Select Page

IoT rešitve

SmartCity ♦ industrija 4.0 ♦ energetika ♦ pametne stavbe ♦ kmetijstvo

Povezane stvari samodejno oddajajo v IoT omrežje velike količine koristnih podatkov o svojem delovanju in stanju okolja v katerem se nahajajo. To lahko izkoristimo za vzpostavitev naprednih pametnih sistemov upravljanja in nadzora v številnih IoT rešitvah.

Vrsto let so pravi razmah IoT sistemov ovirale tehnične omejitve obstoječih brezžičnih omrežij  – velika potrošnja energije, prekratki dometi, neenotni standardi in predvsem previsoki stroški. Pravi odgovor na vse te dileme prinašajo LPWAN tehnologije LoRaWAN in NB-IoT.

IoT ima ogromen potencial rasti, saj se pričakuje da bo do leta 2025 povezanim 50 milijard stvari. S pomočjo novih tehnologij bo ta cilj bistveno lažje dosežen. Sedaj je čas, da se tudi vi pridružite revoluciji interneta stvari, ki spreminja svet.

Telos IoT rešitve

razvili smo več naprednih IoT rešitev, ki jih že uporablja širok nabor zahtevnih uporabnikov

Daljinsko odčitavanje števcev

Pametno merjenje porabe
vodnih, plinskih, električnih
in toplotnih števcev

IoT varčevanje energentov

Z neposrednim podmerjenjem
porabe elektrike, plina in toplote
do občutnega znižanje stroškov

IoT za industrijo 4.0

Obogatite proizvodne procese
z najnovejšo IoT tehnologijo
in znižajte stroške poslovanja

Merjenje CO2 in kvaliteta zraka v prostorih

Odlična rešitev za izboljšanje
kakovosti bivanja, večjo produktivnost
in varovanje zdravja v Covid-19 časih

Oddaljeno IoT merjenje nivojev

Napredno brezžično spremljanje
nivojev tekočin in snovi
v vseh vrstah zbiralnikov

IoT nadzor temperature

Napredno merjenje temperature
za boljše počutje uporabnikov
in nižje stroške

IoT za pametno kmetijstvo nove dobe

Napredne rešitve za lažje upravljanje
kmetij, ki povečajo učinkovitost
in znižujejo stroške

Optimizacija dopeke kruha in peciva

Neposredno brezžično
opozarjanje na intervale
delovanja peči za dopeko

IoT merjenje onesnaženosti

Pametno avtomatizirano merjenje
desetih okoljskih parametrov /
26 strupenih plinov / AQI indeks

IoT rešitve za številne vertikale

IoT za pametna mesta

 • meritve hrupa in onesnaženosti – opis rešitve
 • upravljanje z odpadki – opis rešitve
 • pametna ulična razsvetljava
 • upravljanje semaforjev in prometnih tokov
 • pametno parkiranje s prepoznavo prostih parkirnih mest
 • štetje prometa
 • strukturna stabilnost stavb

IoT za industrijo

 • povezava obstoječih naprav strojev in senzorjev v IoT omrežje
 • optimizacija proizvodnih procesov
 • nadzor nad stroški v proizvodni verigi
 • spremljanje učinkovitosti strojev in prediktivno vzdrževanje
 • zaznavanje strupenih plinov in dima
 • pametno merjenje porabe energentov
 • vzpostavitev avtomatiziranih procesov
 • nadzor nivojev in dejavnikov
 • javljanje prisotnosti
 • opis rešitve

IoT za energetiko in infrastrukturo

 • pametno daljinsko odčitavanje plinskih, vodnih, električnih in toplotnih števcev – opis rešitve
 • oddaljeno merjenje nivojev v zbiralnikih – opis rešitve
 • nadzor nad nameščeno opremo
 • zaznavanje izlivov in nivojev različnih plinov in tekočin.

IoT za pametne stavbe

 • spremljanje kvalitete zraka znotraj prostorov (CO2/VOC) – opis rešitve
 • podmerjenj (submetering) porabe energentov – opis rešitve
 • štetje števila prisotnih oseb
 • merjenje temperature, vlage, hrupa in svetlobe
 • pogostost uporabe posameznih sob
 • spremljanje zasedenosti prostorov

IoT za kmetijstvo

 • optimizacija zalivanja, gnojenja, škropljenja in apnenja za bistveno boljši hektarski donos
 • sledenje in spremljanje živine s prepoznavo bolnih živali
 • zaznavanje strupenih plinov v hlevih in kletkah
 • napreden nadzor rastlinjakov
 • neposreden vpogled v kvaliteto prsti
 • spremljanje vremena
 • vzpostavitev pametnega namakalnega sistema
 • opis rešitve

IoT za zdravstvo

 • spremljanje pacientov in opreme po objektih
 • zaznavanje padca
 • SOS tipka
 • industrijsko spremljanje temperature v medicinskih hladilnikih

IoT za trgovino

 • optimizacija delovanja peči za peko kruha – opis rešitve
 • skrb za dobro počutje kupcev in zaposlenih s spremljanjem okoljskih pogojev
 • merjenje temperature v hladilnikih – opis rešitve
 • štetje prehodov

IoT za varnost

 • štetje vhodov in prehodov
 • zaznavanje odpiranja oken in vrat
 • nadzor dostopa in javljanje prisotnosti oseb
 • zaznavanje ognja, dima in različnih plinov
 • vzpostavitev in varnostno spremljanje navodeznih com znotraj ali zunaj objektov

IoT za transport

 • popoln pregled nad lokacijami pošiljk, paketov in kontejnerjev
 • sledenje vozil
 • rešitve za eMobilnost
 • samovozeča vozila
 • oddaljeno spremljanje temperature in nivojev v cisternah

Kontakt

Veseli bomo vaših vprašanj in sporočil.

*Zahtevana polja

Kontakt