, na voljo je tudi zgodovinski pregled in analiza meritev. Platforma GIoTo ob preseganju nastavljenih vrednosti posameznih elementov samodejno pošilja alarme vsem željenim uporabnikom. Obenem lahko vse izmerjene vrednosti prek API vmesnika izvažamo in integriramo v aplikacije in javne portale, z namenom obveščanja in ozaveščanja javnosti. Z avtomatizacijo merjenja onesnaženosti pridobimo veliko količino uporabnih podatkov, ki jih lahko analiziramo in tako prepoznamo vzorce onesnaževanja. To znanje lahko uspešno koristimo pri številnih urbanističnih odločitvah, recimo pri umestitvah šol in drugih javnih objektov v prostor, za optimizacijo delovanja semaforjev in prometnih tokov, za sledenje specifičnemu viru onesnaževanja itd.

Gioto mockup

URAD Monitor INDUSTRIAL je zasnovan kot izjemno kompaktna merilna postaja. Industrijsko aluminijasto ohišje je primerno za namestitev na zunanjih površinah, za optimalno delovanje uporabimo namensko plastično ogrodje, ki omogoča kroženje zraka in obenem varuje pred vremenskimi vplivi – Stevenson screen. Za delovanje potrebuje le 1W energije, tako da jo lahko napajamo tudi prek sončnih panelov. Merilne postaje namestimo na najbolj izpostavljene lokacije v mestih, običajno so to prometne vpadnice in okolica najbolj občutljivih mest – šol, bolnišnic, parkov.

uRADMonitor INDUSTRIAL

je avtomatizirana senzorska merilna postaja, ki jo uporabljamo za pametno spremljanje onesnaženosti. Omogoča sočasno merjenje kar desetih okoljskih parametrov. Z uRAD Industrial merilno postajo v živo spremljamo temperaturo, relativno vlago, zračni pritisk, nivo hrupa ter koncentracijo mikro delcev – PM1.0, PM2.5 in PM10. Vgrajen je tudi VOC senzor, ki meri koncentracije hlapnih organskih spojin. Štiri razširitvene reže so namenjene vgradnji poljubne kombinacije elektro kemičnih senzorjev za aktivno spremljanja vrednosti 26 različnih plinov in s tem možnost izvedbe merjenja po meri. Vsak posamezen senzor je individualno testiran in kalibriran. Senzorji nam dajo vse potrebne podatke za določanje AQI  – Air Quality Indexa, globalno priznanega pokazatelja kvalitete zraka.

Gioto mockup

Vse meritve se prek LoRaWAN ali NB-IoT omrežja prenašajo do platforme GIoTo. Tu so izmerjene vrednosti nazorno grafično prikazane, na voljo je tudi zgodovinski pregled in analiza meritev. Platforma GIoTo ob preseganju nastavljenih vrednosti posameznih elementov samodejno pošilja alarme vsem željenim uporabnikom. Obenem lahko vse izmerjene vrednosti prek API vmesnika izvažamo in integriramo v aplikacije in javne portale, z namenom obveščanja in ozaveščanja javnosti. Z avtomatizacijo merjenja onesnaženosti pridobimo veliko količino uporabnih podatkov, ki jih lahko analiziramo in tako prepoznamo vzorce onesnaževanja. To znanje lahko uspešno koristimo pri številnih urbanističnih odločitvah, recimo pri umestitvah šol in drugih javnih objektov v prostor, za optimizacijo delovanja semaforjev in prometnih tokov, za sledenje specifičnemu viru onesnaževanja itd.

URAD Monitor INDUSTRIAL je zasnovan kot izjemno kompaktna merilna postaja. Industrijsko aluminijasto ohišje je primerno za namestitev na zunanjih površinah, za optimalno delovanje uporabimo namensko plastično ogrodje, ki omogoča kroženje zraka in obenem varuje pred vremenskimi vplivi – Stevenson screen. Za delovanje potrebuje le 1W energija, tako da jo lahko napajamo tudi prek sončnih panelov. Merilne postaje namestimo na najbolj izpostavljene lokacije v mestih, običajno so to prometne vpadnice in okolica najbolj občutljivih mest – šol, bolnišnic, parkov.

10 merilnih kategorij / 26 različnih plinov

Z uRAD Industrial merilno postajo v živo spremljamo 10 okoljskih kategorij: VOC, temperaturo, relativno vlago, zračni pritisk, nivo hrupa ter koncentracijo mikro delcev – PM1.0, PM2.5 in PM10. Štiri razširitvene reže so namenjene vgradnji poljubne kombinacije senzorjev za aktivno spremljanje vrednosti 26 različnih plinov. Če želimo spremljati globalni Indeks kvalitete zraka AQI, izberemo sledeče senzorje strupenih plinov: O3 – ozon, NO2 – dušikov dioksid in SO2 – žveplov dioksid.

temperatura

 

relativna vlaga

 

zračni pritisk

hrup

 

VOC

hlapne organske spojine

PM 1.0

trdi delci

PM 2.5

trdi delci

PM 10

trdi delci

CO

ogljikov monoksid

O3

ozon

NO2

dušikov dioksid

SO2

žveplod dioksid
Vseh 26 razpoložljivih senzorjev strupenih plinov:
CO – ogljikov monoksid
O2 – kisik
NH3 – amonijak
H2S – vodikov sulfid
NO2 – dušikov dioksid
HF – vodikov fluorid
SO2 – žveplov dioksid
CI2 – klor
O3 – ozon
C2H4 – etilen
CH2O – formaldehid
ETO – etilen oksid
H2 – vodik
HCl – vodikov klorid
C6H6 – benzen
C7H8 – toluen
C2H3Cl – vinil klorid
C2H6S – metil sulfid
C2H6S2 – dimetil disulfid
AsH3 – arzin
C3H9N – trimetilamin
C8H8 – stiren
CH4S – metanetiol
CS2 – ogljikov disulfid
PH3 – fosfin
HCN – vodikov cianid
Vseh 26 razpoložljivih senzorjev strupenih plinov:
CO – ogljikov monoksid
O2 – kisik
NH3 – amonijak
H2S – vodikov sulfid
NO2 – dušikov dioksid
HF – vodikov fluorid
SO2 – žveplov dioksid
CI2 – klor
O3 – ozon
C2H4 – etilen
CH2O – formaldehid
ETO – etilen oksid
H2 – vodik
HCl – vodikov klorid
C6H6 – benzen
C7H8 – toluen
C2H3Cl – vinil klorid
C2H6S – metil sulfid
C2H6S2 – dimetil disulfid
AsH3 – arzin
C3H9N – trimetilamin
C8H8 – stiren
CH4S – metanetiol
CS2 – ogljikov disulfid
PH3 – fosfin
HCN – vodikov cianid

uRADMonitor INDUSTRIAL

avtomatizirana senzorska merilna postaja

10 okoljskih dejavnikov

Popolnoma avtomatizirano merjenje desetih okoljskih dejavnikov. Izmerjene meritve onesnaženosti vsebujejo vse parametre potrebne za določanje indeksa kvalitete zraka AQI.

4 razširitvene reže

Štiri razširitvene reže za vgradnjo željene kombinacije elektro kemičnih senzorjev koncentracije plinov. Možnost zaznavanja 26 različnih plinov.

kompaktna naprava

Izjemno majhno in robustno kovinsko ohišje velikosti 150 x 60 x 30 mm je primerno za namestitev na zunanjih površinah. Za optimalno delovanje uporabimo namensko plastično ogrodje, ki omogoča kroženje zraka in varuje pred vremenskimi vplivi – Stevenson screen.

nazoren prikaz onesnaženosti

Grafičen prikaz izmerjenih vrednosti v realnem času in zgodovinski pregledi meritev prek platforme GIoTo. API vmesnik omogoča tudi izvoz pridobljenih podatkov.

energetska varčnost

Nizka potrošnja energije, naprava za delovanje potrebuje le 1W energije, tako da jo lahko napajamo tudi prek sončnih panelov.

številne možnosti uporabe

uRAD monitor je idealna rešitev za spremljanje onesnaženosti v pametnih mestih, merjenje koncentracij škodljivih plinov v proizvodnih objektih in skladiščih, JRKB monitoring itd.

Prikaz delovanja

Onesnaženost zraka v mestu se spremlja s pomočjo štirih uRAD Industrial LoRa merilnih postaj, ki so strateško nameščene po najbolj izpostavljenih lokacijah. Vse meritve iz integriranih senzorjev se zbirajo v LoRa bazni postaji. Ta posreduje pridobljene podatke do strežnika, kjer jih analizira platforma GIoTo. Podatki so v grafični obliki prikazani v namenski responsive spletni strani. Ob preseganju nastavljenih vrednosti, prejmejo željeni uporabniki alarme v obliki SMS in email sporočil.